Author:
J. Csaba Fekete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 60.

Search for other papers by J. Csaba Fekete in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A foúri lakóhelyek (az állandó rezidenciális vagy szezonális tartózkodásra szánt paloták, kastélyok, villák stb.) belso tér és rendeltetés összefüggéseinek bonyolult rendszerében a társasági élet színterei meghatározó szerepet töltöttek be. Nemcsak az épület építészeti megjelenését, hanem a közösségi rendeltetések elhelyezését és az ennek megfelelo terek szervezését is alapvetoen befolyásolta az épület fo megközelítésének kialakítása. A belso terek környezettel való kapcsolatát hagyományosan az épület fobejárati rendszere határozta meg. A fobejárat másrészt a belso tér hangulati elokészítése, mely általában a megérkezés és a fogadás reprezentatív színhelye volt. A XIX. század elso felének új társadalmi viszonyait a korábbi térkompozíció hierarchikus viszonyainak felbomlása és az egyenrangú társasági terek kialakulása jól tükrözte. A század második felében a továbbfejlodés egyértelmuen a monumentalitás irányába mutatott. A társasági terek rendeltetése specializálódott, valamint új funkciók lettek általánossá, s mindezek következtében számuk jelentosen megnott (több szalon, dohányzó, télikert, gyujteményes termek, biliárdszoba stb.). E terek monumentális csoportba történo kapcsolása a század közepétol bevett gyakorlattá vált (Nagyhörcsök, 1855; Ókígyós, 1875; Csala, 1876; Tura, 1883; Dob, 1884). Az új monumentális közösségi tércsoport reprezentatív feltárását azonban egyre kevésbé elégítette ki az egyszintes elocsarnok, így új megoldás kiérlelése vált szükségessé. Kellett egy olyan térforma, mely mind a lineáris, mind a centrális rendeltetésdiszpozícióban, a helyiségprogram léptékétol szinte függetlenül jól alkalmazható központi szerepre, ugyanakkor megjelenése hatásos és nagyvonalú.

 • Zádor 1984 Zádor Anna: Építészeti szakszótár. Budapest, Corvina, 1984.

  Építészeti szakszótár. , ().

 • Benczik 1997 Benczik Gyula: A két Szeleste története 1950-ig. (Szeleste), Szeleste Község Önkormányzata, (1997).

  A két Szeleste története 1950-ig. , ().

 • (Honismeret, helytörténet, önálló tanulmányok) 100mfalu 2000 Száz magyar falu könyvesháza sorozat. H. n., 2000.

 • Asztalos 2000. I/II. Tura története I-II. (Szerk.) Asztalos István. Tura, 2000.

 • Borossay 1994 Borossay Katalin: A turai Schossberger-kastély. Ars Hungarica XXII. évf. 1994. 2. sz. 235-258.

 • Bőtös é. n. Tóalmás várja Önt. (Szerk.) Bőtös Mihályné. H. n., Tóalmási Polgármesteri Hivatal, é. n.

 • Bugár-Mészáros 1997 Bugár- Mészáros Károly: A nádasdladányi Nádasdy-kastély múltja, jelene és jövője. MáG, 1997. (Gépirat.)

 • Porkoláb 1927 Porkoláb István: Celldömölk (Kiscell szabad mezőváros) tőrténete. Celldömölk, Szagán és Hajnal Könyvnyomdája, 1927.

 • Károlyi 1967 Károlyi Antal, Szentléleky Tihamér: Szombathely. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1967. (Városképek - Műemlékek.)

  Szombathely. , ().

 • Czagányi 1995 Czagányi László, Kulcsár Gabriella: Inárcs története 1263-1993. Inárcs, Inárcs Önkormányata, 1995.

 • Erdős 1994 Sárszentágota múltjából. (Szerk.) Erdős Ferenc. Sárszentágota, K. n., 1994.

 • Borovszky: Vas Borovszky Samu: Vas vármegye. In.: Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, OMT, é. n. [1898].

  Magyarország vármegyéi és városai. , ().

 • Czagányi 1996 A régió évkönyve 1996. (Szerk.) Czagányi László. Dabas, Schulz Bt., 1996.

  A régió évkönyve 1996. , ().

 • Borovszky: Pest-Pilis Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. In: Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, OMT, é. n. [1910].

  Magyarország vármegyéi és városai. , ().

 • Alföldy 1999 Alföldy Gábor: A pilisszántéi Orosdy-kastély és parkja. Ars Hungarica XXVII. évf. 1999. 2. sz. 389-417.

  XXVII 389 417

 • Erő-Tóth 1994 Sárszentmihály, Sárpentele. (Szerk.) Erő Zoltán, Tóth Tamás. Sárszentmihály, Sárszentmihály, Önkormányzata, 1994.

 • Szeibert 1926 Szeibert János: Sárvár monográfiája. Szombathely, Dunántúli Nyomdavállalat Rt., 1926.

  Sárvár monográfiája. , ().

 • TKM Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára sorozat füzetei. Varga József: Kapuvár múltja üzen. Kapuvár, 2000.

  Kapuvár múltja üzen. , ().

 • Lővei 2002 Lővei Pál: Szombathely - Bogát, volt Festetics-kastély parkja. In: Lapidarium Hungaricum. Vas megye. II. köt. (Szerk.) Lővei Pál. Budapest, KÓH, 2002. (Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 6.)

 • Söptei 2000 Sárvár története. (Szerk.) Söptei István. Sárvár, Sárvár Város Önkormányzata, 2000.

  Sárvár története. , ().

 • KLex 2002 Magyar Kastélylexikon III. Fejér megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Castellum Novum, 2002.

  Magyar Kastélylexikon III. Fejér megye kastélyai és kúriái , ().

 • KLex 2004 Magyar Kastélylexikon V. Vas megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Fo-Rom Invest, 2004.

  Magyar Kastélylexikon V. Vas megye kastélyai és kúriái. , ().

 • Lexikon 1961 Új Magyar Lexikon. 2. kiad. 2. köt. Szerk.: Berei Andor etc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961.

  Új Magyar Lexikon. 2. kiad. 2. köt. , ().

 • Koppány-Dercsényi 1990 Koppány Tibor, Dercsényi Balázs: Magyar kastélyok. Budapest, Officina Nova, 1990.

  Magyar kastélyok. , ().

 • Koppány-Dercsényi 1999 Koppány Tibor, Dercsényi Balázs: Magyar kastélyok. Budapest, Officina '96, 1999.

  Magyar kastélyok. , ().

 • Kelényi 1974 Kelényi György: Kastélyok, kúriák, villák. Budapest, Corvina, 1974.

  Kastélyok, kúriák, villák. , ().

 • Lexikon 1981 Művészeti Lexikon. 3. kiad. 2. köt. Főszerk.: Zádor Anna, Genthon István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981.

  Művészeti Lexikon. 3. kiad. 2. köt. Főszerk. , ().

 • KLex 2000 Magyar Kastélylexikon I. Pest megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Perfect Project, 2000.

  Magyar Kastélylexikon I. Pest megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt , ().

  • Search Google Scholar
 • KLex 2001 Magyar Kastélylexikon II. Bács-Kiskun megye kastélyai es kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Perfect Project, 2001.

  Magyar Kastélylexikon II. Bács-Kiskun megye kastélyai es kúriái. Szerk. , ().

  • Search Google Scholar
 • Horváth 1978 Sárvár monográfiája. (Szerk.) Horváth Ferenc. Szombathely, Sárvár Város Tanácsa, 1978.

  Sárvár monográfiája. , ().

 • Horváth 1998 Horváth Hilda: Régvolt magyar kastélyok. Budapest, Gemini Budapest Kiadó, 1998.

  Régvolt magyar kastélyok. , ().

 • Farkas 1989.1 Farkas Gábor: Honismereti írások Kálozról. Székesfehérvár, K. n., 1989.

 • Farkas 1989.2 Sárbogárd város története. (Szerk.) Farkas Gábor. Sárbogárd, Sárbogárd Város Tanácsa, 1989.

 • FMTÉvk 13-22 Fejér Megye Történeti Évkönyve 13-22. Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár, 1979-1991.

 • Hornyák 1993 Hornyák Mária: Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. Martonvásár, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, 1993.

  Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. , ().

 • Horváth 2000 Rum története 1246-1996. (Szerk.) Horváth Sándor. H. n., Rum Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, 2000.

 • Bagyinszki 1998 Bagyinszki Zoltán: Kastélyok a történelmi Magyarországról. Budapest, Publi-CITY '1492' Kiadó Kft., é. n. [1998.]

  Kastélyok a történelmi Magyarországról , ().

 • Baji-Csorba 1994 Baji Etelka, Csorba László: Kastélyok és mágnások. Budapest, HG és Társa Kiadó, 1994.

  Kastélyok és mágnások. , ().

 • Gall 2002 Anthony Gall: Kós Károly. Budapest, Mundus Kiadó, 2002.

  Kós Károly , ().

 • Bagyinszki 1999 Bagyinszki Zoltán: Kastélyok es paloták a történelmi Magyarországon. Budapest, Mikes Kiadó Kft., é. n. [1999.]

  Kastélyok es paloták a történelmi Magyarországon. , ().

 • Kádár 1961 Kádár Zoltán, Horváth Tibor Antal, Géfin Gyula: Szombathely. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1961. (Magyar Műemlékek.)

  Szombathely. , ().

 • Károly 1896-1904 Károly János: Fejér vármegye története I-V. Székesfehérvár, Csitári Kő- és Könyvnyomdája, 1896, 1898, 1899, 1901, 1904.

 • Gerle 1990 Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest, K. n., 1990.

  A századforduló magyar építészete. , ().

 • Gerle 2002 Hauszmann Alajos. (Szerk.) Gerle János.

 • Gerle 2003 Lechner ödön. (Szerk.) Gerle János. Budapest, Holnap Kiadó, 2003. (Az építészet mesterei.)

 • Gudenus-Szentirmay 1989 Gudenus János, Szentirmay László: Összetört címerek. Budapest, Mozaik, 1989.

  Összetört címerek. , ().

 • Hadik 1996 Hadik András: Kastélyépítészet Magyarországon (1867-1918). In: Tusnád 1996. [Utókötet és CD-rom.] Tusnád, 1996.

 • Hauszmann 1997 Építész a századfordulón - Hauszmann Alajos Naplója. Budapest, Gondolat, 1997.

  Építész a századfordulón - Hauszmann Alajos Naplója. , ().

 • Komárik 1975 Komárik Dénes: A romantikus kastélyépitészet kezdetei Magyarországon. Épités- Építészettudomány V. köt. 1975. 3-4. sz. 431-451.

 • Major 1983 Major Máté: Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.

  Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár , ().

 • Merényi 1955 Merényi Ferenc: Épületfajták Magyarországon. 1890-1918. Tipológiai adatgyűjtemény IV. Budapest, 1955. (Kézirat. In: BME Éptórt. Tsz.)

 • MJegyz 1990 Magyarország műemlékjegyzéke I-II. Budapest, OMF, 1990.

  Magyarország műemlékjegyzéke I-II. , ().

 • Mtop V. Pest megye műemlékei I-II. Írta: Aggházy Mária, Bán Attila. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958. (Magyarország műemléki topográfiája V.)

 • MűvMűv VI. Gerő László nyolcvanötödik szöletésnapjára. Tanulmányok. Budapest, OMvH, 1994. (Művészettörténet-Műemlékvédelem VI.)

 • Nagy Miklós I-II. Nagy Miklós (szerk.): Magyarország képekben. Honismertető album. Pest, Kiadja: Heckenast Gusztáv, 1870.

  Magyarország képekben. Honismertető album. , ().

 • Németh 1981 Magyar művészet 1890-1919. (Szerk.) Németh Lajos. 2. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981.

  Magyar művészet 1890-1919. Németh Lajos. 2. köt. , ().

 • Országh 1960 Országh László: Angol-magyar szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960.

  Angol-magyar szótár. , ().

 • Pallasz A Pallasz Nagy Lexikona II. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893.

  A Pallasz Nagy Lexikona II. , ().

 • D. Mezey 1991 D. Mezey Alice: A természetes fény felhasználásának néhány sajátos példája Ybl kastélyéepítészetében. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária. [Budapest], Hild—Ybl Alapítvány, 1991. 151-156. (Tanulmányok.)

  Ybl Miklós építész 1814-1891 , () 151 -156 .

 • Déry-Merényi 2000 Déry Attila, Merényi Ferenc: Magyar építészet 1867-1945. Budapest, Urbino, 2000.

  Magyar építészet 1867-1945. , ().

 • Deschmann 1990 Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei. Budapest, TKM Egyesület, 1990.

  Kárpátalja műemlékei , ().

 • Entz-Sisa 1998 Fejér Megye Művészeti Emlékei. (Szerk.) Entz Géza Antal, Sisa József. Székesfehérvár, 1998. (Szent István Király Múzeum Közleményei 34.)

 • ÉrtSzótár 1982 Magyar Éartelmező Kéziszótár. A-Ly. Szerk.: Juhász József etc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

 • FKLex Felvidéki kastélyok lexikona I. Nyitrai kerület, Szlovákia. Petrovai R. Sándor. Révkomárom, KT Lap- és Könyvkiadó Kft, 2002.

 • Gádoros 1997 Gádoros Lajos: Középületek tervezése. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

  Középületek tervezése , ().

 • Genthon 1951 Genthon István: Magyarország műemlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1951.

  Magyarország műemlékei. , ().

 • Genthon 1959/1961 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I-II. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1959, 1961.

  Magyarország művészeti emlékei I-II. , ().

 • Gerecze 1906 Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Magyarország műemlékei. II. (Szerk.) Forster Gyula. Budapest, Hornyánszky, 1906.

  Magyarország műemlékei. II. , ().

 • Rados 1943 Rados Jenő: A magyar klasszicizmus építészete feladatainak tükrében. (Tipológia.) In: A klasszicizmus építészete Magyarországon. Szerk.: Zádor Anna, Rados Jenő. Budapest, MTA, 1943. 363-364., 374-378.

  A klasszicizmus építészete Magyarországon. , () 363 -364 .

 • Rózsa 1984 Vasi műemlékek. (Szerk.) Rózsa Béla. Szombathely, Vas megyei Tanács, (1983) 1984.

  Vasi műemlékek. , ().

 • Sisa 1980 Sisa József: Adalékok a magyarországi romantikus kastélyépítészethez. Ars Hungarica VIII. évf. 1980. 1. sz. 103-125.

 • Sisa 1993 Sisa József: Kastélyépítészet a historizmusban. In: A historizmus művészete Magyarországon. Szerk.: Zádor Anna. Budapest, MTA, 1993. 65-78.

  A historizmus művészete Magyarországon. , () 65 -78 .

 • Sisa 1994 Sisa József: Szkalnitzky Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.

  Szkalnitzky Antal. , ().

 • Somkuthy 2000 Somkuthy Ferenc, Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei. Szombathely, Életünk - Faludy Ferenc Alapítvány, 2000.

  Vas megye arborétumai és kúriakertjei. , ().

 • Szabó-Goda 1984 Szabó Tünde, Goda Györgyi: Somogy megye műemlékjegyzéke. H. n., Somogy Megyei Tanács Művelődési Osztály, 1984.

 • Széchényi 1933 Széchényi Viktor: Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történetéből. Székesfehérvár, Pannonia Nyomdavállalat, 1933.

  Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történetéből. , ().

  • Search Google Scholar
 • Voit 1943 Voit Pál: Régi magyar otthonok. Budapest, A Magyar Könyvbarátok, 1943.

  Régi magyar otthonok. , ().

 • Winkler 1992 Winkler Gábor: Az elmút 100 év műemlékei. Előzetes védelmi javaslat. 1992.

  Az elmút 100 év műemlékei. Előzetes védelmi javaslat. , ().

 • Ybl 1956 Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1956.

  Ybl Miklós. , ().

 • YblMKat Ybl Miklós épitész 1814-1891. Szerk.: Farbaky Péter. [Budapest], Hild-Ybl Alapítvány, 1991. (Kiállítási Katalógus.)

 • Petravich 1995 [Petravich András]: Kastélyok. In: Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. Szerk.: Császár László. Budapest, ÉTK Kft., 1995. 34-44.

  Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. , () 34 -44 .

 • Ráday 2001 Ráday Mihály: Új városvédőbeszédek. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001.

  Új városvédőbeszédek. , ().

 • Rados 1931 Rados Jenő: Magyar kastélyok. Budapest, MOB 1931.

  Magyar kastélyok. , ().

 • Rados 1939 Rados Jenő: Magyar kastélyok. Bővített második kiadás. Budapest, MOB, 1939. (Magyarország művészeti emlékei IV.)

 • ÁGOK 1978 Állami Gazdaságok Orszáigos Központja: Mőemlékek, kastélyok 1-5. 1978.

  () Mőemlékek, kastélyok : 1 -5. .

 • Alföldy 2001 Királyi és hercegi kertek Magyarországon. (Szerk.) Alföldy Gábor. Budapest, Mágus Kiadó, 2001.

  Királyi és hercegi kertek Magyarországon. Alföldy Gábor , ().

 • Badál 1987 Badál Ede: Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. Budapest, Mőszaki Könyvkiadó, 1987.

  Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. , ().

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 13 3 3
Oct 2023 28 6 1
Nov 2023 15 2 0
Dec 2023 26 3 0
Jan 2024 17 1 0
Feb 2024 13 0 0
Mar 2024 2 0 0