View More View Less
  • 1 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

Damaszkuszi Szent Jánosnak tulajdonítva publikáltak két rövid szöveget (PG 94, 1599–1602), melyekben a szerző a sárkány és a strynx, a csecsemőket gyilkoló démonikus lény létét cáfolja. Mindkét lény elterjedt a középkori és újkori európai folklórban, azonban a sárkány ezen típusa, az ember alakú, nőrabló sárkány ebben a szövegben jelenik meg először. Tanulmányomban megvizsgálom a szövegek tartalmát, mitológiai összefüggéseit, illetve kísérletet teszek keletkezési körülményeik rekonstruálására. A két szöveg valószínűleg homiliatöredék, esetleg egy olyan mű, például levél része, melynek célja az volt, hogy segítséget nyújtson más papoknak a prédikációban. A szerző művelt közönségre számít, akik képesek természettudományos érveléseit megérteni. A szöveg tartalma és érvelésmódja alapján valószínűtlennek tartom Damaszkuszi Szent János szerzőségét. Felvetem, hogy a szövegek egy latin nyelvű változatban is létezhettek: a PG 65, 27–28 gabalai Severianus neve alatt közöl egy De pythonibus et maleficis című homiliát. Sajnos a cím semmilyen kapcsolatban nem áll a fennmaradt szöveggel, hanem egy elveszett homiliához tartozik.