View More View Less
 • 1 BME Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A gyulafehérvári székesegyház román kori eredetű északi előcsarnokát Lázói János kanonok építtette át reneszánsz stílusban és szenteltette kápolnává 1512-ben. A kápolna homlokzatainak reliefjei egyaránt ábrázolnak antik mitológiai alakokat, ószövetségi figurákat és szenteket, emellett nagy jelentőségűek az épület heraldikai díszei. Sajnos a faragványok egy része elveszett, más része igen rossz állapotban van, ami az értelmezést is megnehezíti. Ezzel kapcsolatban a korábbi szakirodalom néhány adata korrekcióra szorul. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a címerek és domborművek egy igen átgondolt ikonográfiai program részei, melyet a donátor Lázói János határozhatott meg. Értelmezésében fontos szerep jut a kanonok személyéről és az itáliai és királyi udvari kapcsolatokkal is rendelkező gyulafehérvári humanista körről rendelkezésre álló ismereteknek. A kápolnában az itáliai reneszánsz hatás mellett a középkori hagyomány és az antik mûvészet iránt Erdélyben is megélénkülő érdeklődés egyaránt testet öltött. Az épület reneszánsz díszítése sokkal több egyszerű formaátvételnél vagy külföldről érkező terv adaptációjánál. Saját gyökerei is vannak, melyben Erdély római kori múltja és a középkori művészet szimbolikája éppoly fontos, mint az európai humanizmus. Jelen tanulmány e mély és szövevényes kulturális kapcsolatrendszerre igyekszik rávilágítani, kijelölve a további vizsgálódás irányait is.

 • Feuerné Tóth Rózsa.: Reneszánsz építészet Magyarországon. Magyar Helikon / Corvina, Budapest 1977

  Reneszánsz építészet Magyarországon , ().

 • Leoncini, Luca.: II Codice detto del Mantegna. Codice Destailleur OZ III. della Kunstbibliothek di Berlino. Roma 1993

  II Codice detto del Mantegna. Codice Destailleur OZ III. della Kunstbibliothek di Berlino , ().

  • Search Google Scholar
 • Mályusz Elemér.: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest 1971

  Egyházi társadalom a középkori Magyarországon , ().

 • Marosi, Ernő: A késő gótika a 15. század végén és a 16. században. In: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Corvina, Budapest 2001

  A késő gótika a 15. század végén és a 16. században , ().

 • Agosti, Giovanni.: Bambaia e il classicismo lombardo. Einaudi, Torino 1990

  Bambaia e il classicismo lombardo , ().

 • Bágyuj Lajos.: A gyulafehérvári székesegyház restaurálása. In: ÉpítésÉpítészettudomány 1983 XV. köt. 1-4. sz. 11-26.

 • Balogh, Jolán.: A művészet Mátyás király udvarában. I. Adattár. Akadémiai Kiadó, Budapest 1966

  A művészet Mátyás király udvarában , ().

 • Balogh, Jolán.: Az erdélyi reneszánsz. I. 1460-1541. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár 1943

  Az erdélyi reneszánsz , ().

 • Benkő Elek.: Karlsburg (Gyulafehérvár, Alba Iulia). In: Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung. Band 2. Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart 2000 593-596.

  Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung , () 593 -596.

 • A. de Bonfinis. Rerum Ungaricum decades. Edd.: Fógel I., Iványi B., Juhász L. Lipsiae 1936

  Rerum Ungaricum decades , ().

 • Bunyitay, Vince.: A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar humanista. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1893

  A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar humanista , ().

 • Entz, Géza.: A gyulafehérvári székesegyház. Akadémiai Kiadó, Budapest 1958

  A gyulafehérvári székesegyház , ().

 • Farbaky, Péter.: Késő gótika és kora reneszánsz. In: Magyarország építészetének története. Szerk. Sisia József, Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest 1998

  Magyarország építészetének története , ().

 • Filarete Filarete's Treatise on Architecture. Being the Treatise by Antonio di Piero Averlino, Known as Filarete, Translated with an Introduction and Notes by John R. Spencer. Yale University Press, New Haven - London 1965

  Filarete Filarete's Treatise on Architecture. Being the Treatise by Antonio di Piero Averlino, Known as Filarete, Translated with an Introduction and Notes by John R. Spencer , ().

  • Search Google Scholar
 • Hajnóczi, Gábor.: Vitruvius, De Architectura (MS Lat. 32) in the University Library, Budapest, and the Milanese Court of Humanists. In: Arte Lombarda 1991/1-2. 98-104.

 • Halmos, Balázs.: A gótika hatásai a reneszánsz magyarországi elterjedése első évtizedeiben. Architectura Hungariae, Építészettörténet 2001 III. évf. 1. sz.

 • Halmos, Balázs.: A gyulafehérvári Lázói-kápolna alakhelyes felmérése és vizsgálatának eredményei. In: Műemlékvédelem 2003 XLVII. évf. 2. sz. 120-127.

 • Halmos, Balázs.: Lombard influences in the Renaissance reconstruction of the Lázói Chapel in Gyulafehérvár. In: Bulletin 2004 11-26.

 • Hartt, Frederic.: History of Italian Renaissance Art. Harry N. Abrahams Publishers, New York é. n.

  History of Italian Renaissance Art , ().

 • Horváth, Enrico.: II Rinascimento in Ungheria. Annuario III. Roma 1939

  II Rinascimento in Ungheria , ().

 • Kovács András.: Gyulafehérvár. Szent Mihály székesegyház. Erdélyi műemlékek 26. UTILITAS Könyvkiadó, Kolozsvár 1996

  Gyulafehérvár. Szent Mihály székesegyház , ().

 • Mikó 1994 Mikó Árpád: Bibliotheca Corviniana - Bibliotheca Augusta. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Szerk.: Mikó Árpád, Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1994 402-406.

  Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541 , () 402 -406.

 • Nagy, Gyula.: Lázói János címere. In: Turul 1890 208-210.

 • Ripa, Cesare.: Iconologia. Ford., jegyz., utószó: Sajó Tamás. Balassi Kiadó, Budapest 1997

  Iconologia , ().

 • Ritoókné Szalai Ágnes.: A római föliratok gyűjtői Pannoniában. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Szerk.: Mikó Árpád, Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1994 318-325.

  Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541 , () 318 -325.

 • Schofield, Richard - Burnett, Andrew.: The Decoration of the Colleoni Chapel. In: Arte Lombarda 126. 1999/2. 74-75.

  'The Decoration of the Colleoni Chapel ' () 126 Arte Lombarda : 74 -75.

 • Schofield, Richard.: Avoiding Rome: an Introduction to Lombard Sculptors and the Antique. In: Arte Lombarda 100. 1992/1. 29-44.

  'Avoiding Rome: an Introduction to Lombard Sculptors and the Antique ' () 100 Arte Lombarda : 29 -44.

  • Search Google Scholar
 • Szentkirályi Zoltán.: Az építészet világtörténete. Második kötet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest 1980

  Az építészet világtörténete , ().

 • Szeredai, Antonius.: Notitia Veteris et Novi Capituli Ecclesiae Albensis Transilvaniae. Albae-Carolinae 1791

  Notitia Veteris et Novi Capituli Ecclesiae Albensis Transilvaniae , ().

 • Tóth-Szabó Pál.: Magyarország a XV. század végén a pápai supplicatiók világánál. In: Századok 1903

 • V. Kovács Sándor.: A humanista Lászai János. In: Filológiai Közlöny 1972 344-366.

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 136 EUR / 176 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 216 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Publication
Programme
2021 Volume 49
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 8 0 0
May 2021 13 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 0 0 0