View More View Less
  • 1 BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3–9.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cross Mark

A dolgozat célja megmutatni azt, hogy ha egy terhelt rácsos tartó egy terheletlen csomópontjának helyzete a tervezettől kismértékben eltér (pl. kivitelezési pontatlanságok miatt), akkor azon rudak halmaza, melyekben az említett eltérés hatására megváltozik a rúderő, pusztán a tartó topológiájának ismeretében meghatározható. A [Tóth, Domokos, Gáspár 2009]-ben a statikailag határozott esetre mutattuk meg az említett állítást, a jelen cikkben – az erőmódszer gondolatmenetére építve – általánosítjuk azt a határozatlan tartókra is kiterjesztve. A cikk intuitív leírást közöl az eljárás alapjául szolgáló ötletről, de az eljárás matematikai bizonyítása további cikknek – melynek előzetes verzióját lásd a [Jordán, Domokos, Tóth 2011]-ben – tárgya.

  • Gáspár, Zs.: Mechanical models for the subclasses of catastrophes. In: Pignataro, M., Gioncu, V. (eds): Phenomenological and Mathematical Modelling of Structural Instabilities. CISM Courses and Lectures No. 470. Springer, Wien, New York 2005. 277–336.

  • Jordán T., Domokos G., Tóth K.: Geometric sensitivity of rigid graphs. EGRES Technical Report No. 2011-12, Egerváry Research Group, Budapest, 2011, available at: http://www.cs.elte.hu/egres/tr/egres-11-12.pdf

  • Kaliszky S., Szilágyi Gy.: Mechanika, általános szilárdságtan. Tankönyvkiadó, Budapest 1986. 113–115.

  • Kurutzné Kovács M.: Tartók statikája. Műegyetemi Kiadó, 2003. 126–129.

  • Tóth K., Domokos G., Gáspár Zs.: Statikailag határozott rácsos tartók geometriai érzékenysége. Építés–Építészettudomány 37. évf. (2009) 3–4. sz. 225–240.