View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A középkori Esztergomot alkotó és a mainál jóval nagyobb kiterjedésű településhalmaz központját, a fallal kerített Királyi várost (Civitas Regalis) a törökellenes háborúk elpusztították. A XVIII. század elején a középkori település elegyengetett romjain új város alakult ki, melynek telekosztása a mai napig szinte érintetlenül megmaradt. Az ország valaha legjelentősebb városának középkori emlékei a föld alatt pihennek, de egy részük a későbbi beépítés ellenére is megkutatható és bemutatható. Ezek közé tartozik az egykori Királyi város északi kerületének plébániája, a Szent Lőrinc-templom. Esztergom városa 2001-ben tervpályázatot írt ki a város főtere, a Széchenyi tér „arculatának kialakítására”, mely során a pályázók feladata volt a középkori templom 1893 óta ismert, föld alatt rejtőző romjainak „a tér hangulatához illő” bemutatása is. A templom műemléki bemutatását azonban a tervek egyike sem oldotta, illetve nem oldhatta meg megfelelően, hiszen a középkori plébánia eddigi kutatási részeredményeinek összegzése és a rendelkezésre álló adatok összesített vizsgálata még nem történt meg. Sem a templom helyét pontosan meghatározó 1892-es feltárás, sem az 1980-as „leletmentő” ásatás során nem volt lehetőség olyan területet feltárni, hogy a régészeti adatszolgáltatás az egész templomra vonatkozóan építészeti szempontból kielégítő lenne. E tanulmány célja az eddigi részeredmények összegzésének és a kutatás új eredményeinek bemutatása mellett a templomrom további sorsának végiggondolása, illetve azoknak a kérdéseknek a megfogalmazása, melyre a jövőben várható hitelesítő ásatásoknak választ kell adniuk.

 • Horváth 1978 Horváth István: Város a föld alatt. In: Régészeti barangolások Magyarországon. Szerk.: Szombathy V. Budapest, Panoráma, 1978. 297-343.

  Régészeti barangolások Magyarországon. , () 297 -343.

 • Horváth 1979 Horváth István: Esztergom. In: Magyarország Régészeti Topográfiája 5. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 78-231.

  Magyarország Régészeti Topográfiája, 5. , () 78 -231.

 • Horváth 1997 Horváth István: Esztergom története és épíszettörténete. Országépítő — a Kós Károly Egyesület negyedéves folyóirata. Felelős szerk.: Gerle János. 1997. 1. sz. 3-9.

  Országépítő — a Kós Károly Egyesület negyedéves folyóirata. , () 3 -9.

 • Horváth-Nagy 2003 Horváth István — Nagy Levente: Esztergom fokozott és kiemelt jelentőségű középkori emlékei. In: Régészeti értékeink füzetek. Szerk.: Győr Attila, Nagy Levente. Budapest, KÖH kiadvány, 2003.

  Régészeti értékeink füzetek. , ().

 • Kollányi 1894 Kollányi Ferenc: Szent Lőrincz-templom történetéhez. Esztergomi lapok 1894. szept. 8.

 • Vukov 1988 Vukov Konstantin: Tíz lap Esztergom műemlékvédelmi munkáiról. Esztergom Évlapjai 1988. 203-223.

  203 223

 • Wallon 1963 [B.] Wallon Emma: Az esztergomi Széchenyi tér. Budapest, 1963.

  Az esztergomi Széchenyi tér. , ().

 • Zádor 1984 Zádor Anna: Építészeti szakszótár. Budapest, Corvina, 1984.

  Építészeti szakszótár. , ().

 • Zolnay 1960a Zolnay László: Az Esztergom királyvárosi „Zeniapalotaia”. Esztergom Évlapjai 1960. 150-152.

  () Az Esztergom királyvárosi „Zeniapalotaia”. : 150 -152.

 • Zolnay 1960b Zolnay László: Az esztergomi latinusokról. Esztergom Évlapjai 1960. 155-167.

  'Az esztergomi latinusokról ' () Esztergom Évlapjai : 155 -167.

 • Zolnay 1983 Zolnay László: A középkori Esztergom. Budapest, Gondolat, 1983.

  A középkori Esztergom. , ().

 • Rabb 2004 Rabb Péter: Fejezetek az esztergomi Várhegy középkori épületeinek utóéletéből. Építés- Építészettudomány 2004. XXXII. köt. 1-2. sz. 87-135.

  Építés- Építészettudomány , () 1 -2.

 • Horváth 1988 Horváth István: Az esztergomi pénzverde helyének kutatásáról. Esztergom Évlapjai 1988. 297-319.

  Esztergom Évlapjai , () 297 -319.

 • Lepold 1944 Lepold Antal: Esztergom régi látképei. Budapest, 1944.

  Esztergom régi látképei. , ().

 • Mezős 2002 Mezős Tamás: Elmélet és gyakorlat a magyar műemlékvédelemben (1949-1999). Építés- Építészettudomány 2002. XXX. köt. 1-2. sz. 173-203.

  Építés- Építészettudomány , () 1 -2.

 • Prokopp 1960 Prokopp Gyula: Esztergom város 1777. évi felmérése. Esztergom Évlapjai 1960. 65-79.

  Esztergom Évlapjai , () 65 -79.

 • Récsei 1893 Récsei Viktor: Az esztergomi Sz. Lőrincz-templom maradványai. Esztergom, Buzárovits Gusztáv nyomdája, 1893.

  Az esztergomi Sz. Lőrincz-templom maradványai. , ().

 • Daragó 2001 Daragó László: A műemlékvédelem válsága avagy Zsámbék — egy műemlék-helyreállítás elemzése. Építés - Építészettudomány 2001. XXIX. köt. 3-4. sz. 389-414.

 • Entz 1974 Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon. Budapest, Magyar Helikon/Corvina, 1974.

  Gótikus építészet Magyarországon. , ().

 • EV Esztergom és Vidéke. Szerk.: Munkácsy Kálmán. Esztergom, 1892, 1898, 1900.

 • Guzsik 1975 Guzsik Tamás: Tájolási rendellenességek a középkori templomépítészetben. Építés-Építészettudomány 1975. VII. köt. 1-2. sz. 91-104.

 • Györffy 1987 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.

  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II , ().