View More View Less
 • 1 Mott MacDonald Magyarország Kft.
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A cikk célja, hogy a mélyépítési mérnökgeológiában, elsősorban az alagútépítésnél használatos numerikus modellezéseket bemutassa, azok előnyeit és hátrányait elemezze és ismertesse a geotechnikai modellalkotás lépéseit és kapcsolatát a mérnökgeológiai modellel. A cikk kitér a kőzetmechanikai modellezésben kulcsszerepet játszó izotrópia, homogenitás, illetve kontinuitás kérdésére is. Elsősorban kőzetmechanikai szempontból elemzi a numerikus modellalkotások lehetőségeit, de a bemutatott elméletek értelemszerűen kiterjeszthetőek a talajmechanikai viszonyokra is.

 • Bardy – Brown 1985 = Bardy, B. H. G. – Brown, E. T.: Rock Mechanics for Underground Mining. George Allen & Unwin, London 1985. 527.

 • Barton 1990 = Barton, N.: Scale effects or sampling bias? In: Pinto da Cunha (ed.): Proc. Scale Effect in Rock Masses, 1. Int. Workshop. Loen 1990. 31–55.

 • Bieniawski 1989 = Bieniawski, Z. T.: Rock Mechanics Design in Mining and Tunnelling. A. A. Balkema, Rotterdam 1989.

 • Bieniawski 1993 = Bieniawski, Z. T.: Classification of rock masses for engineering: the RMR system and future trends. In: Hudson, J. A. (ed.): Comprehensive Rock Engineering Vol. 3 (1993) 553–573.

 • Bray 1967 = Bray, J. W.: A study of jointed and fractured rock. Part 1. Rock Mech. Engng. Geol. (1967) Nos. 5–6. 117–136.

 • Burland 2007 = Burland, J.: Terzaghi: Back to the future. Bull. Engng. Geol. Env. Vol. 66 (2007) No. 1. 29–33.

 • Edelbro 2003 = Edelbro, C.: Rock Mass Strength – A Review. Luela University, Internal Report, 2003. 1–28.

 • Fábián és mtsai 2006 = Fábián M. – Bakainé Papp K. – Kovács L. – Bogár J. – Bőthi Z. – Brandmüller I. – Buócz Z. – Dankó Gy. – Eördögh Zs. – Keszerice V. – Molnár I. – Molnár P. – Szebényi G. – Viczencz O. – Vásárhelyi B. – Mátrai Cs.: Bátaapáti hulladéktároló létesítési engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentáció – Felszín alatti tároló műszaki tervdokumentációja. Koncepcióterv. RHK-K-074/06. 2006 (kézirat).

 • Feng – Hudson 2010 = Feng, X. T. – Hudson, J. A. 2010: Specifying the information required for rock mechanics modelling and rock engineering design. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 47 (2010) 149–194.

 • Gálos – Kertész 1981 = Gálos M. – Kertész P.: A mérnöki munkák környezetének modellezése – a mérnökgeológiai kőzetmodell. Mélyépítéstudományi Szemle 31. köt. (1981) 12. sz. 540–545.

 • Gálos – Kertész 1989 = Gálos M. – Kertész P.: Mérnökgeológia. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest 1989.

 • Gálos M. – Vásárhelyi 2006 = Gálos M. – Vásárhelyi B.: Kőzettestek osztályozása az építőmérnöki gyakorlatban. Mérnökgeológiai–Kőzetmechanikai Kiskönyvtár 1. 2006. 7–26.

 • Hoek 1994 = Hoek, E.: Strength of rock and rock masses. ISRM News Journal Vol. 2 (1994) No. 2. 4–16.

 • Hoek – Brown 1980 = Hoek, E. – Brown, E. T.: Underground Excavations in Rock. Institu-tion of Mining and Metallurgy, Elsevier Applied Science 1980. 527.

 • Hudson 1993 = Hudson, J. A.: Rock properties, testing methods and site characterization. Comprehensive Rock Engineering 1993. Vol. 3. 1–40.

 • Hudson – Feng 2006 = Hudson, J. A. – Feng, X. T.: Updated flowcharts for rock mechanics modelling and rock engineer design. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 47 (2006) 877–886.

 • Jing 2003 = Jing, L.: A review of techniques, advances and outstanding issues in numerical modelling for rock mechanics and rock engineering. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 40 (2003) 283–353.

 • Jing – Hudson 2002 = Jing, L. – Hudson, J. A.: Numerical methods in rock mechanics. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 39 (2002) 409–427.

 • Kertész – Vásárhelyi 2006 = Kertész P. – Vásárhelyi B.: Kontinuitás, homogenitás és az anyagmodell. In: Asszonyi Cs. (szerk.).: Izotrop kontinuumok anyagtörvénye. Mérnökgeológia–Kőzetmechanika 3. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2006. 11–24.

 • Knill 2003 = Knill J.: Core values: the first Hans-Cloos lecture. Bull Engng. Geol. Env. Vol. 62 (2003) No. 1. 1–34.

 • Léber és mtsai 2008 = Léber T. – Kovács L. – Lázár M. – Vásárhelyi B.: Gondolatok az alagútépítés koncepciójáról. Mérnökgeológiai–Kőzetmechanikai Kiskönyvtár 7. 2008. 287–296.

 • Li – Wu – Ma 1998 = Li, S. – Wu, X. – Ma, F.: Application of Precedent Type Anaysis (PTA) in the construction of Ertan Hydro-electric station, China. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 35 (1998) No. 6. 787–795.

 • Morgenstern 2000 = Morgenstern, N. R.: Common ground. Proc. Int. Conf. on Geotechnical and Geological Engineering, Technomic 1 2000. 1–30.

 • Pahl – Beitz 1984 = Pahl, G. – Beitz, W.: Engineering Design. Springer, Berlin 1984.

 • Stille – Palmström 2003 = Stille, H. – Palmström, A.: Classification as a tool in rok engineering. Tunnelling and Underground Space Technology Vol. 18 (2003) 331–345.

 • Tzamos – Sofianos 2007 = Tzamos, S. – Sofianos, A. I.: A correlation of four rock mass classification systems through their fabric indices. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol. 44 (2007) No. 4. 477–495.

 • Vásárhelyi 2004 = Vásárhelyi B.: Kőzettest-osztályozási módszerek összefoglalása. Földtani Közlöny 134. köt. (2004) 1. sz. 109–129.

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 136 EUR / 176 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 216 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Publication
Programme
2021 Volume 49
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 11 0 0
Aug 2021 26 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 0 0 0