View More View Less
  • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

[A PhD-védés 2006. január 19-én zajlott le a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói Klubjában. Részletek Benkő Melinda tézisfüzetéből és dolgozatából, valamint Vámossy Ferenc opponensi véleményéből. Schneller István opponensi véleménye és Benkő Melinda válasza.]