View More View Less
  • 1 BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék; MTA-BME Tartószerkezetek Numerikus Mechanikája Kutatócsoport Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A rugalmas szerkezetek stabilitásvesztésének típusait egyszerű modelleken szokták szemléltetni. Ebben a cikkben egy olyan modellcsaládot mutatunk be, amelyik egy paraméter értékének a változtatásával a kettőscsúcs-katasztrófa négy alesetét szemlélteti. Az egyik esetben a tökéletes szerkezet elsődleges egyensúlyi útját a kritikus pontban egy másodlagos egyensúlyi felület metszi, a többi esetben két másodlagos egyensúlyi út van, de az egyik út minden pontja kritikus állapothoz tartozik. Mind a négy esetben megmutatjuk, hogy milyenek lesznek a tökéletlen szerkezet egyensúlyi útjai, és hogy a kritikus teher értéke hogyan függ a legegyszerűbb tökéletlenségek értékétől.