View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A foúri lakóhelyek (az állandó rezidenciális vagy szezonális tartózkodásra szánt paloták, kastélyok, villák stb.) belso tér és rendeltetés összefüggéseinek bonyolult rendszerében a társasági élet színterei meghatározó szerepet töltöttek be. Nemcsak az épület építészeti megjelenését, hanem a közösségi rendeltetések elhelyezését és az ennek megfelelo terek szervezését is alapvetoen befolyásolta az épület fo megközelítésének kialakítása. A belso terek környezettel való kapcsolatát hagyományosan az épület fobejárati rendszere határozta meg. A fobejárat másrészt a belso tér hangulati elokészítése, mely általában a megérkezés és a fogadás reprezentatív színhelye volt. A XIX. század elso felének új társadalmi viszonyait a korábbi térkompozíció hierarchikus viszonyainak felbomlása és az egyenrangú társasági terek kialakulása jól tükrözte. A század második felében a továbbfejlodés egyértelmuen a monumentalitás irányába mutatott. A társasági terek rendeltetése specializálódott, valamint új funkciók lettek általánossá, s mindezek következtében számuk jelentosen megnott (több szalon, dohányzó, télikert, gyujteményes termek, biliárdszoba stb.). E terek monumentális csoportba történo kapcsolása a század közepétol bevett gyakorlattá vált (Nagyhörcsök, 1855; Ókígyós, 1875; Csala, 1876; Tura, 1883; Dob, 1884). Az új monumentális közösségi tércsoport reprezentatív feltárását azonban egyre kevésbé elégítette ki az egyszintes elocsarnok, így új megoldás kiérlelése vált szükségessé. Kellett egy olyan térforma, mely mind a lineáris, mind a centrális rendeltetésdiszpozícióban, a helyiségprogram léptékétol szinte függetlenül jól alkalmazható központi szerepre, ugyanakkor megjelenése hatásos és nagyvonalú.

 • Zádor 1984 Zádor Anna: Építészeti szakszótár. Budapest, Corvina, 1984.

  Építészeti szakszótár. , ().

 • Benczik 1997 Benczik Gyula: A két Szeleste története 1950-ig. (Szeleste), Szeleste Község Önkormányzata, (1997).

  A két Szeleste története 1950-ig. , ().

 • (Honismeret, helytörténet, önálló tanulmányok) 100mfalu 2000 Száz magyar falu könyvesháza sorozat. H. n., 2000.

 • Asztalos 2000. I/II. Tura története I-II. (Szerk.) Asztalos István. Tura, 2000.

 • Borossay 1994 Borossay Katalin: A turai Schossberger-kastély. Ars Hungarica XXII. évf. 1994. 2. sz. 235-258.

 • Bőtös é. n. Tóalmás várja Önt. (Szerk.) Bőtös Mihályné. H. n., Tóalmási Polgármesteri Hivatal, é. n.

 • Bugár-Mészáros 1997 Bugár- Mészáros Károly: A nádasdladányi Nádasdy-kastély múltja, jelene és jövője. MáG, 1997. (Gépirat.)

 • Porkoláb 1927 Porkoláb István: Celldömölk (Kiscell szabad mezőváros) tőrténete. Celldömölk, Szagán és Hajnal Könyvnyomdája, 1927.

 • Károlyi 1967 Károlyi Antal, Szentléleky Tihamér: Szombathely. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1967. (Városképek - Műemlékek.)

  Szombathely. , ().

 • Czagányi 1995 Czagányi László, Kulcsár Gabriella: Inárcs története 1263-1993. Inárcs, Inárcs Önkormányata, 1995.

 • Erdős 1994 Sárszentágota múltjából. (Szerk.) Erdős Ferenc. Sárszentágota, K. n., 1994.

 • Borovszky: Vas Borovszky Samu: Vas vármegye. In.: Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, OMT, é. n. [1898].

  Magyarország vármegyéi és városai. , ().

 • Czagányi 1996 A régió évkönyve 1996. (Szerk.) Czagányi László. Dabas, Schulz Bt., 1996.

  A régió évkönyve 1996. , ().

 • Borovszky: Pest-Pilis Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. In: Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, OMT, é. n. [1910].

  Magyarország vármegyéi és városai. , ().

 • Alföldy 1999 Alföldy Gábor: A pilisszántéi Orosdy-kastély és parkja. Ars Hungarica XXVII. évf. 1999. 2. sz. 389-417.

  XXVII 389 417

 • Erő-Tóth 1994 Sárszentmihály, Sárpentele. (Szerk.) Erő Zoltán, Tóth Tamás. Sárszentmihály, Sárszentmihály, Önkormányzata, 1994.

 • Szeibert 1926 Szeibert János: Sárvár monográfiája. Szombathely, Dunántúli Nyomdavállalat Rt., 1926.

  Sárvár monográfiája. , ().

 • TKM Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára sorozat füzetei. Varga József: Kapuvár múltja üzen. Kapuvár, 2000.

  Kapuvár múltja üzen. , ().

 • Lővei 2002 Lővei Pál: Szombathely - Bogát, volt Festetics-kastély parkja. In: Lapidarium Hungaricum. Vas megye. II. köt. (Szerk.) Lővei Pál. Budapest, KÓH, 2002. (Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 6.)

 • Söptei 2000 Sárvár története. (Szerk.) Söptei István. Sárvár, Sárvár Város Önkormányzata, 2000.

  Sárvár története. , ().

 • KLex 2002 Magyar Kastélylexikon III. Fejér megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Castellum Novum, 2002.

  Magyar Kastélylexikon III. Fejér megye kastélyai és kúriái , ().

 • KLex 2004 Magyar Kastélylexikon V. Vas megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Fo-Rom Invest, 2004.

  Magyar Kastélylexikon V. Vas megye kastélyai és kúriái. , ().

 • Lexikon 1961 Új Magyar Lexikon. 2. kiad. 2. köt. Szerk.: Berei Andor etc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961.

  Új Magyar Lexikon. 2. kiad. 2. köt. , ().

 • Koppány-Dercsényi 1990 Koppány Tibor, Dercsényi Balázs: Magyar kastélyok. Budapest, Officina Nova, 1990.

  Magyar kastélyok. , ().

 • Koppány-Dercsényi 1999 Koppány Tibor, Dercsényi Balázs: Magyar kastélyok. Budapest, Officina '96, 1999.

  Magyar kastélyok. , ().

 • Kelényi 1974 Kelényi György: Kastélyok, kúriák, villák. Budapest, Corvina, 1974.

  Kastélyok, kúriák, villák. , ().

 • Lexikon 1981 Művészeti Lexikon. 3. kiad. 2. köt. Főszerk.: Zádor Anna, Genthon István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981.

  Művészeti Lexikon. 3. kiad. 2. köt. Főszerk. , ().

 • KLex 2000 Magyar Kastélylexikon I. Pest megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Perfect Project, 2000.

  Magyar Kastélylexikon I. Pest megye kastélyai és kúriái. Szerk. Virág Zsolt , ().

  • Search Google Scholar
 • KLex 2001 Magyar Kastélylexikon II. Bács-Kiskun megye kastélyai es kúriái. Szerk. Virág Zsolt. Budapest, Perfect Project, 2001.

  Magyar Kastélylexikon II. Bács-Kiskun megye kastélyai es kúriái. Szerk. , ().

  • Search Google Scholar
 • Horváth 1978 Sárvár monográfiája. (Szerk.) Horváth Ferenc. Szombathely, Sárvár Város Tanácsa, 1978.

  Sárvár monográfiája. , ().

 • Horváth 1998 Horváth Hilda: Régvolt magyar kastélyok. Budapest, Gemini Budapest Kiadó, 1998.

  Régvolt magyar kastélyok. , ().

 • Farkas 1989.1 Farkas Gábor: Honismereti írások Kálozról. Székesfehérvár, K. n., 1989.

 • Farkas 1989.2 Sárbogárd város története. (Szerk.) Farkas Gábor. Sárbogárd, Sárbogárd Város Tanácsa, 1989.

 • FMTÉvk 13-22 Fejér Megye Történeti Évkönyve 13-22. Székesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár, 1979-1991.

 • Hornyák 1993 Hornyák Mária: Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. Martonvásár, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, 1993.

  Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. , ().

 • Horváth 2000 Rum története 1246-1996. (Szerk.) Horváth Sándor. H. n., Rum Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, 2000.

 • Bagyinszki 1998 Bagyinszki Zoltán: Kastélyok a történelmi Magyarországról. Budapest, Publi-CITY '1492' Kiadó Kft., é. n. [1998.]

  Kastélyok a történelmi Magyarországról , ().

 • Baji-Csorba 1994 Baji Etelka, Csorba László: Kastélyok és mágnások. Budapest, HG és Társa Kiadó, 1994.

  Kastélyok és mágnások. , ().

 • Gall 2002 Anthony Gall: Kós Károly. Budapest, Mundus Kiadó, 2002.

  Kós Károly , ().

 • Bagyinszki 1999 Bagyinszki Zoltán: Kastélyok es paloták a történelmi Magyarországon. Budapest, Mikes Kiadó Kft., é. n. [1999.]

  Kastélyok es paloták a történelmi Magyarországon. , ().

 • Kádár 1961 Kádár Zoltán, Horváth Tibor Antal, Géfin Gyula: Szombathely. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1961. (Magyar Műemlékek.)

  Szombathely. , ().

 • Károly 1896-1904 Károly János: Fejér vármegye története I-V. Székesfehérvár, Csitári Kő- és Könyvnyomdája, 1896, 1898, 1899, 1901, 1904.

 • Gerle 1990 Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest, K. n., 1990.

  A századforduló magyar építészete. , ().

 • Gerle 2002 Hauszmann Alajos. (Szerk.) Gerle János.

 • Gerle 2003 Lechner ödön. (Szerk.) Gerle János. Budapest, Holnap Kiadó, 2003. (Az építészet mesterei.)

 • Gudenus-Szentirmay 1989 Gudenus János, Szentirmay László: Összetört címerek. Budapest, Mozaik, 1989.

  Összetört címerek. , ().

 • Hadik 1996 Hadik András: Kastélyépítészet Magyarországon (1867-1918). In: Tusnád 1996. [Utókötet és CD-rom.] Tusnád, 1996.

 • Hauszmann 1997 Építész a századfordulón - Hauszmann Alajos Naplója. Budapest, Gondolat, 1997.

  Építész a századfordulón - Hauszmann Alajos Naplója. , ().

 • Komárik 1975 Komárik Dénes: A romantikus kastélyépitészet kezdetei Magyarországon. Épités- Építészettudomány V. köt. 1975. 3-4. sz. 431-451.

 • Major 1983 Major Máté: Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.

  Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár , ().

 • Merényi 1955 Merényi Ferenc: Épületfajták Magyarországon. 1890-1918. Tipológiai adatgyűjtemény IV. Budapest, 1955. (Kézirat. In: BME Éptórt. Tsz.)

 • MJegyz 1990 Magyarország műemlékjegyzéke I-II. Budapest, OMF, 1990.

  Magyarország műemlékjegyzéke I-II. , ().

 • Mtop V. Pest megye műemlékei I-II. Írta: Aggházy Mária, Bán Attila. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1958. (Magyarország műemléki topográfiája V.)

 • MűvMűv VI. Gerő László nyolcvanötödik szöletésnapjára. Tanulmányok. Budapest, OMvH, 1994. (Művészettörténet-Műemlékvédelem VI.)

 • Nagy Miklós I-II. Nagy Miklós (szerk.): Magyarország képekben. Honismertető album. Pest, Kiadja: Heckenast Gusztáv, 1870.

  Magyarország képekben. Honismertető album. , ().

 • Németh 1981 Magyar művészet 1890-1919. (Szerk.) Németh Lajos. 2. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981.

  Magyar művészet 1890-1919. Németh Lajos. 2. köt. , ().

 • Országh 1960 Országh László: Angol-magyar szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960.

  Angol-magyar szótár. , ().

 • Pallasz A Pallasz Nagy Lexikona II. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893.

  A Pallasz Nagy Lexikona II. , ().

 • D. Mezey 1991 D. Mezey Alice: A természetes fény felhasználásának néhány sajátos példája Ybl kastélyéepítészetében. In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária. [Budapest], Hild—Ybl Alapítvány, 1991. 151-156. (Tanulmányok.)

  Ybl Miklós építész 1814-1891 , () 151 -156.

 • Déry-Merényi 2000 Déry Attila, Merényi Ferenc: Magyar építészet 1867-1945. Budapest, Urbino, 2000.

  Magyar építészet 1867-1945. , ().

 • Deschmann 1990 Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei. Budapest, TKM Egyesület, 1990.

  Kárpátalja műemlékei , ().

 • Entz-Sisa 1998 Fejér Megye Művészeti Emlékei. (Szerk.) Entz Géza Antal, Sisa József. Székesfehérvár, 1998. (Szent István Király Múzeum Közleményei 34.)

 • ÉrtSzótár 1982 Magyar Éartelmező Kéziszótár. A-Ly. Szerk.: Juhász József etc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.

 • FKLex Felvidéki kastélyok lexikona I. Nyitrai kerület, Szlovákia. Petrovai R. Sándor. Révkomárom, KT Lap- és Könyvkiadó Kft, 2002.

 • Gádoros 1997 Gádoros Lajos: Középületek tervezése. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

  Középületek tervezése , ().

 • Genthon 1951 Genthon István: Magyarország műemlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1951.

  Magyarország műemlékei. , ().

 • Genthon 1959/1961 Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I-II. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1959, 1961.

  Magyarország művészeti emlékei I-II. , ().

 • Gerecze 1906 Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Magyarország műemlékei. II. (Szerk.) Forster Gyula. Budapest, Hornyánszky, 1906.

  Magyarország műemlékei. II. , ().

 • Rados 1943 Rados Jenő: A magyar klasszicizmus építészete feladatainak tükrében. (Tipológia.) In: A klasszicizmus építészete Magyarországon. Szerk.: Zádor Anna, Rados Jenő. Budapest, MTA, 1943. 363-364., 374-378.

  A klasszicizmus építészete Magyarországon. , () 363 -364.

 • Rózsa 1984 Vasi műemlékek. (Szerk.) Rózsa Béla. Szombathely, Vas megyei Tanács, (1983) 1984.

  Vasi műemlékek. , ().

 • Sisa 1980 Sisa József: Adalékok a magyarországi romantikus kastélyépítészethez. Ars Hungarica VIII. évf. 1980. 1. sz. 103-125.

 • Sisa 1993 Sisa József: Kastélyépítészet a historizmusban. In: A historizmus művészete Magyarországon. Szerk.: Zádor Anna. Budapest, MTA, 1993. 65-78.

  A historizmus művészete Magyarországon. , () 65 -78.

 • Sisa 1994 Sisa József: Szkalnitzky Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.

  Szkalnitzky Antal. , ().

 • Somkuthy 2000 Somkuthy Ferenc, Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei. Szombathely, Életünk - Faludy Ferenc Alapítvány, 2000.

  Vas megye arborétumai és kúriakertjei. , ().

 • Szabó-Goda 1984 Szabó Tünde, Goda Györgyi: Somogy megye műemlékjegyzéke. H. n., Somogy Megyei Tanács Művelődési Osztály, 1984.

 • Széchényi 1933 Széchényi Viktor: Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történetéből. Székesfehérvár, Pannonia Nyomdavállalat, 1933.

  Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történetéből. , ().

  • Search Google Scholar
 • Voit 1943 Voit Pál: Régi magyar otthonok. Budapest, A Magyar Könyvbarátok, 1943.

  Régi magyar otthonok. , ().

 • Winkler 1992 Winkler Gábor: Az elmút 100 év műemlékei. Előzetes védelmi javaslat. 1992.

  Az elmút 100 év műemlékei. Előzetes védelmi javaslat. , ().

 • Ybl 1956 Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1956.

  Ybl Miklós. , ().

 • YblMKat Ybl Miklós épitész 1814-1891. Szerk.: Farbaky Péter. [Budapest], Hild-Ybl Alapítvány, 1991. (Kiállítási Katalógus.)

 • Petravich 1995 [Petravich András]: Kastélyok. In: Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. Szerk.: Császár László. Budapest, ÉTK Kft., 1995. 34-44.

  Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. , () 34 -44.

 • Ráday 2001 Ráday Mihály: Új városvédőbeszédek. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001.

  Új városvédőbeszédek. , ().

 • Rados 1931 Rados Jenő: Magyar kastélyok. Budapest, MOB 1931.

  Magyar kastélyok. , ().

 • Rados 1939 Rados Jenő: Magyar kastélyok. Bővített második kiadás. Budapest, MOB, 1939. (Magyarország művészeti emlékei IV.)

 • ÁGOK 1978 Állami Gazdaságok Orszáigos Központja: Mőemlékek, kastélyok 1-5. 1978.

  () Mőemlékek, kastélyok : 1 -5..

 • Alföldy 2001 Királyi és hercegi kertek Magyarországon. (Szerk.) Alföldy Gábor. Budapest, Mágus Kiadó, 2001.

  Királyi és hercegi kertek Magyarországon. Alföldy Gábor , ().

 • Badál 1987 Badál Ede: Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. Budapest, Mőszaki Könyvkiadó, 1987.

  Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. , ().

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Conservation SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Visual Arts and Performing Arts SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.1
 • SJR Hirsch-Index (2018): 3

Language: Hungarian and English

Founded in 1957
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 48.
Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Editorial Board

 • Benkő, Melinda
 • Bojtár, Imre
 • Cságoly, Ferenc
 • Domokos, Gábor
 • Gáspár, Zsolt
 • Istvánfi, Gyula

International Editorial Board

 • Fiorani, Donatella (Roma)
 • Brenner, János (Berlin)

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330