View More View Less
  • 1 Goltsteinstr. 187 D-50968 Köln
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A tanulmány szemlélteti, milyen lehetőségeket nyújtott és nyújt a tudomány az építőművészet fejlődésében és milyen feladatok elé állítja az avantgárd-építészet a mérnököket és a tudományt. Az építőművészet a művészet és a használhatóság szintézise. Az építőművészet ideája ( Hegel ) a használhatóság, az állékonyság, ebben segít a tudomány. A tudomány születése Galilei szerint a paraméterek szeparálása volt. A tudományos ismeretek lehetővé tették a közvetlen tapasztalatok keretének átlépését. A tudomány nem dönt, csak megállapít. A döntés erkölcsi jellegű. Számos példa – melyek többnyire a szerző munkái - mutatja az egyes tudományágak adta lehetőségeket az építmények kialakítására: e tudományágak a geometria, a statika, az építményfizika, az épületgépészet és az építőtechnológia. A tanulmány példaképpen ismerteti és analizálja a tervezési döntési folyamatot is és azon keresztül a természetszemlélet valamint a képzőművészet befolyását az építőművészetre. Új építési feladatok, például lakóhidak (living bridge) várnak megvalósulásra. A karcsú építmények dinamikus problémái, a rezgés és rezgéscsillapítás, illetve az alakváltozás hidraulikus kompenzálása átlépik a statika határait.

  • Polónyi, S.: Über die Ästhetik der Tragkonstruktionen. In: Ingenieurbaukunst in Deutschland Jahrbuch 2003/2004 . Junius Verlag GmbH. 172-183.

  • Polónyi, S., Walochnik, W.: Architektur und Tragwerk. Ernst & Sohn, Berlin 2003.

  • Balázs, Gy.: Polónyi István professzor emeritus. In: Beton és vasbeton VII. Mit alkottak a magyarok külföldön. Akadémiai Kiadó (2008) 281-308.

  • Stegmeier, W.: Hauptwerke der Philosophie. Von Kant bis Nietsche, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1997.

  • Schneider, N.: Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung bis zur Postmoderne, Reclam jun., Stuttgart 1996.

  • Welsch, W.: Grenzgänge der Ästhetik, Reclam jun., Stuttgart 1996.

  • Lexikon der Kunst, Karl Müllerverlag, Erlangen 1994.

  • Philosophisches Wörterbuch, Alfred Ktlner Verlag, Stuttgart 1974.

  • Picon. A. u. a.: L´Art de l´ingenieur, Edition du Centre Pompidou, Paris 1997.