View More View Less
 • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

At the turn of the 13th and 14th century a new, wide-spread but shortlived possession-system was developed by the Ákos-clan in the territory of modern Borsod county. Their estate was bipolar. They had two administrational centres with a castle and a monastery. Their main administrational centre was in Diósgyőr on the eastern part of their possession but they had another castle in Dédes on the west. The Ákos-clan had two castles built on their estate and they founded a monastery of order of hermit St. Paul in both administrational centre. This clan owned their estate for only 70 years but during this very short period they had some important building built. Fortunately, we know every building was built by this clan. The scientists discovered and cleared te early periods of the castle in Diósgyőr and digged up the foundation-walls of the monastery close to the castle. Although we do not know very much about the castle in Dédes, the walls of the monastery in Dédes-Szentlélek remained in well condition. The author of this essay dealed with this territory since he was young. And now we can read about his favourite subject, unfortunatelly some months after his death.

 • Czinár, Index, 1866. Czinár M.: Fejér György magyarországi okmánytárának betűrendű mutatója. Pest, 1866.

  Czinár M. , () 1866.

 • Henszlmann, 1885. Henszlmann I.: A honi műemlékeink hivatalos osztályozása. Arch. Ért. V-1885. XXXVI-XL.

  'Henszlmann I.: A honi műemlékeink hivatalos osztályozása. ' () V-1885 Arch. Ért : XXXVI -XL.

  • Search Google Scholar
 • Csánki, 1890-1897. Csánki D.: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában, I. Bp. 1890., II. Bp. 1894., III. Bp. 1897.

  'Csánki D. ' () 1897 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában .

 • Acta Paulinorum (AP) MOL, E osztály (Kamarai Levéltár) 153. jelzet.

 • AET Adatok az egri egyházmegye történelméhez.

 • AK Archaeologiai Közlemények

 • AO, I-VII. Nagy I. - Tasnádi Nagy Gy.: Anjoukori Okmánytár I-VII. Bp. 1878-1920.

 • Csánki, I. 1890. Csánki D.: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I. Bp. 1890.

  'Csánki D. ' () I Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában : 1890.

 • ÁUO l. Wenzel (Árpádkori Új Okmánytár)

 • BeAl, 1735-1742. Bél, M.: Notitia Hungariae novae historico geographica I-IV. Viennae, 1735-1742. V. Bp. 1892.

 • Árva, 1994. Árva V.: A magyar Pálos-rend történeti bibliográfiája. In: Varia Paulina I. Pálos rendtörténeti tanulmányok. Csorna, 1994. 237-254.

  Árva V.: A magyar Pálos-rend történeti bibliográfiája. , () 237 -254.

 • Dobosy, 1975. Dobosy László: Várak, várhelyek és őrhelyek Ózd környékén. Miskolc, 1975.

  Dobosy László , () 1975.

 • Baráz, 2000. Baráz Cs.: Várak vagy szakrális építmények? In: Élő táj (szerk. Buka L.) Debrecen, 2000. 211-223.

  Baráz Cs.: Várak vagy szakrális építmények? , () 211 -223.

 • Beck - Sedlmayr, 1957. Beck Zs. - Sedlmayr J.: Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása. Mv. I-1957. 37-50.

  'Beck Zs. - Sedlmayr J.: Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása. ' () I-1957 Mv. : 37 -50.

  • Search Google Scholar
 • Baráz, 1997/a. Baráz Cs.: Kaptárkő, oltárkő, bálványkő. Főnix 5-1997. 21-32.

  'Baráz Cs.: Kaptárkő, oltárkő, bálványkő. ' () 5-1997 Főnix : 21 -32.

 • Dobosy, 1973. Dobosy L.: Salaklelő- és vasfeldolgozó helyek a Bán-patak völgyében. HOMKözl. 12-1973. 69-75.

  'Dobosy L.: Salaklelő- és vasfeldolgozó helyek a Bán-patak völgyében. ' () HOMKözl : 12 -1973.

  • Search Google Scholar
 • Babik, 1903-1904. Babik J.:Történelmi és földrajzi nevezetes helyek az egri egyházmegye területén. Egri Egyházmegyei Közl., 35-1903. 24, 36-1904. 3.

  'Babik J.:Történelmi és földrajzi nevezetes helyek az egri egyházmegye területén. ' () 24 Egri Egyházmegyei Közl. : 35 -1903.

  • Search Google Scholar
 • Bálint - Héjj - Gnandt, 1957. Bálint A. - Héjj M. - Gnandt P.: Miskolc-Diósgyőr. Arch.Ért. 84-1957. 90.

  'Bálint A. - Héjj M. - Gnandt P.Miskolc-Diósgyőr. ' () 90 Arch.Ért. : 84 -1957.

 • Dümmerling, 1958. Dümmerling Ó.: Diósgyőr vára. BSz. 2-1958. 3-18.

  'Dümmerling Ó.: Diósgyőr vára. ' () 2-1958 BSz. : 3 -18.

 • Dümmerling, 1943. Dümmerling Ö.: A szentléleki pálos zárda. Technika, XXIV-1943. 261-263.

  'Dümmerling Ö.: A szentléleki pálos zárda. ' () XXIV-1943 Technika : 261 -263.

 • Szendrei, 1903. Szendrei J.: Borsod vármegye műemlékei. M. Biz. Bp. 1903. 376.

  Szendrei J. , () 376.

 • Szabó, 2000. Szabó K.: Joó Tibor (1925-1995). In: Tanulmányok Diősgyőr történetéhez, 8. Miskolc, 2000. 227-232.

  Szabó K.: Joó Tibor (1925-1995). , () 2000 -232.

 • Schmitt, 1768. Schmitt, R.P.N.: Episcopi Agriensis. Tyrnaviae, 1768.

  Schmitt, R.P.N. , () 1768.

 • Varjú Varjú E.: Magyar várak. Bp. é.n.

 • Vártúrák kalauza 1. 1975. (Dely K. szerk.): Észak-magyarországi, alföldi várak és vártúra-útvonalak. Bp. 1975.

 • VF Vitae Fratrum Ordinis Fratrum Heremitarum Sancti Pauli Primi Heremitae. 1526. ab Gregorius Gyöngyösi. Kéziratok, Bp. Egyetemi Könyvtár, Ab. 151.a., 151.b. (lappang), 151.c. jelzet.

 • Schier, 1778. Schier, F. X.: Memoria provinciae Hungaricae Augustinianae antiquae. Graecii, 1778.

  Schier, F. X. , () 1778.

 • Soós, Soós E.: Magyarország várai (kézirat, OSZK Fol. Hung. 3105.)

 • Szendrei Szendrei J.: Miskolc. Miskolcz város története és egyetemes helyirata. 1(1886), 2(1904), 3(1890), 4(1911).

 • Szendrei, 1927. Szendrei J.: A diósgyőri vár története. Hadtört. Közl. 28-1927. 265-351.

  'Szendrei J.: A diósgyőri vár története. ' () 28-1927 Hadtört. Közl. : 265 -351.

 • Szentiványi, 1699. Szentiványi, M.: Dissertatio Paralipomenonica rerum Decadis tertiae curiosorum et selectiorum variarum Scientiarum Miscallaneorum. Tyrnaviae, 1699.

  Szentiványi, M. , () 1699.

 • Szabó, 1936. Szabó F.: Borsod megye Árpádkori templomai. Miskolc, 1936.

  Szabó F. , () 1936.

 • Szabó, 1984. Szabó, L.: Geschichte der Pauliner nach 1526. In: Pauliner, 1984. 23-28.

  Szabó, L. , () 23 -28.

 • Streszka, 1744-1786. Streszka, M.: Annalium Ordinis Sancti Pauli Primi Heremitae. Volumen III. 1744-1786. Kézirat. Czeştochowa, Jasna Góra kolostor Levéltár. No. 534.

 • Sugár, 1980. Sugár I.: Borsodi oklevelek a Heves megyei levéltárban. 1245-1521. Miskolc, 1980.

  Sugár I. , () 1980.

 • Szabadfalvi, 2000. Szabadfalvi J.: Joó Tibor műemléki kutatásai. In: Tanulmányok Diősgyőr tőrténetéhez, 8. Miskolc, 2000. 233-239.

  Szabadfalvi J.: Joó Tibor műemléki kutatásai. , () 8 -239.

 • Szabó - Árva, 1984. Szabó, L. - Árva, V.: Quellenwerke. In: Pauliner, 1984. 229-232.

  Szabó, L. - Árva, V.: Quellenwerke. , () 229 -232.

 • Szendrei, 1879. Szendrei J.: Borsod megye (régészeti lelőhelyeiről). Arch. Ért. 13-1879. 199.

  'Szendrei J.: Borsod megye (régészeti lelőhelyeiről). ' () 199 Arch. Ért. : 13 -1879.

  • Search Google Scholar
 • Vályi, 1796-1799. Vályi András: Magyar országnak leírása, I-III. Buda, 1796-1799.

 • Czeglédy, 1966. Sz. Czeglédy I.: Előzetes jelentés a diósgyőri vár 1964. évi feltárásáról. Arch. Ért. 93-1966. 98-107.

  'Sz. Czeglédy I.: Előzetes jelentés a diósgyőri vár 1964. évi feltárásáról. ' () Arch. Ért. : 93 -1966.

  • Search Google Scholar
 • Czeglédy, 1971. Sz. Czeglédy I.: Diósgyőr vára. Bp. 1971.

  'Sz. Czeglédy I. ' () 1971 Diósgyőr vára. .

 • Czeglédy, 1973. Sz. Czeglédy I.: Gyűrűvár a diófás ligetben. In: Évezredek hétköznapjai (szerk. Szombathy V.). Bp. 1973. 198-216.

  'Sz. Czeglédy I.: Gyűrűvár a diófás ligetben. ' () 1973 Évezredek hétköznapjai : 198 -216.

  • Search Google Scholar
 • Benger, 1743. Benger, N.: Annalium Eremi coenobiticiorum ordinis fr. e. S. Pauli, I.e vol. secundum. Posonii, 1743.

  Benger, N. , () 1743.

 • Czeglédy, 1988. Czeglédy I.: A kurityáni pálos kolostor. HOMÉ, XXV-XXVI. 1988. 211-228.

  'Czeglédy I.: A kurityáni pálos kolostor. ' () XXV-XXVI HOMÉ : 1988 -228.

 • Czeglédy, 1988. Sz. Czeglédy I.: A diósgyőri vár. Bp. 1988.

  'Sz. Czeglédy I. ' () A diósgyőri vár. : 1988.

 • Czeglédy, 1975. Sz. Czeglédy I.: Diósgyőr. In: Várépítészetünk (szerk. Gerő L.). Bp. 1975. 126-134.

  'Sz. Czeglédy I.: Diósgyőr. ' () 1975 Várépítészetünk : 126 -134.

 • Czeglédy, 1979. Sz. Czeglédy I.: Diósgyőr. Királyi vár. (TKM kiskönyvtára), Veszprém, 1979.

  Sz. Czeglédy I. , ().

 • Karácsonyi, 1901. Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek története a XIV. század közepéig I-III. Bp. 1901.

  'Karácsonyi J. ' () I-III A magyar nemzetségek története a XIV. század közepéig : 1901.

  • Search Google Scholar
 • Fodor, 1827. Fodor A.: Adatok Dédesvár történetéhez (OSzK. kézirat Quart. Hung. 836)

  Fodor L. , () 165 -170.

 • Fertály, 1928. Fertály L-né: Miskolc az Árpádok korában. Miskolc, 1928.

  Fertály L-né , () 1928.

 • Forster - Gerecze, 1906. Forster Gy. - Gerecze P.: Magyarország műemlékei. Bp. 1906.

  'Forster Gy. - Gerecze P. ' () 1906 Magyarország műemlékei .

 • Ipolyi, 1854. Ipolyi A.: Magyar Mythologia. Pest, 1854.

  Ipolyi A. , () 1854.

 • Inventarium Inventarium privilegiorum et singularum domorum Ordinis Haremitarum Sancti Pauli Primi Heremitae („Zöld Kódex”), ab Gregorius Gyöngyösi (1522). Kézirat. Egyetemi Könyvtár, Ab. 115. jelzet

 • Istvánffy, 1758. Istvánffy, N.: Regni Hungariae. Viennae - Pragae - Tergesti, 1758.

  Istvánffy, N. , () 1758.

 • Istvánffy, 1732. Istvánffy, N.: Pannonii Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. Ab a. 1490., ad a. 1606. Coloniae Agrippinae, 1732

 • Ipolyi, 1862. Ipolyi A.: A középkori emlékszerű építészet Magyarországon. Pest, 1862.

  Ipolyi A. , () 1862.

 • Istvánfi, 1867. Istvánfi M.: Magyarország története 1490-1606. Debrecen, 1867.

  Istvánfi M. , () 1867.

 • Karácsonyi, 1915. Karácsonyi J.: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-1900-ig. Nagyvárad, 1915.

  Karácsonyi J. , () 1915.

 • Leszih, 1930. Leszih A.: A Bükk múltja és történeti emlékei. Túristák Lapja, 42-1930. 129-130.

  'Leszih A.: A Bükk múltja és történeti emlékei. ' () 42-1930 Túristák Lapja : 129 -130.

  • Search Google Scholar
 • Lipszky, 1806. Lipszky F.: Carte von Ungarn. Buda, 1806.

  Lipszky F. , () 1806.

 • Lovász, 2000/2. Lovász E.: A pálos rend története a diósgyőr-majládi kolostor életének tükrében. In: Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, 8. Miskolc, 2000. 27-28.

  Lovász E.: A pálos rend története a diósgyőr-majládi kolostor életének tükrében. , () 2000 -28.

  • Search Google Scholar
 • Lócsy, 1962. Lócsy E.: Miskolc, Diósgyőr - vár. RF I. 15. 95. p.

  Lócsy E. , () 15 -95.

 • Lovász, 2000/1. Lovász E.: A diósgyőr-majládi pálos kolostor. In: Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, 8. Miskolc, 2000. 7-27.

  Lovász E.: A diósgyőr-majládi pálos kolostor. , () 2000 -27.

 • Nováki, 1988. Nováki Gy.: Későbronzkori földvár Dédestapolcsány-Verebce bércen. HOMÉ, 25-26. 1988. 81-90.

  'Nováki Gy.: Későbronzkori földvár Dédestapolcsány-Verebce bércen. ' () 25-26 HOMÉ : 1988 -90.

  • Search Google Scholar
 • Nováki - Sándorfi, 1984. Nováki Gy. - Sándorfi Gy.: Az Árpád-kori várak kutatásának legújabb eredményei. Mv. 1984. 167-179.

  'Nováki Gy. - Sándorfi Gy.: Az Árpád-kori várak kutatásának legújabb eredményei. ' () 1984 Mv. : 167 -179.

  • Search Google Scholar
 • Lux, 1943. Lux G.: Diósgyőr vára. Magyar ÉpítőMűvészet, 1943. 40-42.

  'Lux G.: Diósgyőr vára. ' () 1943 Magyar ÉpítőMűvészet : 40 -42.

 • Mályusz, 1945. Mályusz E.: A pálos rend a középkor végén. Egyháztörténet, 1945. 1-53.

  'Mályusz E.: A pálos rend a középkor végén. ' () 1945 Egyháztörténet : 1 -53.

 • Nováki, 1975. Nováki Gyula: A magyarországi földvárak az őskortól a középkorig. Építés- Építészettudomány, 7-1975/3-4. 323-340.

  'Nováki Gyula: A magyarországi földvárak az őskortól a középkorig. ' () 7-1975/3-4 Építés- Építészettudomány : 323 -340.

  • Search Google Scholar
 • Orosz, 1747. Orosz, F.: Synopsis annalium eremi-coebiticiorum ff. eremitarum ordinis S. Pauli primi eremitae. Sopronii, 1747.

  'Orosz, F. ' () Synopsis annalium eremi-coebiticiorum ff. eremitarum ordinis S. Pauli primi eremitae. Sopronii : 1747.

  • Search Google Scholar
 • Nováki - Sándorfi, 1992. Nováki Gy. - Sándorfi Gy.: A történeti Borsod megye várai. Miskolc - Bp. 1992.

  Nováki Gy. - Sándorfi Gy. , () 1992.

 • Romhányi, 2000. F. Romhányi B.: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Bp. 2000.

 • Rupp, 1870-1876. Rupp J.: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre. I-III. Pest, 1870-1876.

  Rupp J. , () 1870 -1876.

 • VU Vasárnapi Újság

 • Sándorfi, 1980. Sándorfi Gy.: Motte-típusú várak a történeti Borsod vármegyében. HOMÉ, 19-1980. 9-39.

  'Sándorfi Gy.: Motte-típusú várak a történeti Borsod vármegyében. ' () 19-1980 HOMÉ : 9 -39.

  • Search Google Scholar
 • Sándorfi, 1985. Sándorfi Gy.: Korai váraink típusvizsgálata. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Bp. 1985. 159-171.

  'Sándorfi Gy.: Korai váraink típusvizsgálata. ' () 1985 Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai : 159 -171.

  • Search Google Scholar
 • VP I. Árva V. - Sarbak G. (szerk.): Varia Paulina I. Pálos rendtörténeti tanulmányok. Csorna, 1994.

  VP I. Árva V. - Sarbak G. (szerk. , () 1994.

 • VP III. Árva V. - V. Kovács S. (szerk.): Varia Paulina III. Gyöngyösi Gergely: I. Remete Szent Pál remete Testvéreinek Élete. Pilisszántó, 1998.

  VP III. Árva V. - V. Kovács S. (szerk. , () 1998.

 • Wenzel, 1873. Wenzel G.: Diósgyőr egykori történelmi jelentősége (Értekezések a Történeti Tudományok Köréből 2/7). Bp. 1873.

 • ZsO 1. Mályusz, 1951, 1956, 1958

 • Sándorfi, 1979. Sándorfi Gy.: A magyar várépítészet korai szakaszáról irodalmi adatok és terepbejárások alapján. Arch. Ért. 106-1979. 244-254.

  'Sándorfi Gy.: A magyar várépítészet korai szakaszáról irodalmi adatok és terepbejárások alapján. ' () 106-1979 Arch. Ért. : 244 -254.

  • Search Google Scholar
 • RF Régészeti Füzetek

 • Wenzel, 1860-1874. Wenzel G.: Árpádkori új Okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I-XII. Pest, 1860-1874. (ÁUO)

  Wenzel G. , () 1860 -1874.

 • Acta Generalia Acta Generalia, tom. I-X. Kézirat, 164-1770. Bp. Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. Ab. 154.

 • Benger, Annales Benger, N.: Annales Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, tom. I-III. Kézirat. 1727-1743. OSZK Kézirattár, Fol. Lat. 2023.

  Annales Ordinis S. Pauli Primi Eremitae , () 1727 -1743.

 • Benger, Chronotaxis Benger, N.: Chronotaxis Monasteriorum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Kézirat, 1742. OL AP fasc. 627, fol. 2-106. (E 153, 96 raksz.)

  Benger, N. , ().

 • Bonfini, 1711. Bonfini, A.: Rerum Hungaricarum Decades. Leipzig, 1711.

  Bonfini, A. , () 1711.

 • Borovszky, 1909. Borovszky S.: Borsod Vármegye története 1. Bp. 1909.

  'Borovszky S. ' () 1 Borsod Vármegye története .

 • BSz Borsodi Szemle

 • Cath. fratrum Cathalogus fratrum ordinis S. Pauli pr. Eremite in Hungaria tempore suppressionis. MNM.

 • Cath. Paul. 1647-1786. Cathalogus Paulinorum ab anno 1647 usque ad annum abolitionis 1786. (Cod. saec. XVIII-XIX). MNM

 • CD 1. Fejér (Codex Diplomaticus)

 • Czeglédy, 1964. Sz. Czeglédy I.: Előzetes jelentés a diósgyőri belső vár 1963. évi feltárásáról. Arch. Ért. 91-1964. 229-237.

  'Sz. Czeglédy I.Előzetes jelentés a diósgyőri belső vár 1963. évi feltárásáról. ' () Arch. Ért. : 91 -1964.

  • Search Google Scholar
 • Hervay, 1984. Hervay F.: A pálos rend elterjedése a középkori Magyarországon. Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok. In: Mályusz emlékkönyv. Bp. 1984. 159-171.

  'Hervay F.: A pálos rend elterjedése a középkori Magyarországon. Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok. ' () 1984 Mályusz emlékkönyv : 159 -171.

  • Search Google Scholar
 • HidasNémeti, 1999. HidasNémeti M.: Várhelyek a Bükkben. BME TDK Dolgozat. Bp. 1999.

  HidasNémeti M. , ().

 • Hist. Prov. Hung. Historia Provinciae Hungariae O.S.P.P.E. Kézirat, 1728-1776. OL. AP. fasc. 415. (E. 153. 65. raksz.)

 • HO 1865-1881. Hazai Okmánytár, I-VIII. Győr - Bp. 1865-1891.

 • Hóman, Szekfű, 1939. Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet, I-V. Bp. 1939

 • HOMÉ A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc)

 • HOMK A Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc)

 • Joó, 2000/4. Joó T.: A pálos kolostorok építéstörténeti, gazdaság- és Művelődéstörténeti jelentősége. In: Tanulmányok Diősgyőr történetéhez 8. Miskolc, 2000. 187-227.

  Joó T.: A pálos kolostorok építéstörténeti, gazdaság- és Művelődéstörténeti jelentősége. , () 2000 -227.

  • Search Google Scholar
 • Joó - Sólyom, 1973. Joó T. - Sólyom D.: A diósgyőri pálos kolostor. HOMÉ XII-1973. 87.

  'Joó T. - Sólyom D.: A diósgyőri pálos kolostor. ' () XII-1973 HOMÉ : 87.

 • Joó - Sólyom, 2000. Joó T. - Sólyom D.: A diósgyőri pálos kolostor. In: Tanulmányok Diősgyőr történetéhez 8. Miskolc, 2000. 39-76.

  Joó T. - Sólyom D.: A diósgyőri pálos kolostor. , () 2000 -76.

 • Kandra, 1885-1908. Kandra K.: Adatok az egri egyházmegye történelméhez, I-IV. Eger, 1885-1908.

  Kandra K. , () 1885 -1908.

 • Kandra - Leskó, 1885-1907. Kandra K. - Leskó S.: Adatok az Egri Egyházmegye történetéhez. Eger, 1885-1907.

  Kandra K. - Leskó S. , () 1885 -1907.

 • Ferenczy, 1962. Ferenczy K.: Beszámoló a diósgyőri vár helyreállítási munkáiról. Mv. 6-1962. 65-77.

  'Ferenczy K.: Beszámoló a diósgyőri vár helyreállítási munkáiról. ' () Mv. : 6 -1962.

  • Search Google Scholar
 • Ferenczy - Gergelyffy, 1961. Ferenczy K. - Gergelyffy A.: A diósgyőri vár. Bp. 1961.

  'Ferenczy K. - Gergelyffy A. ' () 1961 A diósgyőri vár. .

 • Katona, 1779. Katona, S.: Historia critica regum Hungariae. Ex fide domesticorum et exterorum scriptorum concinnata a Stephano Katona, I-IX. Pestini, Budae, 1779-1790.

  Katona, S. , () 1779 -1790.

 • Kemenczei, 1970. Kemenczei T.: A kyjatice kultúra Észak-Magyarországon. HOMÉ, 9-1978. 17-48.

  'Kemenczei T.: A kyjatice kultúra Észak-Magyarországon. ' () 9-1978 HOMÉ : 17 -48.

 • Kisbán, 1938-1940. Kisbán E.: A magyar pálosrend története, I. Bp. 1938., II. Bp. 1940.

 • Kiss, 1980. Liss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1980.

 • Knézsa, 1866. Knézsa T.: Succinctae historicae notitae sacri ac candidi ordinis S.P.P.E. 1866.

 • Korabinszky, 1786. Korabinszky, J. M.: Geographisch-Historisches und Produkten-Lexicon von Ungarn. Pressburg, 1786.

  Korabinszky, J. M. , () 1786.

 • Kubinyi, 1989. Kubinyi A.: Árpád-kori váraink kérdése. In: Váraink a XIII. században. Castrum Bene, 1989. 290-299.

  Kubinyi A.: Árpád-kori váraink kérdése. , () 290 -299.

 • Marjalaki Kiss - Ferenczy - Leszih, 1961. Marjalaki Kiss L. - Ferenczy K. - Leszih A.: A diósgyőri vár. Miskolc, 1961.

  Marjalaki Kiss L. - Ferenczy K. - Leszih A. , () 1961.

 • Marjalaki Kiss - Vákár - Leszih, 1954. Marjalaki Kiss L. - Vákár T. - Leszih A.: A diósgyőri vár. Bp. 1954.

 • Marjalaki-Kiss, 1926. Marjalaki Kiss L.: A szentléleki zárda legrégibb adata. Tört. Rég. Füz. 1926. III.

 • Művészettörténeti Értesítő

 • Miklós, 1985. Miklós Zs.: Árpád-kori kisvárak Magyarországon. In: Fodor - Selmeczi (szerk.): Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Bp. 1985. 143-156.

  Miklós Zs.: Árpád-kori kisvárak Magyarországon. , () 143 -156.

 • MMÉE Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye

 • MMV Magyar műemlékvédelem (OMF Évkönyv)

 • MNM Magyar Nemzeti Múzeum

 • Möller, 1926. Möller I.: Borsod megye műemlékeiről III. A diósgyőri vár. Technika, 7-1926. 256-261.

  'Möller I.: Borsod megye műemlékeiről III. A diósgyőri vár. ' () 7-1926 Technika : 256 -261.

  • Search Google Scholar
 • Mv műemlékvédelem

 • MVV Magyarország Vármegyéi és Városai (szerk. Borovszky S.)

 • Nagy - Deák - Nagy, 1897. 1. H. Oklt.

 • Nováki, 1968. Nováki Gy.: A magyarországi vaskohászat régészeti emlékei. In: Heckenast - Nováki - Vastagh - Zoltay: Bp. 1968. 13-76.

  Nováki Gy.: A magyarországi vaskohászat régészeti emlékei. , () 13 -76.

 • Dümmerling - Détshy - Császár - Kuthy, 1949-1959. Dümmerling Ö. - Détshy M. - Császár L. - Kuthy L.: Egyházi műemlékek helyreállítása. MMV 1949-1959. 9-119. (Dédes: 107., Nagyvázsony, 108., Sopronbánfalva: 112.)

  'Dümmerling Ö. - Détshy M. - Császár L. - Kuthy L.: Egyházi műemlékek helyreállítása. ' () 1949-1959 MMV : 9 -119.

  • Search Google Scholar
 • EEK Egri Egyházmegyei Közlöny

 • Eggerer, 1663. 1. FPC

 • Elenchus Elenchus summarius archivi almae Provinciae Hungaricae Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae (auctor ab Gasparus Gindl, in A.D. 1750.). OL E 153, 101. raksz.

 • Endlicher, 1849. Endlicher, S. L. (ed.): Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalli, 1849.

  Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana. , () 1849.

 • Erdey, 1956. Erdey Gy.: Bükk útikalauz. Bp. 1956.

  'Erdey Gy. ' () 1956 Bükk útikalauz. .

 • Erdey - Hubay - Vigyázó, 1932. Erdey - Hubay - Vigyázó: Bükk. Bp. 1932.

 • FA Folia Archaeologica

 • Fehérváry, 1979/1. Fehérváry R.: Kutatások a pálos rend első építészeti emlékeinek nyomában. BME TDK 1979/13. 127-138.

  'Fehérváry R.: Kutatások a pálos rend első építészeti emlékeinek nyomában. ' () 1979/13 BME TDK : 127 -138.

  • Search Google Scholar
 • Fényes, 1836-1840. Fényes E.: Magyar országnak 's a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben, I-VI. Pest, 1836-1840.

  Fényes E. , () 1836 -1840.

 • Fényes, 1851. Fényes E.: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leíratik, I-IV. Pesten, 1851.

  Fényes E. , () 1851.

 • Fényes, 1851., 1852. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1-4. Pest, 1851., 1852.

  Fényes Elek , () 1851.

 • Fényes, 1866. Fényes E.: Magyarország ismertetése, statisztikai, földirati és történelmi szempontból. Pest, 1866.

  Fényes E. , ().

 • Ferenczy, 1961. Ferenczy K.: A diósgyőri vár műemlékhelyreállítási javaslata. Magyar Ép. Műv. 1961/4. 52-58.

  'Ferenczy K. ' () Magyar Ép. Műv. : 52 -58.

 • Fuxhoffer - Czinár, 1858-1860. Damiani Fuxhoffer benedictini Pannonii Monasterologiae Regni Hungariae libri duo totidem tomis comprehensi.

 • Recognavit ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus Czinár, I-II. Pestini, 1858-1860.

 • Fülep - Dercsényi, 1964. Fülep F. - Dercsényi D. (szerk.): A magyarországi Művészet története, I-II. Bp. 1964.

  'Fülep F. - Dercsényi D. (szerk.) ' () I-II A magyarországi Művészet története .

  • Search Google Scholar
 • Gádor - Nováki - Sándorfi, 1979. Gádor J. - Nováki Gy. - Sándorfi Gy.: BAZ megye őskori és középkori erődítményei. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 17. 1978-79. Miskolc, 1979.

  BAZ megye őskori és középkori erődítményei , () 1978 -79.

 • Genthon, II. 1961. Genthon István: Magyarország Művészeti emlékei, II. Bp. 1961.

  'Genthon István ' () II Magyarország Művészeti emlékei : 1961.

 • Gerecze, 1906. Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma (Magyarország műemlékei 2. szerk.: Forster Gy.) Bp. 1906.

  'Gerecze Péter ' () A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma .

 • Gerő, 1975. Gerő László: Várépítészetünk. Bp. 1975.

  'Gerő László ' () 1975 Várépítészetünk .

 • Gindl, 1750. 1. Elenchus

 • Gombos, 1937-1938. Gombos, A. F.: Catalogus fontium Historiae Hungaricae I-III. Bp. 1937-1938.

  'Gombos, A. F. ' () I-III Catalogus fontium Historiae Hungaricae : 1937 -1938.

 • Guzsik, 1978/4. Guzsik T.: A középkori magyar építészet kutatásának helyzete, 1968-1978. ÉÉT, X-1978/1-2. 221-233.

  'Guzsik T.: A középkori magyar építészet kutatásának helyzete, 1968-1978. ' () X-1978/1-2 ÉÉT : 221 -233.

  • Search Google Scholar
 • Guzsik, 1984. Guzsik, T.: Kritische Fragen zur frühen Paulinerarchitektur in Ungarn. In: Pauliner, 1984. 133-154

 • Guzsik, 1994. Guzsik T.: A pálosok és a „koldulórendek” (későgótikus építészet Magyarországon). In: Varia Paulina I. Pálos rendtörténeti tanulmányok. Csorna, 1994. 137-153.

  A pálosok és a „koldulórendek” (későgótikus építészet Magyarországon). , () 137 -153.

  • Search Google Scholar
 • FPC Eggerer, A.: Fragmen Panis Corvi protoeremitici. Viennae, 1663.

  FPC Eggerer, A. , ().

 • Fuhrmann, 1732. Fuhrmann, M.: Decus solitudinis Wiennae, 1732.

  Fuhrmann, M. , ().

 • Fuhrmann, 1799. Fuhrmann, M.: Anonimi Hungari: Historia de translatione S Pauli Thebaei… Pest, 1799.

  Fuhrmann, M. , () 1799.

 • Guzsik - Fehérváry, 1979. Guzsik T. - Fehérváry R.: A pálos rend építészeti emlékei a középkori Magyarországon (összefoglaló és katalógus). BME soksz. 1979. II. kiad. 1980.

  A pálos rend építészeti emlékei a középkori Magyarországon (összefoglaló és katalógus) , ().

  • Search Google Scholar
 • Guzsik-Fehérváry, 1980/2. Guzsik T.-Fehérváry R.: A magyar pálosrendi építészet kialakulása, első periódusa. ÉÉT, 12-1980. 193-228.

  'A magyar pálosrendi építészet kialakulása, első periódusa. ' () ÉÉT : 12 -1980.

  • Search Google Scholar
 • Györffy, 1963. Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I. Bp. 1963.

 • Györffy, I-III. Bp. 1987. Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I-III. Bp. 1987.

 • Hellebrandt, 1979. Hellebrandt Magdolna: Védett és védendő régészeti területek Borsodban. Herman O. Múz. Évkönyve, 17-1979. 15-22.

  'Hellebrandt Magdolna: Védett és védendő régészeti területek Borsodban. ' () Herman O. Múz. Évkönyve : 17 -1979.

  • Search Google Scholar
 • Henszlmann, 1876. Henszlmann I.: Magyarország ó-keresztyén, román s átmeneti stylű műemlékeinek rövid ismertetése. Bp. 1876

 • Ortvay, 1891-1892. Ortvay T.: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. I/1-2. Bp. 1891-1892.

  'Ortvay T. ' () I/1-2 Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve : 1891 -1892.

  • Search Google Scholar
 • Örvös, 1962. Örvös János (szerk.): Bükk útikalauz. Bp. 1962.

  'Örvös János (szerk.) ' () 1962 Bükk útikalauz .

 • Panoráma, 1964. Panoráma útikönyvek. Eger. Bp. 1964.

 • Pauliner, 1984. Dirnbeck, J. - Kropf, R. - Meyer, W.: Der Orden der Pauliner OSPE. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Heft. 70. Eisenstadt, 1984.

  Dirnbeck, J. - Kropf, R. - Meyer, W. , () 1984.

 • Pázmány, 1629. Pázmány, P.: Tabula Monasteriorum Ordinis S. Pauli primi Eremitae sub corona regni in Hungariae, quorum Cathalogum retexit Eminentissimus ac Reverendissimus S.R.E. Cardinalis et Archiantistes Strigoniensisi Petrus Pázmány in Appen. 2. Syn. Dioeceseanae habitae Anno 1629. Könyvszemle, 1883. 224. p.)

  'Pázmány, P.: Tabula Monasteriorum Ordinis S. Pauli primi Eremitae sub corona regni in Hungariae, quorum Cathalogum retexit Eminentissimus ac Reverendissimus S.R.E. Cardinalis et Archiantistes Strigoniensisi Petrus Pázmány in Appen. 2. Syn. Dioeceseanae habitae Anno 1629. ' () 1883 Könyvszemle : 224.

  • Search Google Scholar
 • Pesty, 1864. Pesty F.: Kéziratos helységnévtár, 1864. Kézirat, OSZK. Fol. Hung. 114/61.

  Pesty F. , () 114 -61.

 • Rakaczky - Repei, 1996. Rakaczky István - Repei Zoltán: A Bükk útikalauza. Miskolc, 1996.

  Rakaczky István - Repei Zoltán , () 1996.

 • Pesty, 1988. Pesty F.: Borsod vármegye leírása 1864-ben. Miskolc, 1988.

  Pesty F. , () 1988.

 • Péterffy, 1741. Péterffy: Concilia Ecclesiae Rom. Cath. in Regno Hungariae. Posonii, 1741.

  Péterffy , () 1741.

 • Pethő, 1959. Pethő Tibor: Budapest - Miskolc - Aggtelek. Panoráma, 1959.

  Pethő Tibor , () 1959.

 • Pray, 1774. Pray, G.: Dissertationes historico-criticae in annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum. Vindobonae, 1774.

  Pray, G. , () 1774.

 • Pray, 1776-1779. Pray, G.: Specimen hierarchiae Hungaricae completens seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae cum rudi dioecesium delineatione. I-II. Posonii et Cassoviae, 1776-1779.

  Pray, G. , () 1776 -1779.

 • TDT. 8. Dobrossy I. - Viga Gy. (szerk.): A pálosok építészet és Művelődéstörténeti emlékei Borsodban. Tanulmányok Diősgyőr történetéhez, 8. Miskolc, 2000.

  TDT. 8. Dobrossy I. - Viga Gy. (szerk. , () 2000.

 • TKM Tájak Korok Múzeumok

 • Tóvári, 1983. Tóvári Judit: BAZ megye műemléki bibliográfiája. Miskolc, 1983.

  Tóvári Judit , () 1983.

 • Tózsa, é.n. Tózsa István: Borsodi vártúrák. Mikolc, é.n.

  Tózsa, é.n. Tózsa István , ().

 • Török - Legeza - Szacsvay, 1996. Török J. - Legeza L. - Szacsvay P.: Pálosok. Bp. 1996.

  'Török J. - Legeza L. - Szacsvay P. ' () 1996 Pálosok. .

 • TRK Történeti és Régészeti Közlemények Miskolc város és Borsod Vármegye múltjából.

 • Turóczy, 1838. Turóczy J.: Chronica Hungarorum (kiad. Prodhradszky József), 1838.

 • V. Kovács, 1983. V. Kovács S.: Gyöngyösi Gergely, Arcok a magyar kÖzépkorból. Bp. 1983.

 • Szentpétery, 1923. Szentpétery I.: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp. 1923.

  'Szentpétery I. ' () 1923 Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke .

  • Search Google Scholar
 • Szilágyi, 1883. Szilágyi S.: A magyarországi pálosok régi inventariuma. Magyar Könyvszemle, 1883. 221-226.

  'Szilágyi S.: A magyarországi pálosok régi inventariuma. ' () 1883 Magyar Könyvszemle : 221 -226.

  • Search Google Scholar
 • Szmrecsányi, 1930. Szmrecsányi M.: Eger és környéke részletes kalauza. Eger, 1930.

  Szmrecsányi M. , () 1930.

 • Fügedi, 1977. Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII-XIV. századi Magyarországon. Bp. 1977.

  'Fügedi Erik ' () 1977 Vár és társadalom a XIII-XIV. századi Magyarországon .

 • Fejér, 1829-1844. Fejér, G.: Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, I-XI. Budae, 1829-1844.

  Fejér, G. , () 1829 -1844.