Author:
Domonkos Wettstein Department of Urban Planning and Design, Budapest University of Technology and Economics, K.293, Műegyetem rakpart 3, H-1111 Budapest, Hungary. Phone: (+36-1) 463-2332. E-mail: wettstein@urb.bme.hu
BME, Urbanisztika Tanszék. 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. 293. Tel.: (+36-1) 463-2332. E-mail: wettstein@urb.bme.hu

Search for other papers by Domonkos Wettstein in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The social and professional role of the 1957 Balaton Regional Outline Plan became a reference within the Hungarian architectural community, despite its numerous contradictions in methodology and the contemporary planning history context. Evaluation of the planning process becomes possible by accessing the legacy of chief architect Tibor Farkas. The goal of the study is to put the development of the Balaton region into the context of planning history. This is a chance to outline the characteristics of the pragmatic development by comparing the method of the plan to the traditions of regional aesthetics and ecological methods rooted in Patrick Geddes, and also to the contemporary planning models, with special emphasis on the defining role of architects in planning and implementation. Even though regional planning in the international practice is a multidisciplinary field, the Hungarian practice heavily relied on the involvement of architects and urban planning experts who have made an effective connection among different styles by striving to achieve the synthesis of landscape aesthetics. This was an innovative approach even by international standards, given the importance of the landscape of the recreation area. The importance of the plan is further emphasized by the early successes in the implementation, which were made possible by its institutional background having such a wide scope of authorities. The study examines the work of architects in different positions during the implementation phase, focusing mainly on Tibor Farkas, whose coordinating role and personal influence were keys to the success of the plan. Even though the plan was made considering pragmatic views and scarce funding, it is evident from the publications that the international community took interest, especially the Team X by the project participant architect Charles Polónyi and finally in 1965 the plan was awarded the UIA international grand prize.

 • Tibor Farkas’ personal legacy (courtesy of the family). / Farkas Tibor személyes hagyatéka. (Feldolgozása a család szíves hozzájárulásával.)

 • Interview by the author with Tibor Farkas (02.12.2011, Budapest), Zoltán Csorba (02.09.2015, Budapest) and Ferenc Callmeyer (10.09.2015, Budapest) / Interjúk: A szerzo interjúja Farkas Tiborral (2011. 12. 02., Budapest), Csorba Zoltánnal (2015. 09. 02., Budapest), Callmeyer Ferenccel (2015. 09. 10., Telki). Az interjúk anyaga digitálisan és kézirat formájában rögzítve.

 • Abercrombie, Patrick : Greater London Plan. University of London Press, London 1944.

 • Aczél, GáborCsontos, JánosLukovich, Tamás: Volt egyszer egy VÁTI. Egy tervezointézet ötven éve 1950–2000. Pro Régió Ügynökség, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alden, JeremyMorgan, Robert: Regional Planning: A Comprehensive View. Leonard Hill Books, 1974.

 • Balla, Tibor : Nagy összefüggo üdüloterületek rendezési kérdései. Városépítés 3 ((1966) 5. 16.

 • Bérczes, IstvánFarkas, TiborKisléghy Nagy, IstvánPolonyi, Károly (sic): Beszámoló a Balatonfejlesztés egyéves munkájáról. Magyar Építomuvészet 7 ((1958) 45. 137–166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beyer, ElkeHagemann, AnkeZinganel, Michael (eds.): Holidays after the Fall: Seaside Architecture and Urbanism in Bulgaria and Croatia. Jovis, Berlin 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blotevogel, Hans Heinrich : 75 Jahre Raumforschung und Raumordnung. Raumforschung und Raumordnung 69 ((2011) 12.

 • Callmeyer, Ferenc : Hétvégiház pályázat. Magyar Építomuvészet 9 ((1960) 1. 2329.

 • Callmeyer, FerencRojkó, Ervin: Hétvégi házak – nyaralók. Muszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.

 • Csorba, Zoltán : Holland regionális tervezés. Városépítés ((1965) 6. 1315.

 • Dickinson, Robert E. : City Region and Regionalism. A geographical contribution to human ecology. Routledge, London 1947 /1952.

 • Farkas, Tibor : Ahogy én látom a Balaton-ügy 30 évét. I. rész. Magyar Építomuvészet 37 ((1988) 2. 4447.

 • Farkas, Tibor : Beszámoló a Balaton-környék fejlesztésérol. Magyar Építomuvészet 9 ((1960) 6. 1526.

 • Farkas, TiborCsorba, Zoltán: A Balaton környék építési rendje. Magyar Építomuvészet 12 ((1963) 5. 5859.

 • Ferkai, András : Gulyás Zoltán építészete. HAP Hungaro-Austro Plan, Budapest 2005.

 • Gerle, György : Az üdülo- és idegenforgalom területrendezési vonatkozásai. Településtudományi Közlemények 20 ((1967) 4665.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giedion, Sigfried : Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. Harvard University Press, 1941.

 • Hajdú, Zoltán : A közigazgatási régió történeti, funkcionális összefüggései és alakváltozásai Magyarországon. Magyar Tudomány (2004) 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, Peter : Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design. Blackwell Publishing, Oxford 1988, 1996, 2002.

 • Hysler Rubin, Noah : The changing appreciation of Patrick Geddes: a case study inplanning history. Planning Perspectives 24 ((2009) 3. 349366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illés, István (ed.): Tavunk a Balaton. Natura Kiadó, Budapest 1981.

 • Isard, Walter : Methods of Regional Analysis; an Introduction to Regional Science. MIT Press, Cambridge and Wiley, New York 1960.

 • Kisléghi István -Nagy, István: A Balaton-táj fejlesztése építészeti szempontból; tárgyalási alapul szolgáló javaslat a MÉSZ részére. Magyar Építomuvészet 6 (1957) 12. 5152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komoróczy, Lajos : A Balatonkörnyék üdüloterületeinek fejlesztési kérdései. Építésügyi Közlöny (1957) 2. 6471.

 • Koszegfalvi, György : A regionális tervezés fejlesztésének néhány kérdése. Településtudományi Közlemények 26 (1977) 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laposa, József : Zártkertek a Balaton körül. Területrendezés 2 ((1979) 1. 8695.

 • Magyari, ZoltánKiss, István: A közigazgatás és az emberek. Ténymegállapító tanulmány a tatai járás közigazgatásáról. Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai 30. Budapest 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McLean, William H. : Regional and Town Planning: in Principle and Practice. The Technical Press, London 1930.

 • Morgan, Arthur E.Davidson, DonaldMcCraw, Thomas K.: The Making of the TVA. Prometheus Books, 1974.

 • Newman, Oscar : CIAM 59 in Otterlo. Karl-Krämer-Verlag, Stuttgart 1961. (In series Jürgen Joedicke: Dokumente der modernen Architektur.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pedret, Annie : Team 10. An archival history. Routledge, London – New York 2011.

 • Perczel, Károly : A magyarországi regionális tervezés történetéhez. Tér és Társadalom 3 ((1989) 3. 80105.

 • Perczel, Károly : Kell-e országos épitési keretterv? Új Építészet 1 ((1946) 2. 14.

 • Perczel, KárolyGerle, György: Regionális tervezés és a magyar településhálózat. Akadémiai Kiadó, Budapest 1966.

 • Perényi, ImreJankovich, István: Regionális Tervezés Metodikája. Településtudományi Közlemények 8 ((1956) 527.

 • Polónyi, Károly : Építész-településtervezo a perifériákon – Polónyi Károly retrospektív naplója. Terc Kiadó, Budapest 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, Mariann : Hungarian See Promises a Rich Summer: Collective Good and Economic Interest in Socialist Leisure Architecture. In: Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network: Heynen, HildeGosseye, Janina (eds.). Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, Brussels 2012. 480484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szendroi, JenoArnóth, LajosFinta, JózsefMerényi, FerencNagy, Elemér: Magyar építészet 1945–70. Corvina Kiadó, Budapest 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Kálmán (ed.): Balaton monográfia. Panoráma Kiadó, Budapest 1974.

 • Tóth, Tamás : A területi tervezés és programozás fobb módszerei és a fejlesztés lehetoségei. Doctoral Dissertation. Szent István University, Gödöllo 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokés, GyörgyFarkas, Tibor: Területi koordináció gyakorlati kérdései Siófok központjának átépítése kapcsán. Városépítés 4 ((1967) 3. 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turánszky, Miklósné : A Balaton üdülési-idegenforgalmi régió területi problémái. Városépítés 13 ((1976) 3. 20.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 32 1 1
Jan 2024 16 1 0
Feb 2024 17 0 0
Mar 2024 16 0 0
Apr 2024 5 0 0
May 2024 7 0 0
Jun 2024 8 0 0