View More View Less
  • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A cikk a Keglevich család nagykátai sírkápolnájának építészeti leírása és dokumentálása után a hasonló térszervezésű magyarországi emlékeket tekinti át. A kutatás során kiderült, hogy 1759-ben gróf Keglevich Gábor építtette az építészettörténetírás által eddig részletesen nem tárgyalt, különleges térformálású kápolnát. Az ovális hajót hat pillér veszi körbe a külső fallal koncentrikusan, a szentély, a sekrestye és ez egykori mellékkápolna háromszög alakban csatlakoznak a centrális térhez. A kápolna harántirányban nyújtott ovális alaprajzú főtömege, a főhomlokzat megformálása és a kupola megtámasztásának rendszere mind Gianlorenzo Bernini római S. Andrea al Quirinale templomának mintaadó szerepéről tanúskodnak. A kápolna alaprajzának felmérése lehetőséget adott szerkesztésmódjának rekonstruálására.