View More View Less
  • 1 6000 Kecskemét, Jókai út 1 Budapest Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

Propertius Kr. e. 16-ban keletkezett actiumi elégiája (IV 6) — az Aeneis pajzsleírásának egy utalását leszámítva — az első szöveg, amely a Kr. e. 28-ban fölszentelt palatiumi épületegyüttest az actiumi csata eseményéhez köti. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a Propertius-költemény hogyan kapcsolódik a templom és könyvtár épületéhez, az elégia hogyan építi föl a kulturális-politikai emlékezet terét. Először a verset meghatározó gyűrűs szerkezet pontos föltárására tesz kísérletet, majd a propertiusi Augustus-kép néhány vonását tárja föl, végül pedig azt kutatja, hogy Propertius, illetve Horatius szövegeiben hogyan jelenik meg a kor kánonteremtő igénye, az irodalmi nyilvánosság kérdése, a Bibliotheca Apollinis Palatini kulturális üzenete.