View More View Less
  • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Görög Tanszék
Open access

A tanulmány egy ókori eredetű görög–latin szótár, az ún. Pseudo-Kyrillos egyik XV. századi példányát elemzi, melyet a Cambridge University Libraryben őriznek Kk. v. 12 jelzettel. A cikk szövegkritikai eszközökkelkel igyekszik elhelyezni a befejezetlenül maradt példányt a szöveghagyományban, és feltárni a szótár keletkezésének körülményeit, időpontját és helyét.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.