View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K. II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Kisléghi Nagy István – Pogány Frigyes, Terek és utcák városképi vizsgálata. Magyar Építőművészet (MÉ) 1944. 5. p. 108-112 és Terek városképi vizsgálata MÉ 1944. 6. p. 134-141.

 • Pogány Frigyes – Kisléghi Nagy István, Műemlék és újjáépítés Tér és Forma (TF) 1946. 7-9. p. 88-90., illetve Kisléghi Nagy István – Pogány Frigyes, A budai vár. TF 1946. 11. p. 148-153.

 • Az utóbbi idézetek Pogány – Kisléghi, Műemlék és újjáépítés TF 1946. 7-9. p. 88-90. c. írásából valók.

 • Kislégi Nagy István – Pogány Frigyes, A budai Vár. TF 1946. 11. p. 150.

 • Kisléghi Nagy István – Pogány Frigyes, Műemlékvédelem a háború utáni városrendezésben. TF 1947. 2. p. 36.

 • Kisléghi Nagy – Pogány, i.m. p 37.

 • Pogány Frigyes – Dr. Borsos Béla, Az óbudai városrendezés régészeti előkészítése. Építés- Építészet, 1951. 4. p. 222-229.

 • A MMOK 1953. február 1-én szűnt meg. 1953. június 1-ig, az Építészeti Tanács megalakulásáig a műemlékvédelemnek nem volt jogilag legitimált szervezete.

 • Genthon István et al., Esztergom műemlékei I. Budapest, 1948., Csatkai Endre et al., Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 1953., Dercsényi Dezső et al., Nógrád megye műemlékei. Budapest, 1954.

 • Pogány Frigyes – Horler Miklós, A műemlékek nyilvántartása. Az MTA megbízásából BVTI Budapest, 1953.

 • Zádor Anna 3. Enigma Művészetelméleti folyóirat XV. évf. (2008) 56. sz. 90–91.