View More View Less
  • 1 A Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Karának Építészettörténeti, Elméleti és Műemlékfelújítási Intézete Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity Námestie Slobody 19 812 45 Bratislava Szlovákia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

A 19. század építészete a szlovák szakmai irodalom kevésbé feldolgozott témái közé tartozik. Behatóbb megismerése több módon lehetséges. Megközelíthető az alkotók életútjain keresztül, vagy a nem egyszer kimagasló minőségű alkotások történetének feltárása által, melyeket a mai Szlovákiának mint a Habsburg Monarchiának, illetve Ausztria-Magyarországnak a kontextusában, valamint Közép-Európa geopolitikai, kulturális és társadalmi összefüggéseiben kell szemügyre vennünk. A 19. század építészetének így értelmezett háttere kihangsúlyozza annak egyedi vonásait, stílus- és típusbeli sokrétűségét, a technológiai haladást és modern elemeit, ugyanakkor rögzíti a helyi építészeti hagyomány és a külső befolyások kapcsolatát, tehát az európai építészet visszatükröződését. E sokszínűséget a klaszszicizmustól a modern hajnaláig jelentőségükkel a régió határait túllépő személyiségek képviselik, kezdve a sort Hefele Menyhérttel és lezárva azt Dušan S. Jurkovičcsal vagy Harminc M. Mihállyal.