Authors:
Ágnes Gyetvainé BaloghBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 60.

Search for other papers by Ágnes Gyetvainé Balogh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
János KrählingBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 60.

Search for other papers by János Krähling in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ákos ZsemberyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 60.

Search for other papers by Ákos Zsembery in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

A tanulmány az érdi Szent Mihály-templom műemléki kutatásának eredményeit, valamint jelenleg is folyó helyreállítását ismerteti. A mai templom elődje a 15. század második felében épülhetett, a török hódoltság utáni romos állapotából az 1700-as évek elején építtette újjá a birtokos Illésházy család. A középkori alapokkal és támpillérrel rendelkező szentélyéhez új, élkeresztboltozatokkal fedett, barokk templomhajót építettek hozzá. 1774–76-ban templomtornyot épített a főhomlokzat elé gróf Illésházy János kegyúr. Az épület komoly tartószerkezeti károsodásai miatt 2010-ben elkezdődtek a helyreállítási munkák. A felújításhoz a műemlékvédelmi tudományos dokumentáción kívül régészeti és restaurátori kutatások, talajmechanikai feltárások és statikai vizsgálatok is készültek. A falak nedvesedése és az egyenetlen alapozás volt a problémák fő forrása. A szerkezeti megerősítést követően a templom teljes külső felújítási munkái következtek. Összességében megállapítható volt, hogy a középkori maradványok értelmezhető bemutatása nem lehetséges. A cél az eredeti barokk külső és belső tér helyreállítása volt. Az alsó szerkezeti megerősítéssel együtt új szivárgó- és csapadékelvezető rendszer is készült átszellőztetett lábazattal. A templombelső helyreállítása a szakrestaurátor véleménye alapján a legutóbbi, 1959-es kifestés utáni állapot szerint készül.

 • Andorné = Andorné Tóbiás Judit: A XVII–XVIII. századi Magyarország barokk templomépítészetének szerkezeti kialakulása és fejlődése. Építés- Építészettudomány VI. évf. (1974) 3–4. sz. 341–386.

 • Bél 1977 = Bél Mátyás: Pest megyéről. (Jegyzetekkel ellátta és az 1728. évi összeírás adataival kiegészítette: Pintér Emilné.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1977. 21. 162–164.

 • Dercsényi = Dercsényi Dezső (szerk.): Pest megye műemlékei I. Akadémiai Kiadó, Budapest 1958. (Magyarország Műemléki Topográfiája V.) 349–359.

 • Genthon = Genthon István: A magyarország művészeti emlékei bibliográfia 11. Be–Bi 7/1. (KÖH)

 • Genthon 1950 = Genthon István: A magyar művészettörténet bibliográfiája. Múzeumok és Műemlékek Országos Központja, Budapest 1950.

 • Genthon 1951 = Genthon István: Magyarország műemlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest 1951. 337.

 • Genthon 1959 = Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1959.

 • Harmat = Harmat Béla: Érd térképe 1783-ból. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1986. 2. sz. 65–66.

 • Horváth 2004 = Horváth Lajos: Érd és környéke a középkorban. In: Kubassek János (szerk.): Érdi Krónika. Érd 2004. 183–212.

 • Jovicza = Jovicza Ignác: Érd története és műemlékei. Kézirat. Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd 1970.

 • Károly = Károly János: Fejér vármegye története IV. Csitári kő- és könyvnyomdája, Székesfehérvár 1898. 104–138.

 • Kászoni = Kászoni Dénes: Érd becses műemléke. A római katolikus templom Ófaluban. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 11. sz. 1992. 73–74.

 • Kereskényi 1874 = Kereskényi Gyula: Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek történeti vázlata. „Vörösmarty” könyvnyomda, Székesfejérvár 1874.

 • Kereskényi 1886 = Kereskényi Gyula: Az érdi plébánia története. Schleisinger és társai könyvnyomdája, Budapest 1886.

 • Klosterberg – Monok = Brigitte Klosterberg – István Monok (herausg.): Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Historische Karten und Ansichten. Franckeschen Stiftungen, Halle 2009.

 • Kovács 1998 = Kovács Sándor: Az Ófalusi Szent Mihály templom. Érdi újság 1998. dec. 23. 4.

 • Krizsán = Krizsán László: Történeti források és tanulmányok Érd helység XVI–XVIII. századi történetéhez. In: Kubassek János (szerk.): Érdi Krónika. Érd 2004. 213–256.

 • Kubassek 2004 = Kubassek János (szerk.): Érdi Krónika. Érd természeti képe, múltja, sportja és lakói. II. bővített kiadás. Érd 2004.

 • Műemlékjegyzék 1960 = Magyarország műemlékjegyzéke. Budapest 1960.

 • Nagy 1863 = Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Budapest 1863. 55–59, 222–229.

 • Ottendorf 1943 = Ottendorff Henrik: Budáról Belgrádba 1663-ban, képes útleírás. (Ford.: Hermann Egyed.) Tolna vármegye múltjából 7, Pécs 1943.

 • Patkóné = Patkóné Kéringer Mária: Érd 1800–1950 között a levéltári források tükrében. In: Kubassek János (szerk.): Érdi Krónika. Érd 2004. 261–307.

 • Régészeti Topográfia = Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentedrei járás. (Szerk.: Torma István.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1986. 92–109.

 • Szelestei 1998 = Szelestei Nagy László: Az érdi templom 1846-ban. Érdi Újság 1998. dec. 23. 4.

 • Szelestei 1999 = Szelestei Nagy László: Érdi épületek 1846-ban. Wajthay Ferenc rajzai. Szenal, Érd 1999.

 • Tarnay = Tarnay Tünde: Műemlékek és épített értékek Érden. In: Kubassek János (szerk.): Érdi Krónika. Érd 2004. 147–182.

 • Tóth = Tóth István György: Athanasio Georgiceo álruhás császári megbízott útleírása a magyarországi török hódoltságról 1626-ból. Századok 1998. 132/2.

 • Votin = Votin József: Két XVII. századi útleírás tudósítása Érdről. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 4. sz. 1987. 29–31.

 • Záborszky = Záborszky Miklós: Érd. In: Farkas Gábor (szerk.): Fejér megyei történeti évkönyv. 16. Székesfehérvár 1985. 187–248.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 15 0 0
Jan 2023 18 2 4
Feb 2023 9 0 1
Mar 2023 4 0 0
Apr 2023 5 0 2
May 2023 3 0 0
Jun 2023 0 0 0