View More View Less
  • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. mfszt. 35.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A cikk olyan általánosított rácsos tartók állapotváltozóinak meghatározásával foglalkozik, amelyeket a rudakon kívül kötelek és dúcelemek alkotnak, vagyis amelyek csak húzásra, illetve csak nyomásra vehetők igénybe. Az elmozdulások és az igénybevételek meghatározására egy nemlineáris egyenletrendszert vezetünk le, melyet a Newton–Raphson-féle iterációs eljárás módosításával oldunk meg. A javasolt eljárást numerikus példákkal szemléltetjük.

  • Connelly, R.: Rigidity. In: Gruber, P. M., Wills, J. M.: Handbook of Convex Geometry . North-Holland, Amsterdam 1996, 223–271.

  • Gáspár Zs.: Tartók statikája III. Rúdszerkezetek . Műegyetemi Kiadó, Budapest 1995.

  • Kovács, F.: Symmetry-adapted Mobility and Stress Analysis of Spherical and Polyhedral Generalised Bar-and-joint Structures . Dissertation, Budapest University of Technology and Economics 2004.

  • Kurutz M.: Nemsima nemkonvex energiafüggvényű szerkezetek stabilitásvizsgálata . MTA doktori értekezés, Budapest 2003.

  • Szabó J., Kollár L.: Függőtetők számítása . Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1974.

  • Tarnai, T., Gáspár, Zs.: Improved packing of equal circles on a sphere and rigidity of its graph. Math. Proc. Camb. Phil. Soc . Vol. 93 (1983) 191–218.

  • Tarnai, T., Gáspár, Zs.: Covering a sphere by equal circles, and the rigidity of its graph. Math. Proc. Camb. Phil. Soc . Vol. 110 (1991) 71–89.