View More View Less
 • 1 BME, Építésztörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Míg a történeti gyárépületek alaprajzi kialakítása és az egyes épületek telephelyen belüli elhelyezése alapvetően a célszerűség elvét követte, az építmények homlokzati megoldásai számos esetben ettől eltérően kerültek kialakításra, amivel kapcsolatban már eddig is számos elmélet és értelmezés született. A budapesti történeti gyárépületek példáján keresztül vázolom fel, hogy milyen – a műszaki szükségszerűségen túlmutató – tényezők befolyásolták a történeti gyárépületek külső kialakítását. Az adott építési helyszínek építészeti sajátosságai mellett ezek közé a tényezők közé sorolom a korszakban megrendezett ipari kiállításokat is, amelyek véleményem szerint a fokozottan reprezentatív megjelenés iránti növekvő igény felkeltésével komoly befolyással bírtak a történeti gyárépületek külső kialakítására. A Feszl Frigyes életművének fontos részét képező, 1860-ban épült kőbányai Dreher Sörfőzde homlokzatát is elemzem. Fontos szempontként vizsgálom, hogy miként gyakoroltak befolyást a 19. században megjelenő és egyre népszerűbbé váló ipari kiállítások a korabeli budapesti gyárépületek homlokzati kialakítására. A Zwack Likőrgyár építészeti fejlődéstörténetének vizsgálata keretében kitérek a korszak történeti gyárépületeinek városi térben megjelenő homlokzatai és a környező köztér között feszülő kölcsönhatás izgalmas szempontjaira is. Egyúttal újabb szemponttal bővítem azoknak a feltételeknek a körét, amelyek teljesülése esetén a történeti ipari épületek homlokzatai napjainkban műemléknek tekinthetők.

 • Bálint 1897

  Bálint Zoltán : Az Ezredéves Kiállítás Architekturája. Schroll Antal és Tsa. Mukiadása, Bécs 1897. 29.

 • Balogh–Toldy–Gelléry 1885

  Balogh Vilmos Toldy FerencGelléri Mór (szerk.): Kiállítási Kalauz. Budapest 1885.

 • Bandmann 1984

  Günther Bandmann : Ikonologie der Architektur. In: Architektur. Warnke, Berlin 1984. 19.

 • Bencze 2006

  Bencze Géza : Váci út, a magyar gépipar foutcája. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest 2006.

 • Borström 1989

  Jörg Borström : Industrie – Architektur – Fotographie. Bauwelt 35 ((1989) 16141618.

 • Császár 1996

  Császár László : Új szerkezeti törekvések a millennium idején. Muemlékvédelem XI ((1996) 2. 119122.

 • Dausz 1913

  Dausz Gyula : Kobánya ipara. Kobánya múltja és jelene. Elso Kobányai Nyomda, Budapest 1913. 182188.

 • Dénes 1993

  Komárik Dénes : Feszl Frigyes (1821–1884). Akadémiai Kiadó, Budapest 1993.

 • Distel 1929

  Karl Distel : Ausstellungs- und Kongresshallen in Deutschland. Hamburg 1929.

 • Föhl 1981

  Axel Föhl : Die Fotographie als Quelle der Industriearchäologie. In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. 20. Jg. Verlag des Kunstgeschichtl. Inst. d. Univ., Marburg 1981. 107122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hassler–Kierdorf 2000

  Uta Hassler Alexander Kierdorf: Denkmale des Industriezeitalters. Von der Geschichte des Umgangs mit Industriekultur. Verlag Ernst Wasmuth, Berlin–Tübingen 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hidvégi 2001

  Hidvégi Violetta : Pavilonépítmények Pesten az egyesítést megelozo évtizedben. In: Prakfalvi 2001. 5766.

 • Horváth 2001 B.

  Horváth Csilla : Az 1907-es pécsi Országos Kiállítás és Vásár. In: Prakfalvi 2001. Kammerer 1985 Hans Kammerer: Industriebau – eine kulturelle Aufgabe. Industriebau ((1985) 1. 811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merten 1999

  Klaus Merten : Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Band 1: Grundlagen der Kommunikationswissenschaft. LIT., Münster 1999.

 • Nyárády 1962

  Nyárády Gábor : Az elso Magyar Iparmu Kiállítása. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 1962.

 • Panofsky 1994

  Erwin Panofsky : Ikonographie und Ikonologie. Bildende Kunst als Zeichensystem. In: Ikonographie und Ikonologie. Vol. 1. Köln 1994. 207225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pieper 1994

  Jan Pieper : Die Maschine im Interieur. Ludwig Persius’ Dampfmaschinenhaus im Babelsberger Park. Daidalos. Nr. 53. September 1994.

 • Pilsitz 2012a

  Martin Pilsitz : On the Industrial Urban Development of Pest in the 19th Century. Periodica Polytechnica Architecture 43 ((2012) 1. 3744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilsitz 2012b

  Martin Pilsitz : Muemlékvédelem az ipari építészetben. Építés – Építészettudomány 40 ((2012) 12. 97–112.

 • Pilsitz 2013

  Martin Pilsitz : Early Functionalism as a design principle of historical factory buildings in Budapest. Építés – Építészettudomány 41 ((2013) 34. 319–349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plank 2001

  Plank Ibolya Cs. : A fénykép, mint reprezantatív illustzráció a kiállítások történetében. In: Prakfalvi 2001. 123130.

 • Prakfalvi 2001

  Fehérvári Zoltán Hajdú VirágParakfalvi Endre (szerk.): Pavilon építészet a 19–20. században a Magyar Építészeti Múzeum gyujteményébol. OMvH – Magyar Építészeti Múzeum – Pavilon Alapítvány, Budapest 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor 1911

  Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, New York 1911.

 • Váczi 2001

  Váczi Piroska : Az ipari épületek védelmének lehetoségei. Muemlékvédelem 45 ((2001) 6. 379.

 • Wagenbreth 1995

  Ortfried Wagenbreth : Technikgeschichte und Industriearchitektur. Kritische Anmerkungen zur historischen Bearbeitung der Industriearchitektur. Technikgeschichte 62 ((1995) 2. 138139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation