View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K. 278.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Magyarországon 1870-tól 1945-ig a telepszerű építkezések műfajának igen széles skálája jött létre. Az ekkor épült munkáskolóniákról és tisztviselőtelepekrõl átfogó monográfia még nem jelent meg, a telepek rendszerezésével nem foglalkoztak. A telepszerű építés legkarakteresebb ismérvei az egyidejűség, a célzott népességi csoport és az egységesség. A telepek rendszerezéséhez ismerni kell az építtető finanszírozási elveit és építési céljait, a telep lakóinak társadalmát, a telepek morfológiai, területhasználati sajátosságait, nem hagyható el az építészeti stílusjegyek összegyűjtése sem. Jelen rendszerezésünk vezérfonalát az építtetők köre jelenti. Magyarországon ebben az időszakban a legjelentősebb építtetők közé tartoztak: az állam, a városok és városi közüzemek, az állami és magánvállalatok, a biztosító társaságok, a házépítő szövetkezetek, az országos működésű társadalmi szervezetek, valamint az egyházak és a magánerő. Az állami és városi építkezések esetén dominálók voltak a szociálpolitikai célok: segíteni kívántak a kisjövedelmű rétegeknek és a munkanélkülieknek. A vállalatok telepszerű építkezéseinél a szükséges munkaerő megkötése volt a cél. Önérdekek érvényesítésére a házépítő szövetkezeti forma volt a legalkalmasabb, a közepes jövedelmű munkások és tisztviselők építkezéseihez a saját tőkén kívül olcsón megszerezhető területekre és kedvező hitelkonstrukciókra volt szükség. A biztosító társaságok közül az OTI, valamint az egyházak telepszerű építkezéseit a karitatív és szociálpolitikai célok mellett alapvetően a tőkekihelyezés indokolta.

 • Fűrészné Molnár Anikó: Lakáshelyzet, otthonkultúra az ipartelepeken. In: Tatabánya 45 éve város. Tatabánya várossá nyilvánításának 45. évfordulója alkalmából rendezett tud. konf. előadásainak anyaga. Tatabánya, 1992. 90.

 • Csontos Györgyi - Vass Tibor: Ózdi munkáskolóniák. Pomáz, Kráter kiadó, 2001.

  Ózdi munkáskolóniák. , ().

 • Ferenczi Imre: A lakásügy állása és haladása Magyarországon. Városi Szemle 1913. II.

  'A lakásügy állása és haladása Magyarországon ' () Városi Szemle : II.

 • Ferkai Andrés: Pest építészete a két világháború között. Budapest, Modern Építészetért Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Kht., 2001.

 • A főváros építkezései I. közlemény. Magyar Építőművészet 1909. VII. évf. 7. sz.

 • Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.: Dunakeszi Gyártelep szabályozási terve és helyi építési szabályzata. Vizsgálati és tervi munkarészek 1999.

 • Vörösmarty Kálmán: Az 1940. évi árvíz által elpusztított 13.000 ház újjáépítése. Tér és Forma 1941. 1. sz. 4-13.

 • Winkler Gábor: A győri vagongyári lakótelep védelme. In: XX. századi műemlékek és védelmük. Budapest, 1996. 91-94.

  XX. századi műemlékek és védelmük. , () 91 -94.

 • Unwin, Raymond: Town Planning in Practice. London, T. Fischer Unwin, 1909.

  Town Planning in Practice. , ().

 • A MÁV Debreceni Járműjavító üzem története 1898-1973. Debrecen, MÁV Debreceni Járműjavító Üzem, 1976.

 • Peresi Klára: A nógrádi szénbányászat róvid tórténete. Salgótarján, a szerző kiadása, 1999.

 • Sallayné Peterdi Vera: A MÁVAG kolóniái (1869-1985). In: Tanulmányok a MÁVAG történetéből. Budapest, 1989.

  Tanulmányok a MÁVAG történetéből. , ().

 • Sáry István: Győr-Gyárváros alapítása. Műhely 1982/2. 84-90.

  'Győr-Gyárváros alapítása ' () Műhely : 84 -90.

 • Szvircsek Ferenc: Bányászkónyv. Salgótarján, 2000.

 • Timon Kálmán: Fejezetek a magyar lakásépítés történetéből. ONCSA házépítési akció. Magyar Épitőipar 1983. 7. sz. 430-431.

 • Gönczy Béla: A m. kir. államvasutak munkáslakóházai. MMÉEK 1899.

 • Huszonót év - a Tisztviselőtelep tőrténete. Szerk. Gaal Mózes. Reprint. Budapest, Tisztviselőtelepi Ónkormányzati Egyesület, 1998.

 • Litschauer Lajos: A magyar általános Kőszénbánya részvénytársaság alsó-galla-bánhidai barnaszénbányaműve. Bányászati Kohászati Lapok 1902. XXXV. évf. 3. sz. 38-39.

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 136 EUR / 176 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 216 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Publication
Programme
2021 Volume 49
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 3 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 0 0 0