View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Moholy-Nagy felfogása szerint a struktúra meghatározza a textúrát és determinálja a faktúra lehetőségeit. A mai építészet faktúradomináns tendenciáinak esztétikája számára azonban mintha ez az egymásra épülés már nem jelentene semmit. Ma a faktúra az, amiből textúra és struktúra is származtatható, s az anyag legfeljebb a megvalósítás időleges korlátait jelöli ki. Esztétikai értelemben mindez a neoavantgárd festészet és a textilművészet korábbi (egyoldalú) viszonyára emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy a mai építészetben, ahol a képzőművészethez hasonlóan az univerzális utópiák dekonstrukciója folyik, már nem elég a puszta esztétikai intenció; filozófiai „belépőre” – kontextusra, reklámszókincsre – is szükség van. S ezt, illetve az ehhez szükséges fogalmakat az építészet elmélete sokszor a legújabb matematikai vagy filozófiai (tér)elméletekben, és többnyire az euklideszi geometrián kívül, véli felfedezni: topológiában, tendológiában, plektikában és másban. Kérdés, hogy az építészet – a konkrét, geometriailag ábrázolt formák megvalósítása esetében – kívül kerülhet-e az euklideszi geometria terén.

 • Alison, Jane / Brayer, Marie-Anger/ Migayrou, Fréderic and Spiller, Neil (eds.): Future City – Experiment and Utopia in Architecture. Thames and Hudson, 2006.

 • Baudrillard, Jean: Az utolsó előtti pillanat (a közönyös paroxista). – Beszélgetések Philippe Petit-vel. Lassuló idő, Magvető, Budapest 2000.

 • Bun Zoltán: Hogyan lett a folding, avagy ezredvégi építészetelmélet Cache mestermunkájának tükrében. Utóirat – Post Scriptum 9. évf. (2009) 3. sz. 50. jubileumi sz. 22–33.

 • Collotti, Francesco: Architekturtheoretische Notizen. Quart Verlag, Luzern 2002.

 • Dancing Ideas: Notes on Bernard Cache. Euclidean Geometry and Topology June 08, 2006.

 • Giedion, Siegfried: Space, Time and Architecture. Cambridge, MA 1967.

 • Kőszeghy Attila: Túl a topológián: a tendológia. Debreceni Műszaki Közlemények (2007) 1. sz.

 • Lüchinger, Arnulf: Strukturalismus in Architektur und Städtebau – Structuralism in Architecture and Urban Planning – Structuralisme en architecture et urbanisme. Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1981.

 • Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig. Corvina Kiadó, Budapest 1968.

 • Pazár Béla – Apáti-Nagy Mariann (szerk.): Molnár Péter építészete. 6 BT Kiadó, 2004.

 • Spiller, Neil: Digitális építészet ma – globális vizsgálat egy új tehetségről. Terc Kft., 2008.

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 136 EUR / 176 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 216 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Publication
Programme
2021 Volume 49
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0