View More View Less
 • 1 Budapest University of Technology and Economics, K.293, Műegyetem rakpart 3, H-1111 Budapest, Hungary
 • | 2 BME, Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. 293
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cross Mark

The social and professional role of the 1957 Balaton Regional Outline Plan became a reference within the Hungarian architectural community, despite its numerous contradictions in methodology and the contemporary planning history context. Evaluation of the planning process becomes possible by accessing the legacy of chief architect Tibor Farkas. The goal of the study is to put the development of the Balaton region into the context of planning history. This is a chance to outline the characteristics of the pragmatic development by comparing the method of the plan to the traditions of regional aesthetics and ecological methods rooted in Patrick Geddes, and also to the contemporary planning models, with special emphasis on the defining role of architects in planning and implementation. Even though regional planning in the international practice is a multidisciplinary field, the Hungarian practice heavily relied on the involvement of architects and urban planning experts who have made an effective connection among different styles by striving to achieve the synthesis of landscape aesthetics. This was an innovative approach even by international standards, given the importance of the landscape of the recreation area. The importance of the plan is further emphasized by the early successes in the implementation, which were made possible by its institutional background having such a wide scope of authorities. The study examines the work of architects in different positions during the implementation phase, focusing mainly on Tibor Farkas, whose coordinating role and personal influence were keys to the success of the plan. Even though the plan was made considering pragmatic views and scarce funding, it is evident from the publications that the international community took interest, especially the Team X by the project participant architect Charles Polónyi and finally in 1965 the plan was awarded the UIA international grand prize.

 • Tibor Farkas’ personal legacy (courtesy of the family). / Farkas Tibor személyes hagyatéka. (Feldolgozása a család szíves hozzájárulásával.)

 • Interview by the author with Tibor Farkas (02.12.2011, Budapest), Zoltán Csorba (02.09.2015, Budapest) and Ferenc Callmeyer (10.09.2015, Budapest) / Interjúk: A szerzo interjúja Farkas Tiborral (2011. 12. 02., Budapest), Csorba Zoltánnal (2015. 09. 02., Budapest), Callmeyer Ferenccel (2015. 09. 10., Telki). Az interjúk anyaga digitálisan és kézirat formájában rögzítve.

 • Abercrombie, Patrick: Greater London Plan. University of London Press, London 1944.

 • Aczél, GáborCsontos, JánosLukovich, Tamás: Volt egyszer egy VÁTI. Egy tervezointézet ötven éve 1950–2000. Pro Régió Ügynökség, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alden, JeremyMorgan, Robert: Regional Planning: A Comprehensive View. Leonard Hill Books, 1974.

 • Balla, Tibor: Nagy összefüggo üdüloterületek rendezési kérdései. Városépítés 3 ((1966) 5. 16.

 • Bérczes, IstvánFarkas, TiborKisléghy Nagy, IstvánPolonyi, Károly (sic): Beszámoló a Balatonfejlesztés egyéves munkájáról. Magyar Építomuvészet 7 ((1958) 45. 137–166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beyer, ElkeHagemann, AnkeZinganel, Michael (eds.): Holidays after the Fall: Seaside Architecture and Urbanism in Bulgaria and Croatia. Jovis, Berlin 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blotevogel, Hans Heinrich: 75 Jahre Raumforschung und Raumordnung. Raumforschung und Raumordnung 69 ((2011) 12.

 • Callmeyer, Ferenc: Hétvégiház pályázat. Magyar Építomuvészet 9 ((1960) 1. 2329.

 • Callmeyer, FerencRojkó, Ervin: Hétvégi házak – nyaralók. Muszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.

 • Csorba, Zoltán: Holland regionális tervezés. Városépítés ((1965) 6. 1315.

 • Dickinson, Robert E.: City Region and Regionalism. A geographical contribution to human ecology. Routledge, London 1947 /1952.

 • Farkas, Tibor: Ahogy én látom a Balaton-ügy 30 évét. I. rész. Magyar Építomuvészet 37 ((1988) 2. 4447.

 • Farkas, Tibor: Beszámoló a Balaton-környék fejlesztésérol. Magyar Építomuvészet 9 ((1960) 6. 1526.

 • Farkas, TiborCsorba, Zoltán: A Balaton környék építési rendje. Magyar Építomuvészet 12 ((1963) 5. 5859.

 • Ferkai, András: Gulyás Zoltán építészete. HAP Hungaro-Austro Plan, Budapest 2005.

 • Gerle, György: Az üdülo- és idegenforgalom területrendezési vonatkozásai. Településtudományi Közlemények 20 ((1967) 4665.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giedion, Sigfried: Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. Harvard University Press, 1941.

 • Hajdú, Zoltán: A közigazgatási régió történeti, funkcionális összefüggései és alakváltozásai Magyarországon. Magyar Tudomány (2004) 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, Peter: Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design. Blackwell Publishing, Oxford 1988, 1996, 2002.

 • Hysler Rubin, Noah: The changing appreciation of Patrick Geddes: a case study inplanning history. Planning Perspectives 24 ((2009) 3. 349366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illés, István (ed.): Tavunk a Balaton. Natura Kiadó, Budapest 1981.

 • Isard, Walter: Methods of Regional Analysis; an Introduction to Regional Science. MIT Press, Cambridge and Wiley, New York 1960.

 • Kisléghi István -Nagy, István: A Balaton-táj fejlesztése építészeti szempontból; tárgyalási alapul szolgáló javaslat a MÉSZ részére. Magyar Építomuvészet 6 (1957) 12. 5152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komoróczy, Lajos: A Balatonkörnyék üdüloterületeinek fejlesztési kérdései. Építésügyi Közlöny (1957) 2. 6471.

 • Koszegfalvi, György: A regionális tervezés fejlesztésének néhány kérdése. Településtudományi Közlemények 26 (1977) 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laposa, József: Zártkertek a Balaton körül. Területrendezés 2 ((1979) 1. 8695.

 • Magyari, ZoltánKiss, István: A közigazgatás és az emberek. Ténymegállapító tanulmány a tatai járás közigazgatásáról. Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai 30. Budapest 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McLean, William H.: Regional and Town Planning: in Principle and Practice. The Technical Press, London 1930.

 • Morgan, Arthur E.Davidson, DonaldMcCraw, Thomas K.: The Making of the TVA. Prometheus Books, 1974.

 • Newman, Oscar: CIAM 59 in Otterlo. Karl-Krämer-Verlag, Stuttgart 1961. (In series Jürgen Joedicke: Dokumente der modernen Architektur.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pedret, Annie: Team 10. An archival history. Routledge, London – New York 2011.

 • Perczel, Károly: A magyarországi regionális tervezés történetéhez. Tér és Társadalom 3 ((1989) 3. 80105.

 • Perczel, Károly: Kell-e országos épitési keretterv? Új Építészet 1 ((1946) 2. 14.

 • Perczel, KárolyGerle, György: Regionális tervezés és a magyar településhálózat. Akadémiai Kiadó, Budapest 1966.

 • Perényi, ImreJankovich, István: Regionális Tervezés Metodikája. Településtudományi Közlemények 8 ((1956) 527.

 • Polónyi, Károly: Építész-településtervezo a perifériákon – Polónyi Károly retrospektív naplója. Terc Kiadó, Budapest 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, Mariann: Hungarian See Promises a Rich Summer: Collective Good and Economic Interest in Socialist Leisure Architecture. In: Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network: Heynen, HildeGosseye, Janina (eds.). Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, Brussels 2012. 480484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szendroi, JenoArnóth, LajosFinta, JózsefMerényi, FerencNagy, Elemér: Magyar építészet 1945–70. Corvina Kiadó, Budapest 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Kálmán (ed.): Balaton monográfia. Panoráma Kiadó, Budapest 1974.

 • Tóth, Tamás: A területi tervezés és programozás fobb módszerei és a fejlesztés lehetoségei. Doctoral Dissertation. Szent István University, Gödöllo 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokés, GyörgyFarkas, Tibor: Területi koordináció gyakorlati kérdései Siófok központjának átépítése kapcsán. Városépítés 4 ((1967) 3. 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turánszky, Miklósné: A Balaton üdülési-idegenforgalmi régió területi problémái. Városépítés 13 ((1976) 3. 20.