Author:
Máté Tamáska ELTE Társadalomtudományi Kar, Város és Regionális Kutatások Központja. 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a
Széchenyi István Egyetem, Építészettörténeti és Városépítési Tanszék. E-mail: tamaskamate@gmail.com

Search for other papers by Máté Tamáska in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány célja, hogy Komárom városfejlődésén keresztül bemutassa a város és a Duna-part, illetve a Duna két partjának történeti kapcsolatrendszerét. Komárom szerkezetének sajátossága kiemelt hadászati jelentősége, amelyet elsőként, mint török kori végvár élt meg. Ebben az időben a Duna túlpartján feltehetően már korábban létező településkezdeményezések elpusztultak. A 18. században, mint kereskedőváros, jelentős fejlődést tudhat magáénak, ám gazdasági jelentősége ellenére városképe egyszerű maradt. A 19. századtól ismét erőd jellege válik a meghatározóvá, a Duna-part stratégiai hídfőit elfoglalják a katonai létesítmények. Csupán a 20. század első évtizedeiben kerül sor a déli és az északi part egybekapcsolására, ami nemcsak a hidat jelenti, hanem az északi hídfő körül akkoriban kiépülő reprezentatív teresedést és parkot is. A két világháború között a frissen egyesített várost határ szeli ketté. A közös városi zónát, így mindenekelőtt a hídfők környékét, illetve általában a Duna-partokat elfoglalják az ipari létesítmények. A két város közé ékelődő ipari zóna azóta is meghatározó szerkezeti eleme a városnak.

 • Artportal – Lexikon 2014 http://artportal.hu/ (Utolsó megtekintés: 2016. 01. 19.) A szócikket készítette: Tölgyes Orsolya.

 • Bánlaky József : A magyar nemzet hadtörténelme. Budapest 1927. Elektronikus kiadás megtalálható Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu/ (Utolsó megtekintés: 2016 .01. 03.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky Pál Gyori Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 2005.

 • Bierbauer Virgil : Vidéki városok. Komárom példája. Különnyomat a Magyar Szemle 1941. decemberi számából. Budapest 1941. 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bikló István : Komárom város tuzvédelmének története. Komáromi Városszépíto Egyesület, Komárom 1993.

 • Borovszky Samu (szerk.): Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Országos Monografia Társaság, Budapest 1907.

 • Braudel, Fernand : Franciaország identitása I. A tér és a történelem. Helikon Kiadó, Budapest 2003.

 • Cholnoky Jeno : A csillagoktól a tengerfenékig III. Hegyek-völgyek. Franklin Kiadó, Budapest 1940.

 • Eperjessy Károly : Városaink múltja és jelene. Muszaki Kiadó, Budapest 1971.

 • Elso Katonai Felmérés. A Habsburg Birodalom történelmi térképei. mapire.eu (Utolsó megtekintés: 2016. 01. 17.)

 • Ferkai András : Kelet-Európa tanulsága. In: Ur vagy megélt tér. Építészettörténeti írások. Szerk. Ferkai András. Terc Kiadó, Budapest 2003. 160173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fényes Elek : Magyarország geographiai szótára. Nyomatott Kozma Vazulnál, Pest 1851.

 • Granasztói György : A középkori magyar város. Gondolat Kiadó, Budapest 1980.

 • Habsburg Történeti Intézet (szerk.): Komárom, a katonaváros – Elozetes tanulmány. Történeti Intézet. http://www.habsburg.org.hu/szakmai együttmuködések 4. pont (Utolsó megtekintés: 2016. 01. 10.)

 • Hajós Bence et al.: Hídjaink a római örökségtol a mai óriásokig. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Budapest 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haris Andrea Somorjay Sélysette: Magyarország muemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herczeg Renáta Számadó EmeseTuri Zsolt: Komárom és településrészeinek egyesülése. Szony és Koppánymonostor története a kezdetektol 1977-ig. Klapka György Múzeum Katalógusai VII. Komárom 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hollai Ferenc : Ki volt Ikvay László? (1996) http://www.ppek.hu/ (Utolsó megtekintés: 2016. 01. 17.)

 • Kecskés László : Komárom az erodök városa. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1984.

 • Komárom átnézeti térképe 1943. BME Urbanisztikai Tanszék Könyvtára. T 363.

 • Komárom térképe 1932. Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Komáromi fiók. Térképtár, I/9.

 • Kovács Éva : A határ és a „házassági piac”; Határváltó diskurzusok Komáromban (1918–22, 1938). In: Államhatár és identitás – Komárom/Komárno. Szerk. Vajda Barnabás. Monographiae Comaromienses 3. Selye János Egyetem Tanárképzo Kara, Komárom 2011. 5998; 99–132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács Péter : A Duna szerepe Közép- és Délkelet-Európa térfejlodésében. Földrajzi Közlemények 135 ((2011) 4. 405414.

 • Lovász János Dávid Zoltán: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Komárom-Esztergom megye. KSH-MTA, Budapest 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mácza Mihály : Komárom. Történeti séták a városban. Madách Kiadó, Pozsony 1992.

 • Második Katonai Felmérés. A Habsburg Birodalom Történelmi Térképei. mapire.eu (Utolsó megtekintés: 2016. 01. 11.)

 • Máté Zsolt : A történelmi magyar városok alaprajzi tipológiája. Örökség 12 ((2008) 78. 6–10.

 • Nagy Balázs Deák MártonViczián IstvánJámbor ZsófiaRupnik László: A jó idoben a jó helyen: Duna-menti ártérfejlodés és a római kori Brigetio. Földrajzi Közlemények 137 ((2013) 3. 278286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prinz Gyula Teleki Pál: Magyar földrajz. A magyar munka földrajza. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1937.

 • Pyber Kálmán : Komárom keletkezésének és fejlodésének rövid összefoglaló ismertetése. Komáromi Nyomda, Komárom 1953.

 • Rédli Margit Számadó Emese: Révkönyv: Komárom 2010. Komárom Város Önkormányzata, Komárom 2010.

 • Sikos T. Tamás Tiner Tibor (szerk.): Egy város – két ország. Komárom – Komárno. Selye János Egyetem Kutatóintézete, Komárom 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon Attila : A kettéosztott város. Az államhatár és az etnikumok közötti választóvonal által kettéosztott Komárom a két háború között. Fórum. Társadalomtudományi Szemle 13 ((2011) 2. 87100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998.

 • Štenpien, Erik : A megyerendszer Szlovákiában a XX. század elso felében. Sectio Juridica et Politica 28 ((2010) 103110.

 • Szabady Béla : Gyor szabad királyi város fejlodésének rövid története. Magyar Építomuvészet 42 ((1943) 12. 276281.

 • Számadó Emese : Új-Szonytol Komáromig. A komáromi ipar, iparosok, kereskedok és vendéglosök története (1896–1951). A komáromi Klapka György Múzeum Katalógusai VI. Komárom 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Számadó Emese Turi Zsolt (szerk.): A komáromi vasútvonalak története: 150 éves a déli vasút. A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, Komárom 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szénássy Árpád Szénássy Zoltán: Komárom, a Duna Gibraltárja. KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárom 2005.

 • Takáts Sándor : A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 7 ((1900) 15. 97–122, 145–176, 193–222, 241–273, 288–319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takáts Sándor : Fejezetek Komárom muvelodés- és gazdaságtörténetébol. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya 1996. 258268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vizer János : Komárom 1800. Kéziratos térkép fényképmásolata. Megtalálható: BME Urbanisztikai Tanszék. Térképtár. K/72.

 • White, Richard : The Organic Machine: The Remaking of the Columbia River. Hill and Wang, New York 1995.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 20 2 1
Feb 2024 8 1 2
Mar 2024 16 0 0
Apr 2024 47 0 0
May 2024 15 1 2
Jun 2024 8 0 0
Jul 2024 0 0 0