View More View Less
  • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapest
  • | 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapest
  • | 3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A jelen dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy a kis geometriai tökéletlenségek a statikailag határozott rácsos tartók mely rúderőit változtatják meg. Egy csukló kezdeti helyzetének megváltoztatása tipikusan lokalizálható hatást eredményez. A lokalizálhatóság foka kizárólag a rácsos tartó topológiájától függ. Bevezetjük a rácsos tartók skálázott geometriai és topológiai érzékenységi indexeit, és megmutatjuk, hogy a két index – tipikus esetben – megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a tényleges érzékenységet mutató geometriai index meghatározható pusztán a topológia ismeretében, részletes statikai rúderőszámítás mellőzésével. Rámutatunk, hogy a matematikailag atipikus geometriák és terhelések mérnöki szempontból gyakran tipikusnak tekinthetők, és hogy ilyen geometriák esetén a geometriai index a topológiai indexnél kisebb lehet a statikailag határozott szerkezetek esetén.

  • Gáspár Zs.: Tartók statikája III., Rúdszerkezetek. Műegyetemi Kiadó, Budapest 1995. 20–28.

  • Gáspár, Zs.: Mechanical models for the subclasses of catastrophes. In: Pignataro, M., Gioncu, V. (eds) Phenomenological and Mathematical Modelling of Structural Instabilities , CISM Courses and Lectures No. 470. Springer, Wien, New York 2005. 277–336.

  • Szabó J., Roller B.: Rúdszerkezetek elmélete és számítása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1971. 77–80.

  • Wunderlich, W.: Gefährliche Annahmen der Trilateration und bewegliche Fachwerke. I. ZAMM Vol. 57 (1977) 297–304.