View More View Less
 • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cross Mark

Kunszt György tudománylogikai modellelmélete logikai entitásokat és ezek között logikai relációkat definiál, majd a modellezésükre  gráfokat és hipergráfokat használ.  A modellelméletben definiált entitások; a terminus, a kognitívum és a kognitív rendszer, amelyeket affiliációs, asszignációs, generikus, szubsztitúciós, grammatikai, pozícionális, funkcionális, explanációs és effektuálási relációkkal kapcsol össze.  Ezeket a modelleket számos hazai és nemzetközi kutatási és kutatásirányítási feladat megoldására használta.

 • Ziman J. (1996): Post-Academic Science, Constructing Science with Networks and Norms. Science Studies 9.

  () 9 Science Studies .

 • Dobrov, G. M. (1973): A tudomány tudománya. Kossuth Kiadó

 • Futó P. (1971): A tudományos kutatás irányításával kapcsolatos gráfelméleti kérdések., Az Építéstudományi Intézet Tudományos Közleménye

 • Fehér M. (2002): Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón. Magyar Tudomány 2002/3, 5. p.

  'Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón ' () Magyar Tudomány 2002/3 : 5.

  • Search Google Scholar
 • Kő A. (2002): Hatékony megoldás a tudásreprezentációban: ontológia. GIKOF Journal

  'Hatékony megoldás a tudásreprezentációban: ontológia ' () GIKOF Journal .

 • Kunszt Gy. (1968): A tematikai koordinálás új módszerei és lehetőségei a nemzetközi tudományos együttmőködés szervezésében. (A KGST Moszkvában rendezett szimpóziumán megtartott előadás stencil levonata.)

 • Kunszt Gy. (1971): The Use of Logical Models in Solving Topical Problems of Research Management. Annals of Library Science and Documentation (Delhi) Vol. 18, No. 3.

  'The Use of Logical Models in Solving Topical Problems of Research Management ' () 18 Annals of Library Science and Documentation (Delhi) .

  • Search Google Scholar
 • Kunszt Gy. (1975): A tudományos kutatás logikai modellezése és tematikai irányítása. Általános elmélet és építéstudományi alkalmazások. Akadémiai Kiadó, Budapest

  A tudományos kutatás logikai modellezése és tematikai irányítása , ().