View More View Less
  • 1 ELTE BTK Latin Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A Catilina elleni első beszéd a Magyarországon is könnyen hozzáférhető Müller-féle összkiadásban 12 oldal terjedelmű; 13 fejezetre, illetve 33 szakaszra oszlik. Jelen előadásomban amellett érvelek, hogy az 1. fejezet, a bevezetés, Cicero reagálása az új retorikai szituációra, azaz arra, hogy Catilina nem távozott Rómából; ellenkezőleg, megjelent a senatusi ülésen. A 2. fejezet pedig az elbeszélés (narratio), a tényállás körvonalazása és a tétel (propositio), amely előkészíti a bizonyítást, az egész beszéd törzsanyagát. Cicero Catilina elleni első beszéde különleges, mert mindhárom szónoki beszédfajta tulajdonságait magában hordozza. Feltűnő sajátossága, hogy bevezetése is, elbeszélése is és érvelése is hat részből áll; e szigorú szerkezet indoka feltehetőleg a beszéd rögtönzött jellege.