View More View Less
 • 1 Dunaújvárosi Főiskola, Matematika Intézet Alkalmazott Matematika Tanszék 2401 Dunaújváros Táncsics Mihály utca 1/A
 • | 2 Structural Design Software (StruSoft Fejlesztő és Szolgáltató) Kft. 1117 Budapest Irinyi József u. 4-20.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cross Mark

E cikkel szeretnénk fölrázni a tervezéssel foglalkozó mérnöki társadalmat. Napjainkban a gyakorló tervezői tevékenységet végző mérnökök körében még mindig egyfajta „misztikum” kategóriába esik a végeselemmódszer, ezért szinte kétely nélkül fogadják el azokat a számítási eredményeket, amit végeselemes szoftver produkál. A cikkben arra kívánjuk a hangsúlyt helyezni, hogy miképp befolyásolják a számítási eredményeket a választott elemtípusok, valamint a végeselem-háló különböző geometriai kialakításai. Ezt egy konkrét példa alapos és átfogó elemzésén keresztül tesszük meg. Tapasztalatunk szerint ugyanis éppen e kérdés elhanyagolásából, az erre irányuló figyelem hiányából adódik a mérnökileg már nem elfogadható mértékű hibákat tartalmazó számítások legtöbbje.

 • Bojtár I., Gáspár Zs.: Végeselemmódszer építőmérnököknek . TERC Kiadó, Budapest 2003.

 • Bojtár I., Molnár Gy., Nagy T.: A végeselem-módszer alkalmazása síkbeli feladatokra . Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1988.

 • Bojtár I., Vörös G.: A végeselem-módszer alkalmazása lemez- és héjszerkezetekre. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1986.

 • Gáspár Zs., Tassi G.: Vasbeton sarok-konzollemez számítása és vizsgálata. Mélyépítéstudományi Szemle 21. évf. (1971) 4. sz. 178–180.

 • Kirchner I.: Heurisztikus algoritmus sík végeselem-hálózat csomóponti koordinátáinak optimális megválasztására. Építés- Építészettudomány 27. évf. (1998a) 1–2. sz. 19–31.

 • Kirchner I.: Optimális sík végeselem-hálózat automatikus geometriai kialakítását célzó algoritmusok. MTA-BME Mechanikai Kutatóközösség VI. Tudományos Ülésszaka, Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, január 27–28. (1998b).

 • Kirchner I.: Sík végeselem-hálózat heurisztikus sűrítési eljárása. Építés- Építészettudomány 27. évf. (1998c) 1–2. sz. 33–40.

 • Kirchner I.: Végeselem-hálózat automatikus generálása és optimalizálása görbült felületeken, eredmények implementálási lehetősége a vasbeton orientált FEM-Design rendszer környezetében. NKFP 2002 2/16 „e-Design: acél, vasbeton és acél-vasbeton mérnöki szerkezetek komplex tervezését támogató Internet alapú tudásbázis” című project 2003. évi beszámolója. BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, KÉSZ Kft., StruSoft Kft., Budapest, 2003. december 20. 30–39.

 • Kirchner, I.: Finite element mesh . 1.1.9. Chapter of FEM-Design Applied Theory Book. Structural Design Software (StruSoft), Malmö, Sweden 2004a. 24–27.

 • Kirchner I.: Végeselem háló . A FEM-Design elméleti kézikönyv 3. fejezete. Structural Design Software (StruSoft), Budapest 2004b. 19–22.

 • Kirchner I. (2006): Végeselemes eljárások hatékonyságának növelése. Doktori (PhD) értekezés, BME Építőmérnöki Kar, Budapest.

 • Kirchner I., Lovas A.: Grafikai lehetőségek a végeselem módszer segítésére. Építés- Építészettudomány 20. évf. (1989) 3–4. sz. 289–306.

 • Kurutzné Kovács M.: A végeselem-módszer egyszerű elemei és elemcsaládjai . Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1985.

 • Lo, S. H.: Delaunay Triangulation of non-convex Planar Domains. International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 28 (1989) 2695–2707.