View More View Less
  • 1 Pannon Egyetem, MFTK Színháztudományi Tanszék Veszprém
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A két világháború közötti időszakban intenzív kapcsolat alakult ki Olaszország és Magyarország között az építészet terén is. Ez főképpen a politikai szövetségnek köszönhető, valamint annak, hogy a kultúrát meghatározó személyiségek közül néhányan nem csak a német, hanem az olasz modernitásra is felhívták a figyelmet. A Római Magyar Akadémia (1928) megalapítása számos művész számára lehetőséget adott, hogy állami ösztöndíjjal egy-két évet Rómában töltsön, így az építészek a helyszínen követhették a modern olasz építészet kialakulását és felvirágzását. A két ország építészeinek közvetlen és személyes kapcsolatán kívül (utazások, olasz építészek részvétele kiállításokon és konferenciákon Magyarországon és magyaroké Olaszországban), a magyar építészek a Tér és forma hasábjain, a főszerkesztőnek, Bierbauer Virgilnek köszönhetően rendszeres tájékoztatást kaptak a modern olasz építészet eredményeiről. Az olasz építészeti újságok is beszámoltak a magyar építészek munkáiról, ami elsősorban Bierbauer személyes ismeretségeinek köszönhető, valamint az Olaszországban olasz kollégáikkal közös munkát végző magyar építészeknek (Faludi Jenő, Kovács László, Visontai Miklós, Vedres János). Bár a kapcsolatok kétoldalúak voltak, nem nevezhetők kölcsönösnek: a modern olasz építészet ismerte ugyan a többi ország eredményeit, így a magyart is, saját modern építészetét a több évszázados elvekre támaszkodva belső fejlődés során alakította ki, viszont a magyar építészet a két világháború között és a háborút követő első években, főképpen a középületek és az egyházi épületek terén, erős olasz hatást mutat.