View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Szerep község a Tiszántúlon, Hajdú-Bihar megye délnyugati szögletében található. A Sárrét, melyhez Szerep is tartozik, már a korai Árpádoktól kezdve folyamatosan lakott terület volt, s mint erősen vízjárta terület egyedi életteret biztosított lakói számára. Minthogy a föld művelése gyakorlatilag lehetetlen volt, az itt élők állattenyésztéssel és a „rétből éléssel”, tehát a gazdálkodás sokkal ősibb változataival foglalkoztak, ezáltal kultúrájuk, művészetük is sok archaikus jegyet őrzött meg. Ez a gazdag vízivilág a folyók szabályozása következtében elpusztult, de emléke még évtizedekkel később is élénken élt a hagyományokban, melyet a két világháború között több kutató is lejegyzett. Ennek a gazdag kultúrájú területnek és falunak helytörténetét kísérli meg e tanulmány feltárni.

 • Bendefy L. 1976.Bendefy László: Mikovinyi Sámuel megyei térképei I-II. Budapest, MTA Könyvtára, 1976.

  Mikovinyi Sámuel megyei térképei I-II. , ().

 • Bodor A. - Gazda I. 1984.Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. Budapest, Könyvértékesítő V., 1984

  Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. , ().

 • Borovszky S. 1901.Borovszy Samu: Bihar vármegye és Nagyvárad. (Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu.) Budapest, Apolló Irodalmi Társaság, 1901.

  Bihar vármegye és Nagyvárad. (Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu.) , ().

  • Search Google Scholar
 • Boruzs K. 2001.Boruzs Károly: Szerep falugondnokának bemutatkozása az Interneten

 • Bugár-Mészáros K. 1984.Bugár-Mészáros Károly: Építészeti emlékek a Körös-sárrét vidékén. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Csendes L. 1980.Csendes László: Térképhistória (Gyorsuló idő) Budapest, Magvető Kiadó, 1980.

  Térképhistória (Gyorsuló idő) , ().

 • Csipes A. 1976.Csipes Antal: Békés megye élete a XVI. században. Békéscsaba, Megyei Tanács V. B., 1976.

  Békés megye élete a XVI. században. , ().

 • Dám L. 1975.Dám László: A Sárrét népi építészete. In: Műveltség és Hagyomány XVII. Debrecen, 1975.

  Műveltség és Hagyomány , ().

 • Dám L. 1979.Dám László: A Sárrét népi építkezése In: Hajdú-Bihar népi építészete. Szerk.: Szőllősi Gyula. Debrecen, 1979. 235-265.

  Hajdú-Bihar népi építészete. Szerk.: Szőllősi Gyula , () 235 -265.

 • Dankó I. 1984.Dankó Imre: Történet és népélet. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • www.c3.hu/kvte/ksar/ksartf.htm

 • Deák A. 1996.Deák Antal András: A háromszögeléstől a Tisza szabályozásáig. Budapest, Vízügyi Múzeum, 1996.

  A háromszögeléstől a Tisza szabályozásáig. , ().

 • Eastwest.huwww.eastwest.hu

 • ELVIRA 2001.A Magyar Államvasutak Rt. Számítógépes menetrendje

 • F. Romhányi B. 2000.F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, Phyteas, 2000.

  Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. , ().

 • Gali Á. 1999.Gali Árpád: Szerep. 56. évf. 8. füzet

 • Genthon I. 1961.Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 2. Budapest, Képzőművészeti Alap, 1961.

  Magyarország művészeti emlékei 2. , ().

 • Goda P. 1984.Goda Péter: Vízi munkálatok a Körös-Sárrét vidékén. In: Körössárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Györffy Gy. 1963.Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963.

  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. , ().

 • Györffy I. 1909. 1.Györffy István: A Nagykúnság és környékének népies építkezése. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője X. évf. 1. füzet. Budapest, MNM, 1909. 30-39.

 • Györffy I. 1909. 2.A Nagykúnság és környékének népies építkezése. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője X. évf. 2. füzet. Budapest, MNM, 1909. 65-77.

 • Györffy I. 1922.Györffy István: Nagykunsági krónika. Karcag, Nagy és Kertész könyvnyomdája, 1922.

  Nagykunsági krónika. , ().

 • Györffy I. 1943.Györffy István: Az Alföld település formái. In: Magyar falu - magyar ház. Budapest, Turul, 1943. 91-108.

  Magyar falu - magyar ház. , () 91 -108.

 • Hátsek I. 1880.Hátsek Ignácz: A magyar szent korona országainak megyei térképei. Budapest, Rautmann Frigyes Kiadó, 1880.

  A magyar szent korona országainak megyei térképei. , ().

 • Havas S. 1858.Havas Sándor: Vízivadászat a Sárréten. In: Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Szerk.: Paládi-Kovács Attila. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2001. 16.

  Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Szerk.: Paládi-Kovács Attila , () 16.

 • Helységnévkönyv 2001.A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2001. január 1. Budapest, KSH, 2001.

 • Helységnévtár 1808.Magyarország történeti helységnévtára. Bihar megye és a Hajdúság 1773-1808. Szerk.: Major Zoltán, Radics Kálmán, Szaszkóné Sin Aranka. Budapest, KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, é. n.

 • Helységnévtár 1895.A magyar korona országainak helységnévtára. Budapest, Orsz. Magy. Kir. Stat. Hiv.,1895.

 • Helységnévtár 1952.Magyarország helységnévtára. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1952.

 • Helységnévtár 1967.Magyarország helységnévtára. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1967.

 • Helységnévtár 1985.A Magyar Népköztársaság helységnévtára. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1985.

 • Kalicz N. 1980.Kalicz Nándor: Agyag istenek - A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. (Hereditas). Budapest, Corvina Kiadó, 1980.

  Agyag istenek - A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. (Hereditas) , ().

  • Search Google Scholar
 • Karácsonyi J. 1896.Karácsonyi János: Békésvármegye története I-III. Gyula, Békésvármegye Közönsége, 1896.

 • Kiss L. 1988.Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988.

  Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. , ().

 • Kósa L. - Filep A. 1983.Kósa László - Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.

  A magyar nép táji-történeti tagolódása. , ().

 • Koszta L. 2000.Koszta László: Dél-Magyarország egyházi topográfiája a középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és szer. Szerk.: Kollár Tibor. Szeged, 2000. 41-80.o.

 • Kovács B. 1998.Kovács Béla Sándor (szerk.): A világ közepe. Szerep község története. Szerep, Alia bt. 1998.

 • Kovács T. 1977.Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon (Hereditas). Budapest, Corvina Kiadó, 1977.

  A bronzkor Magyarországon (Hereditas) , ().

 • Kozinfo 2001.Közigazgatási Információs Adatbázis a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Államháztartási Hivatal gondozásában.

 • Kristó Gy. 1988.Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest, Magvető Kiadó, 1988.

  A vármegyék kialakulása Magyarországon. , ().

 • Kristó Gy. 1994.Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.

  Korai magyar történeti lexikon. , ().

 • Lazarus 2001.Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszékének honlapja

 • Lelkes Gy. 1998.Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja, Talma, 1998.

  Magyar helységnév-azonosító szótár. , ().

 • Mesterházy K. 1969.e.o. jelentés. MNM adattár XVIII.234./1969. Közli: F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, Phyteas, 2000.

 • Novák L. 1986.Novák László: Település-néprajz. Nagykőrös, Arany János Múzeum, 1986.

 • Pais D. - Györffy Gy. 1975.Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford.: Pais Dezső, jegyz.: Györffy György. Budapest, Helikon Könyvkiadó, 1975.

 • Paládi-Kovács A. 2001.Paládi Kovács Attila (szerk.): Magyar néprajz II. Gazdálkodás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2001. 250-254.

  Magyar néprajz II. Gazdálkodás. , () 250 -254.

 • PRT. XII./b. 1912.Sörös Pongrácz: Az elenyészett kolostorok. In: A Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története XII/b. Budapest, Stephaneum, 1912.

 • Rácz Z. 1980.Rácz Zoltán: Hajdú-Bihar megye középkori parochiális egyházai. In: A magyar falu középkori templomépítészete IV. Budapest, BME Soksz. 1980.

  A magyar falu középkori templomépítészete IV. , ().

 • Rácz Z. 1983.Rácz Zoltán: Szempontok Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez. In: A Bihari Múzeum III. évkönyve. Berettyóújfalu, 1983. 69-77.o.

 • Rakonczai J. 1984.Természeti földrajzi viszonyok. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Sárréti túrautak 8/2.Sárréti túrautak 8/2. (Szeghalom-Füzesgyarmat-Biharnagybajom-Sárrétudvari-Szerep-Püspökladány) In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Szilágyi M. 1995.Szilágyi Miklós: A tiszai halászat. (Néprajzi tanulmányok) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995.

  A tiszai halászat. (Néprajzi tanulmányok) , ().

 • Szűcs S. 1969.Szűcs Sándor: Betyárok, pandúrok, és egyéb régi hírességek. Budapest, Magvető Kiadó, 1969.

 • Szűcs S. 1977.Szűcs Sándor: Régi magyar vízivilág. Budapest, Magvető Kiadó, 1977.

  Régi magyar vízivilág. , ().

 • Szűcs S. é.n.Szűcs Sándor. A régi Sárrét világa. Budapest, Bólyai Akadémia, é. n.

 • Térképcentrum 2001.

 • Varga Gy. 1989.Varga Gyula: A falusi lakóházak stílusváltozatai Hajdú-Bihar megyében. In: Építészet az Alföldön I-II. Nagykőrös, 1989.

  Építészet az Alföldön I-II. , ().

 • A Belügyminisztérium honlapja

 • Hajdú-Bihar megye honlapja

 • A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának honlapja

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Conservation SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Visual Arts and Performing Arts SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.1
 • SJR Hirsch-Index (2018): 3

Language: Hungarian and English

Founded in 1957
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 48.
Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Editorial Board

 • Benkő, Melinda
 • Bojtár, Imre
 • Cságoly, Ferenc
 • Domokos, Gábor
 • Gáspár, Zsolt
 • Istvánfi, Gyula

International Editorial Board

 • Fiorani, Donatella (Roma)
 • Brenner, János (Berlin)

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330