View More View Less
 • 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 60.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Moholy-Nagy felfogása szerint a struktúra meghatározza a textúrát és determinálja a faktúra lehetőségeit. A mai építészet faktúradomináns tendenciáinak esztétikája számára azonban mintha ez az egymásra épülés már nem jelentene semmit. Ma a faktúra az, amiből textúra és struktúra is származtatható, s az anyag legfeljebb a megvalósítás időleges korlátait jelöli ki. Esztétikai értelemben mindez a neoavantgárd festészet és a textilművészet korábbi (egyoldalú) viszonyára emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy a mai építészetben, ahol a képzőművészethez hasonlóan az univerzális utópiák dekonstrukciója folyik, már nem elég a puszta esztétikai intenció; filozófiai „belépőre” – kontextusra, reklámszókincsre – is szükség van. S ezt, illetve az ehhez szükséges fogalmakat az építészet elmélete sokszor a legújabb matematikai vagy filozófiai (tér)elméletekben, és többnyire az euklideszi geometrián kívül, véli felfedezni: topológiában, tendológiában, plektikában és másban. Kérdés, hogy az építészet – a konkrét, geometriailag ábrázolt formák megvalósítása esetében – kívül kerülhet-e az euklideszi geometria terén.

 • Alison, Jane / Brayer, Marie-Anger/ Migayrou, Fréderic and Spiller, Neil (eds.): Future City – Experiment and Utopia in Architecture. Thames and Hudson, 2006.

 • Baudrillard, Jean: Az utolsó előtti pillanat (a közönyös paroxista). – Beszélgetések Philippe Petit-vel. Lassuló idő, Magvető, Budapest 2000.

 • Bun Zoltán: Hogyan lett a folding, avagy ezredvégi építészetelmélet Cache mestermunkájának tükrében. Utóirat – Post Scriptum 9. évf. (2009) 3. sz. 50. jubileumi sz. 22–33.

 • Collotti, Francesco: Architekturtheoretische Notizen. Quart Verlag, Luzern 2002.

 • Dancing Ideas: Notes on Bernard Cache. Euclidean Geometry and Topology June 08, 2006.

 • Giedion, Siegfried: Space, Time and Architecture. Cambridge, MA 1967.

 • Kőszeghy Attila: Túl a topológián: a tendológia. Debreceni Műszaki Közlemények (2007) 1. sz.

 • Lüchinger, Arnulf: Strukturalismus in Architektur und Städtebau – Structuralism in Architecture and Urban Planning – Structuralisme en architecture et urbanisme. Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1981.

 • Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig. Corvina Kiadó, Budapest 1968.

 • Pazár Béla – Apáti-Nagy Mariann (szerk.): Molnár Péter építészete. 6 BT Kiadó, 2004.

 • Spiller, Neil: Digitális építészet ma – globális vizsgálat egy új tehetségről. Terc Kft., 2008.