Author:
Domonkos WettsteinBME, Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 93

Search for other papers by Domonkos Wettstein in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

A Balaton-part rekreációs célú hasznosításában már a század első felében megjelentek az átfogó regionális léptékű koncepciók, ami nemzetközi összehasonlításban is korai jelenségnek tekinthető.

A tanulmány a regionális eszme kialakulását három léptékben, építészeti, településrendezési és tájrendezés szintjén vizsgálja, rámutatva arra, hogy az üdülőterület kiemelt tájképi helyzetében a regionális stratégiák nemzetközileg is autonóm fejlődési utat bejáró két ága, az építészeti és az urbanisztikai regionalizmus kapcsolódott össze. A sajátos üdülőterületi regionális stratégia a rekreáció funkciójához igazodva az urbánus modernitás és a hagyományos vernakuláris minták közt egy sajátos üdülőterületi regionális minőség kikísérletezését jelentette, elsősorban a topografikus, klimatikus adottságokhoz és az üdülés korabeli életmódjához igazodva. Ez az építészeti-településképi minőség a magyar építészet és településtervezés történetében is sajátos, korábban feltáratlan jelenségnek minősül. A tanulmány rámutat, hogy a Balaton regionális fejlesztéstörténetében már a háború előtt megjelent a tájegység problémáit átfogóan vizsgáló regionális nézőpont, és megindult az egységes regionális tervezés folyamata, ami alulról, a települési önkormányzatok és a fürdőtelepek civil szervezeteinek bázisáról építkező metodikájával mind a magyar regionális tervezés, mind a nemzetközi üdülőterületi regionális tervezés történetében autonóm módszertani jelenség. Az egykori testületek összetett rendszerének rekonstruálásával lehetővé válik a balatoni építésügy áttekintése is, bemutatva az építészeti problémák megoldásában önkéntesen részt vállaló, illetve szervezeti pozícióval bíró korabeli építészek szerepét és eszköztárát. A regionális eszme a Balaton-part építéstörténetében elsősorban nem egy történetileg kialakuló organikus régióképből adódott, hanem egy, az építész szakma eszközeivel kialakított funkcionális eszmekonstrukciót jelentett.

A kutatás során feldolgozásra kerültek a Balatoni Intéző Bizottság archív levéltári dokumentumai, a korabeli regionális folyóiratok, az építészeti szaksajtó és az országos tudósítások, miközben az építészettörténeti vizsgálat társtudományi kontextusának felvázolásához szükséges volt a történészi és turizmustörténeti kutatások eredményeinek megismerése is.

 • Antal 1931

  Antal Dezso : Balatoni Fürdotelepek kialakítása. In: Antal Dezso (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó 1975

  Bibó István : Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat koncepció. MTA Igazgatástudományi Bizottsága, Budapest 1975.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borus 1931

  Borus Ferenc : A Balaton villamosellátásáról. In: Antal Dezso (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bosze 1989

  Bosze Sándor : A Dél-Balatoni fürdoegyesületek történetébol (1890–1944). In: Kanyar József (szerk.): Somogy megye múltjából – Levéltári évkönyv 20. Kaposvár 1989. 211252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cholnoky 1943

  Cholnoky Jeno : A Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága. Balatoni Szemle 2 (1943) 10. 389391.

 • Cséby–Sági–Zákony 1989

  Cséby Géza Sági KárolyZákonyi Ferenc: A Balatoni Intézo Bizottság története 1928–1988. Veszprém 1989.

 • Déry 1995

  Déry Attila : A Fovárosi Közmunkák Tanácsa (1870–1948) Egy független városrendezo hatóság. Budapesti Negyed 9 (1995) 3. 7786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dornyay–Vigyázó 1934

  Dornyay Béla Vigyázó János: Balaton és környékének részletes kalauza. (Magyar Tájak. Nemzeti Könyvtár sorozat 3. kötet.) Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó, Budapest 1934.

 • Fabiny 1935

  Fabiny Tihamér : Építkezés a Balaton mentén. Tér és Forma 8 (1935) 3. 6566.

 • Farkas –Frank–Schulhof– Székely 1962

  Farkas Károly Frank MiklósSchulhof ÖdönSzékely Miklós: Magyarország gyógyfürdoi, gyógyhelyei és üdülohelyei. Medicina, Budapest 1962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferkai 1998

  Ferkai András : Építészet a két világháború között. In: Sisa JózsefDora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998. 275303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ghillány 1916

  Ghillány Imre : A ministeri biztos. Balaton 9 (1916) 4-5. 1718.

 • Héjj 1931

  Héjj Gyula : A balatoni építkezések hatósági felügyelete. In: Antal Dezso(szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 7780.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illés 1981

  Illés István (szerk.): Tavunk a Balaton. Natura Kiadó, Budapest 1981.

 • Kaesz 1944

  Kaesz Gyula : Tanácsok nyaralók berendezéséhez. Magyar Építomuvészet (1944) 8. 199200.

 • Kéri 1942

  Kéri Gyula : A Balatoni építészeti stílus. Balatoni Szemle 1 (1942) 2. 5861.

 • Kertész 1942

  Kertész Nándor : Ismertessük meg a magyar munkásokkal a Balatont! Balatoni Szemle 1 (1942) 3. 106.

 • Kisléghi-Nagy 1957

  Kisléghi-Nagy István : A Balaton-táj fejlesztése építészeti szempontból; tárgyalási alapul szolgáló javaslat a MÉSZ részére. Magyar Építomuvészet 6 (1957) 1–2. 5152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss 1931

  Kiss Tibor : Statisztikai adatok. In: Antal Dezso (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss 1934

  Kiss Tibor : Weekendház. Elmélkedés a hétvégi pihenoházakról. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17-18. 107110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komor 1931

  Komor János : Hogyan építünk és hogyan kellene építenünk a Balaton partján? Tér és Forma 4 (1931) 2. 4142.

 • Komoróczy 1957

  Komoróczy Lajos : A Balatonkörnyék üdüloterületeinek fejlesztési kérdései. Különlenyomat az Építésügyi Szemle 1957. évi 2. számából.1. o.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotsis 1931

  Kotsis Iván : Muvészet a balatoni építkezésekben. In: Antal Dezso (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotsis 1934

  Kotsis Iván : A nyaralók építésérol. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 1718. 102–106.

 • Körmendy 1931

  Körmendy Nándor : A balatonmelléki építkezések tervezési és vállalkozási munkakörének rögzítése. In: Antal Dezso (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest, 1931. 276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leidecker 1963

  Leidecker Jeno : A felszabadulás utáni új közigazgatási hivatalok irattárainak sorsa Somogy megyében. Levéltári Szemle 13 (1963) 4. 221230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lénárt 2007

  Lénárt Gábor : A Balaton gazdái a két világháború között. Szakdolgozat. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történész Szak 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ligeti 1974

  Ligeti László : A Balaton szabályozása. (Vízügyi Történeti Füzetek 7.) Budapest 1974. 57.

 • Lukács 1935

  Lukács Károly : Kultúra-fejlesztés a Balatonon. László ny., Tapolca 1935. (A Balatoni Kurír lapszámába írt publikációjának különlenyomata.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madarász 1953

  Madarász Andor : A Balaton világa. Muvelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1953.

 • Meggyesi 1985

  Meggyesi Tamás : A városépítés útjai és tévútjai. Muszaki Könyvkiadó, Budapest 1985.

 • Möller 1944

  Möller Károly : Szerkezeti szempontok a balatoni nyaralóépítkezéseknél. Magyar Építomuvészet 43 (1944) 8. 199200.

 • Nemes 1935

  Nemes Árpád : Hogyan építsünk a Balatonpartján? Tér és Forma 8 (1935) 3. 6977.

 • Nemes 1941

  Nemes Árpád : A Balatonvidék rendezési és építészeti kérdései. Magyar Építomuvészet 40 (1941) 6. 159162.

 • Pamer 2001

  Pamer Nóra : Magyar építészet a két világháború között. Terc, Budapest 2001.

 • Rakovszky 1926

  Rakovszky Iván : A belügyminiszter leirata a vármegyék alispánjaihoz. Balaton 19 (1926) 1. 5.

 • Sitte 1889

  , 2002 Sitte, Camillo: Der Städte Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Elso kiadás: Bécs 1889. Reprint: Birkhäuser, Basel 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Svastits 1931

  Svastits Géza : Muszaki szerv létesítése a balatoni építkezések ellenorzésére. In: Antal Dezso (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 8184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegedy 1913

  Szegedy Miklós : Balaton vármegye. Budapesti Hírlap 1913. november 23. (277. sz.) 43.

 • Széll 1934

  Széll László : Hétvégi és kisebb igényu nyaralóházak felépítésére leginkább alkalmas szerkezetek. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17–18. 111115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilassy 1933

  Szilassy Lajos : Nemzeti parkunk. Balatoni Kurír 1 (1933) 18. 1.

 • Szilassy 1935

  Szilassy Lajos : Balatonvármegye, fürdovárosok, fürdoközségek, üdülofaluk. Balatoni Kurír 3 (1935) 41. 1.

 • Tormay 1933

  Tormay Géza államtitkár beszámolója a Balaton-vidék fejlesztésérol. Magyar Országos Tudósító 15 (1933) 118. 10.

 • Tóth J. 1946

  Tóth János : A Balaton környék egységes fejlesztése és rendezése. Tér és Forma 19 (1946) 1-3. 1418.

 • Tóth K. 1974

  Tóth Kálmán : Balaton monográfia. Panoráma Kiadó, Budapest 1974.

 • Zsitva 1944

  Zsitva Tibor : Balatonaliga rendezési terve. Magyar Építomuvészet (1944) 8. 185193.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 3 0 0
Jan 2023 3 0 0
Feb 2023 1 0 0
Mar 2023 3 0 0
Apr 2023 2 0 0
May 2023 14 0 0
Jun 2023 0 0 0