View More View Less
  • 1 BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K mf. 63.
  • | 2 Yucatán Autonóm Egyetem Mexikó Szerkezetépítő Mérnöki Csoport Merida Av. Industrias No-Contaminantes x Periférico Norte S/N.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cross Mark

A cikkben bemutatjuk egy árbocra és külső merev peremekre feszített ponyvaszerkezet szélcsatorna- kísérlettel meghatározott alaki tényezőit. Az alaki tényezőket meghatároztuk az MSZ EN 13782 számú és a mára érvényét vesztett MSZ 15021/1-86 számú szabvány alapján is. A háromféle alakitényező-mezőnek megfelelően, azonos szélnyomás mellett elvégeztük az állapotváltozás-vizsgálatot és összehasonlítottuk a kapott lánc- és vetülékirányú metszeterők jellemző értékeit. A szerkezetet kétféle peremkialakítás mellett vizsgáltuk, a cikkben bemutatjuk a megtámasztások merevségének a hatását is a metszeterőkre és az elmozdulásokra.

  • Barnes, M. R.: Form-finding and analysis of prestressed nets and membranes. Computers and Structures 1988. 30. sz. 685–695.

  • Day, A. S.: An introduction to dynamic relaxation. The Engineer 1965. 218–221.

  • Hincz K.: Feszített ponyvaszerkezetek tervezése és statikai vizsgálata numerikus módszerrel. PhD értekezés, 2003. 112 oldal.

  • Hincz, K., Gamboa-Marrufo, M.: Wind analysis of an arch supported tensile roof. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium, Shanghai, 2010, 13 oldal.

  • Topping, B. H. V., Iványi, P.: Computer Aided Design of Cable Membrane Structures. Saxe-Coburg Publications, UK, 2007.