View More View Less
  • 1 BME, Építőmérnöki Kar BSc hallgatók Budapest
  • 2 BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Budapest 1111 Műegyetem rkp. 3. Kmf 35.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A cikk azonos alaprajzi elrendezésű, de különböző peremfeltételekkel rendelkező kötélhálók paraméteres statikai vizsgálatának eredményeit ismerteti. Röviden bemutatjuk a kötélhálók statikai vizsgálatának fő lépéseit és az általunk kidolgozott számítógépes programok alapjául szolgáló numerikus eljárást. Bemutatjuk és összehasonlítjuk a különböző alakú peremekre feszített szerkezetek esetén a változó előfeszítés és változó peremfeltételek (változó árboc- és peremmagasságok) mellett kapott kábelerők és elmozdulások jellemző értékeit.

  • BARNES M. R.: Form-finding and analysis of prestressed nets and membranes. Computers and Structures 30 (3), 1988, 685-695.

  • CUNDAL P. A.: Explicit finite-different methods in geomechanics, Proceedings of the E. F. Conference on Numerical Methods in Geomechanics , Blacksburg, Va., 1976.

  • DAY A. S.: An introduction to dinamic relaxation. The Engineer , 219, 1965, 218-221.

  • HEGYI D.: Ponyvaszerkezetek és ponyvaanyag nemlineáris vizsgálata numerikus és kísérleti módszerekkel, PhD értekezés , Budapest, 2006, 114 oldal.

  • HINCZ K.: Feszített ponyvaszerkezetek tervezése és statikai vizsgálata numerikus módszerrel. PhD értekezés , Budapest, 2003, 105 oldal.

  • SZABÓ J., KOLLÁR L.: Függőtetők számítása , Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1974.