Author:
Tamás Meggyesi Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék Hungary, 1521, Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. II. 73.

Search for other papers by Tamás Meggyesi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az Építés- Építészettudomány XXX (2002) 1-2. füzetében közöltük A külső tér c. kutatás bevezető fejezetét, amely a téma nemzetközi szakirodalmát tekintette át. Az alábbi szövegválogatás a kutatás érdemi részébe enged betekintést. A teljes kutatási anyag a Műegyetemi Kiadó gondozásában 2004 elején könyv formájában is megjelent, és a következő fejezetekből állt: 1. Építészeti térelméletek, 2. A külső tér fenomenológiája, 3. A külső tér építészeti dimenziói, 4. Az építészeti térelemek térbeli kontextusa, 5. A külső terek tipológiája, 6. Tervezéselmélet. A jelen válogatás a 2., 3., 4. és az 5. fejezet legfontosabb részeit tartalmazza - helyhiány miatt az ábrák nélkül. Az első fejezet a külső tér fenomenológiájával foglalkozik, és a hely (Ort) és a tér (Raum) fogalmának Heidegger-féle kettősségére épül. A fejtegetés kiterjeszti a filozófus híres híd-hasonlatát az építményekre is, amelyek egymással és környezetükkel való potenciális viszonyukban a szolidaritás különböző fokozatait valósítják meg. Míg a hely értelemszerűen statikus jellegű, addig az úton-lét egy másfajta tériséget képvisel. A külső tér az építmények közti viszonyoknak is hordozója, és ezzel a tér egyik fontos, de elhanyagolt dimenziójaként értelmezhető. Mivel a térbeli viszonyok szolidaritása napjainkban csökkenő tendenciát mutat, joggal beszélhetünk „a tér elvesztésének” folyamatáról is; ennek tömör foglalata az amerikai „disjointed incrimentalism” kifejezés. A könyvnek egy másik, itt közölt fejezete az építmények térbeli kontextusának természetével foglalkozik. Az elemzés az angol kontextualista iskolát követve a kontextust egyfajta települési szövedéknek tekinti, amely öt szellemi természetű dimenzió kölcsönhatásában értelmezhető, ez a kaotikus, az organikus, a racionális, az emocionális és a szimbolikus. A tér szervezése olyan morfológiai archetípusokkal is leírható, mint amilyen a halmaz (az elemek esetleges térbeli eloszlása), a csoport (az elemek valamilyen közössége), a tömb (a kettős teleksor), valamint a lineáris és a poláris térszervezés (vagyis a térbeli elemek utcás és centrális jellegű elrendeződése). A tér konkrét szerveződései ezek után a szellemi természetű dimenziók és a morfológiai archetípusok kölcsönhatásaként írhatók le. Az alaklélektan alak-háttér, illetve tömeg-tér viszonyainak felhasználásával a tanulmány megkísérli felállítani a külső terek egyfajta kontextuális tipológiáját is, amelynek alapját nem a terek formai sajátosságai, hanem a települési szövet kontextusában elfoglalt helyzetük képezi.

  • Collapse
  • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

  • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)