Author:
Péter Rabb Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K II. 60.

Search for other papers by Péter Rabb in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Szerep község a Tiszántúlon, Hajdú-Bihar megye délnyugati szögletében található. A Sárrét, melyhez Szerep is tartozik, már a korai Árpádoktól kezdve folyamatosan lakott terület volt, s mint erősen vízjárta terület egyedi életteret biztosított lakói számára. Minthogy a föld művelése gyakorlatilag lehetetlen volt, az itt élők állattenyésztéssel és a „rétből éléssel”, tehát a gazdálkodás sokkal ősibb változataival foglalkoztak, ezáltal kultúrájuk, művészetük is sok archaikus jegyet őrzött meg. Ez a gazdag vízivilág a folyók szabályozása következtében elpusztult, de emléke még évtizedekkel később is élénken élt a hagyományokban, melyet a két világháború között több kutató is lejegyzett. Ennek a gazdag kultúrájú területnek és falunak helytörténetét kísérli meg e tanulmány feltárni.

 • Bendefy L. 1976.Bendefy László: Mikovinyi Sámuel megyei térképei I-II. Budapest, MTA Könyvtára, 1976.

  Mikovinyi Sámuel megyei térképei I-II. , ().

 • Bodor A. - Gazda I. 1984.Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. Budapest, Könyvértékesítő V., 1984

  Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. , ().

 • Borovszky S. 1901.Borovszy Samu: Bihar vármegye és Nagyvárad. (Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu.) Budapest, Apolló Irodalmi Társaság, 1901.

  Bihar vármegye és Nagyvárad. (Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu.) , ().

  • Search Google Scholar
 • Boruzs K. 2001.Boruzs Károly: Szerep falugondnokának bemutatkozása az Interneten

 • Bugár-Mészáros K. 1984.Bugár-Mészáros Károly: Építészeti emlékek a Körös-sárrét vidékén. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Csendes L. 1980.Csendes László: Térképhistória (Gyorsuló idő) Budapest, Magvető Kiadó, 1980.

  Térképhistória (Gyorsuló idő) , ().

 • Csipes A. 1976.Csipes Antal: Békés megye élete a XVI. században. Békéscsaba, Megyei Tanács V. B., 1976.

  Békés megye élete a XVI. században. , ().

 • Dám L. 1975.Dám László: A Sárrét népi építészete. In: Műveltség és Hagyomány XVII. Debrecen, 1975.

  Műveltség és Hagyomány , ().

 • Dám L. 1979.Dám László: A Sárrét népi építkezése In: Hajdú-Bihar népi építészete. Szerk.: Szőllősi Gyula. Debrecen, 1979. 235-265.

  Hajdú-Bihar népi építészete. Szerk.: Szőllősi Gyula , () 235 -265 .

 • Dankó I. 1984.Dankó Imre: Történet és népélet. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • www.c3.hu/kvte/ksar/ksartf.htm

 • Deák A. 1996.Deák Antal András: A háromszögeléstől a Tisza szabályozásáig. Budapest, Vízügyi Múzeum, 1996.

  A háromszögeléstől a Tisza szabályozásáig. , ().

 • Eastwest.huwww.eastwest.hu

 • ELVIRA 2001.A Magyar Államvasutak Rt. Számítógépes menetrendje

 • F. Romhányi B. 2000.F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, Phyteas, 2000.

  Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. , ().

 • Gali Á. 1999.Gali Árpád: Szerep. 56. évf. 8. füzet

 • Genthon I. 1961.Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 2. Budapest, Képzőművészeti Alap, 1961.

  Magyarország művészeti emlékei 2. , ().

 • Goda P. 1984.Goda Péter: Vízi munkálatok a Körös-Sárrét vidékén. In: Körössárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Györffy Gy. 1963.Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963.

  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. , ().

 • Györffy I. 1909. 1.Györffy István: A Nagykúnság és környékének népies építkezése. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője X. évf. 1. füzet. Budapest, MNM, 1909. 30-39.

 • Györffy I. 1909. 2.A Nagykúnság és környékének népies építkezése. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője X. évf. 2. füzet. Budapest, MNM, 1909. 65-77.

 • Györffy I. 1922.Györffy István: Nagykunsági krónika. Karcag, Nagy és Kertész könyvnyomdája, 1922.

  Nagykunsági krónika. , ().

 • Györffy I. 1943.Györffy István: Az Alföld település formái. In: Magyar falu - magyar ház. Budapest, Turul, 1943. 91-108.

  Magyar falu - magyar ház. , () 91 -108 .

 • Hátsek I. 1880.Hátsek Ignácz: A magyar szent korona országainak megyei térképei. Budapest, Rautmann Frigyes Kiadó, 1880.

  A magyar szent korona országainak megyei térképei. , ().

 • Havas S. 1858.Havas Sándor: Vízivadászat a Sárréten. In: Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Szerk.: Paládi-Kovács Attila. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2001. 16.

  Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Szerk.: Paládi-Kovács Attila , () 16 .

 • Helységnévkönyv 2001.A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2001. január 1. Budapest, KSH, 2001.

 • Helységnévtár 1808.Magyarország történeti helységnévtára. Bihar megye és a Hajdúság 1773-1808. Szerk.: Major Zoltán, Radics Kálmán, Szaszkóné Sin Aranka. Budapest, KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, é. n.

 • Helységnévtár 1895.A magyar korona országainak helységnévtára. Budapest, Orsz. Magy. Kir. Stat. Hiv.,1895.

 • Helységnévtár 1952.Magyarország helységnévtára. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1952.

 • Helységnévtár 1967.Magyarország helységnévtára. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1967.

 • Helységnévtár 1985.A Magyar Népköztársaság helységnévtára. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1985.

 • Kalicz N. 1980.Kalicz Nándor: Agyag istenek - A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. (Hereditas). Budapest, Corvina Kiadó, 1980.

  Agyag istenek - A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. (Hereditas) , ().

  • Search Google Scholar
 • Karácsonyi J. 1896.Karácsonyi János: Békésvármegye története I-III. Gyula, Békésvármegye Közönsége, 1896.

 • Kiss L. 1988.Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988.

  Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. , ().

 • Kósa L. - Filep A. 1983.Kósa László - Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.

  A magyar nép táji-történeti tagolódása. , ().

 • Koszta L. 2000.Koszta László: Dél-Magyarország egyházi topográfiája a középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és szer. Szerk.: Kollár Tibor. Szeged, 2000. 41-80.o.

 • Kovács B. 1998.Kovács Béla Sándor (szerk.): A világ közepe. Szerep község története. Szerep, Alia bt. 1998.

 • Kovács T. 1977.Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon (Hereditas). Budapest, Corvina Kiadó, 1977.

  A bronzkor Magyarországon (Hereditas) , ().

 • Kozinfo 2001.Közigazgatási Információs Adatbázis a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Államháztartási Hivatal gondozásában.

 • Kristó Gy. 1988.Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest, Magvető Kiadó, 1988.

  A vármegyék kialakulása Magyarországon. , ().

 • Kristó Gy. 1994.Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.

  Korai magyar történeti lexikon. , ().

 • Lazarus 2001.Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszékének honlapja

 • Lelkes Gy. 1998.Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja, Talma, 1998.

  Magyar helységnév-azonosító szótár. , ().

 • Mesterházy K. 1969.e.o. jelentés. MNM adattár XVIII.234./1969. Közli: F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, Phyteas, 2000.

 • Novák L. 1986.Novák László: Település-néprajz. Nagykőrös, Arany János Múzeum, 1986.

 • Pais D. - Györffy Gy. 1975.Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford.: Pais Dezső, jegyz.: Györffy György. Budapest, Helikon Könyvkiadó, 1975.

 • Paládi-Kovács A. 2001.Paládi Kovács Attila (szerk.): Magyar néprajz II. Gazdálkodás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2001. 250-254.

  Magyar néprajz II. Gazdálkodás. , () 250 -254 .

 • PRT. XII./b. 1912.Sörös Pongrácz: Az elenyészett kolostorok. In: A Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története XII/b. Budapest, Stephaneum, 1912.

 • Rácz Z. 1980.Rácz Zoltán: Hajdú-Bihar megye középkori parochiális egyházai. In: A magyar falu középkori templomépítészete IV. Budapest, BME Soksz. 1980.

  A magyar falu középkori templomépítészete IV. , ().

 • Rácz Z. 1983.Rácz Zoltán: Szempontok Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez. In: A Bihari Múzeum III. évkönyve. Berettyóújfalu, 1983. 69-77.o.

 • Rakonczai J. 1984.Természeti földrajzi viszonyok. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Sárréti túrautak 8/2.Sárréti túrautak 8/2. (Szeghalom-Füzesgyarmat-Biharnagybajom-Sárrétudvari-Szerep-Püspökladány) In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999.

 • Szilágyi M. 1995.Szilágyi Miklós: A tiszai halászat. (Néprajzi tanulmányok) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995.

  A tiszai halászat. (Néprajzi tanulmányok) , ().

 • Szűcs S. 1969.Szűcs Sándor: Betyárok, pandúrok, és egyéb régi hírességek. Budapest, Magvető Kiadó, 1969.

 • Szűcs S. 1977.Szűcs Sándor: Régi magyar vízivilág. Budapest, Magvető Kiadó, 1977.

  Régi magyar vízivilág. , ().

 • Szűcs S. é.n.Szűcs Sándor. A régi Sárrét világa. Budapest, Bólyai Akadémia, é. n.

 • Térképcentrum 2001.

 • Varga Gy. 1989.Varga Gyula: A falusi lakóházak stílusváltozatai Hajdú-Bihar megyében. In: Építészet az Alföldön I-II. Nagykőrös, 1989.

  Építészet az Alföldön I-II. , ().

 • A Belügyminisztérium honlapja

 • Hajdú-Bihar megye honlapja

 • A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának honlapja

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)