View More View Less
 • 1 BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 82.
 • | 2
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) története 1902-ig nyúlik vissza, azonban e szervezet történeti dokumentumainak a kutatása hosszú évtizedek óta váratott magára. Munkánk tárgya az 1902-es alapítást követő bő negyven év, a Szövetség életének első periódusa, vagyis az „első MÉSZ” története. A fellendülés és hanyatlás alkalmas ennek a korszaknak az emblematikus elnevezésére, amely az alapítástól a két világháború és következményeiken át az 1948-as feloszlatásig tartott. 1951-ben a szervezet azonos néven, de más formában, eltérő társadalmi rendszer keretei között alakult újjá, ezzel megkezdődött a MÉSZ életének „második periódusa”, melyet a rendszerváltás folyamata után a Magyar Építész Kamara megalapításával a mai harmadik szakasz követett. Jelen tanulmány e több mint 100 éves szervezet első időszakát dolgozza fel, mindvégig szem előtt tartva, hogy a Magyar Országos Levéltár e korszakra vonatkozó egyesületi anyagának megsemmisülésével, a csekély számú elérhető adat miatt nem rajzolhattuk ki a MÉSZ részletes történetét, csupán fragmentumok kontextusba helyezésére törekedhettünk. E hiánypótló kutatás során a korabeli források szolgáltatták a legbővebb anyagot, így a továbbiakban ezekre támaszkodunk.

 • Déry Attila – Merényi Ferenc: Magyar Építészet 18671945. Urbino Kiadó, Budapest 2000.

 • Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest 1995.

 • Ferkai András: Pest építészete a két világháború között. Modern Építészetért Kht., Budapest 2001.

 • Ferkai András: Űr vagy megélt tér: építészettörténeti írások. Terc, Budapest 2006.

 • Hauszmann Alajos önéletírása. In: Lapis Angularis, Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Szerk. Hajdú Virág, Prakfalvi Endre. OMvH MÉM, Budapest 1995. 42–43.

 • Isten kardja, hősök emléke, 80 vázlatrajz elesett hőseink emlékének művészi megörökítésére. Kiadja a MÉSZ 1916.

 • Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1990.

 • Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest 1998.

 • Magyar Művészet 1890–1919. (I.) Szerk. Németh Lajos. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981.

 • Magyar Művészet 19191945. (I.) Szerk. Kontha Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest 1985.

 • Moravánszky Ákos: Versengő látomások. Vince Kiadó, Budapest 1998.

 • Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. Corvina Kiadó, Budapest 1988.

 • Pamer Nóra: Magyar építészet a két világháború között. Műszaki Kiadó 1986. – Bővített kiadás: Terc, Budapest 2001.

 • Rados Jenő: Magyar építészettörténet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1961.

 • Révész Emese: A magyar historizmus. Corvina Kiadó, Budapest 2005.

 • Sisa József, Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998.

 • Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest 2002.