Author:
Kristóf Zoltán Kelecsényi PhD-hallgató. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 82.

Search for other papers by Kristóf Zoltán Kelecsényi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ybl Miklós (1814–1891) még a 19. század első felében született építészeknek ahhoz a generációjához tartozott, akiknek az egyre bomló, de még fennálló céhes rendszerben és céhes hagyományok közepette kellett megszerezniük a tervezés és építés jogát. Pályája alakulásában így nagy szerep jutott Pollack Mihálynak (1773–1855), akinél inaséveit töltötte az 1830-as évek első felében, majd a magyar földön is tevékenykedő, bécsi Heinrich Kochnak (1781–1861). A fiatal Ybl, amíg nem vált a céh teljes jogú tagjává, az édesapja nyomán szintén építész, és mesterjoggal rendelkező Pollack Ágostonnal (1810–1872) társulva próbálkozott meg saját praxisának kiépítésével. A néhány évig tartó társulás legjelentősebb épülete az ikervári Batthyány-kastély. Ekkor kezdődött Ybl munkakapcsolata a Károlyi családdal. A fóti megbízások, majd azok nyomán az uradalmi építészi státusz biztosította a fiatal építész megélhetését, valamint az arisztokráciával való kapcsolatépítés lehetőségét. A Pollack Ágostonnal való társas viszonya legkésőbb 1850 körül megszűnt. Pollack Mihály fiának tevékenységében a kis és közepes léptékű tervezési és építési feladatokról egyre inkább csak a kivitelezésre került át a hangsúly, majd Pollack Ágoston az 1860-as évek közepén teljesen felhagyott az építészettel. Ybl Miklós és a Pollack család kapcsolata azonban nem szakadt meg, a neoreneszánsz legnagyobb hazai mestere tervezte Pollack Mihály sírját, és árván maradt unokáját is örökbe fogadta.

 • Bachó 1930

  Dezséri Bachó László : A pesti Ludoviceum története 1830-tól 1848-ig. In: A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia Története. Szerk.: Dezséri Bachó László. M. Kir. H. Ludovika Akadémia, Budapest 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh 1958

  Balogh István : Debrecen. (Magyar Műemlékek) Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1958.

 • Balogh 1998

  Gy. Balogh Ágnes : Adatok a budai kőműves és kőfaragó céh életéből (1690–1872). Építés- Építészettudomány 27 (1998) 1–2. 93123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó 1973

  Bibó István : Pollack Mihály Országháza-terve. Művészettörténeti Értesítő 22 (1973) 1. 2236.

 • Bibó 1977

  Bibó István : A pesti Szerb utcai volt klarissza kolostor építéstörténete. Építés- Építészettudomány 9 (1977) 2–3. 175228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó 1984

  Bibó István : Az egykori Károlyi-palota építésének története. Építés- Építészettudomány 16 (1984) 1–2. 195248.

 • Bibó 2008

  Bibó István : Pollack Mihály. (Az építészet mesterei) Holnap Kiadó, Budapest 2008.

 • Bierbauer 1932

  Bierbauer Virgil : Pesti építőmesterek munkássága 1809–1847. In: Tanulmányok Budapest Multjából. Budapest Székesfőváros, Budapest 1932. 7698.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bugár 2005

  Bugár-Mészáros Károly : Bukovics Gyula és Kossuth téri minisztériumi épülete. In: Budapest neoreneszánsz építészete – Tanulmányok. Szerk.: Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál. Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2009. 189204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni 2014

  Debreczeni-Droppán Béla : Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múzeum. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta – Marótzy Katalin. Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2014. 2745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Déry 2005

  Déry Attila : Belváros-Lipótváros. (Budapest építészeti topográfia 2.) TERC Kiadó, Budapest 2005.

 • Déry 2006

  Déry Attila : Terézváros-Erzsébetváros. (Budapest építészeti topográfia 3.) TERC Kiadó, Budapest 2006.

 • Duray 1914

  Duray Kálmán : A budai és pesti kőműves, kőfaragó és ács céhek. In: Budapesti építő mesterek, kőműves-, kőfaragó- és ács mesterek ipartestülete X. évkönyve. Budapest 1914. 69155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éble 1897

  Éble Gábor : A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, Budapest 1897.

 • Farbaky 2001

  Farbaky Péter : A budai királyi palota a historizmus korában – Ybl Miklós és Hauszmann Alajos átépítési terveinek fejlődése és kapcsolata. In: Tanulmányok Budapest Múltjából 29. Budapest 2001. 241263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farbaky 2003

  Farbaky Péter : A Sándor-palota, a Teleki-palota és az udvari istálló: a Szent György tér épületeinek változásai az újkorban. In: Tanulmányok Budapest Múltjából 31. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2003. 137160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fleischer 1935

  Fleischer Gyula : Magyarok a bécsi képzőművészeti Akadémián. [k. n.], [h. n.] 1935.

 • G. Szabó 1988

  G. Szabó Botond : A kollégium épületeinek története. In: A Debreceni Református Kollégium története. Főszerk.: Kocsis Elemér. Egyetemi Nyomda, Budapest 1988. 351392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábor 2004

  Gábor Eszter : Tornyos villák a Városligeti fasorban. In: Romantikus kastély – Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Hild-Ybl Alapítvány, Budapest 2004. 209216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábor 2010

  Gábor Eszter : Az Andrássy út körül. Osiris – Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2010.

 • Gerle 2010

  Gerle János : Korb Flóris – Giergl Kálmán. (Az építészet mesterei) Holnap Kiadó, Budapest 2010.

 • H. Gaál 1891

  H. Gaál Adorján : Polláck Mihály (1773–1885). Építő Ipar – Műszaki Hetilap 15 (1891) 1. 13.

 • Hidvégi 2014

  Hidvégi Violetta : Unger Henrik bérháza, 1852–1853. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin. Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2014. 4653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth 1928

  Horváth Károly : Hetven év a Ludovica Akadémia alapítási történetéből (1802–1872). Historia 1928. 4245.

 • Jász 2015

  Jász Borbála : Linzbauer István (1838–1880) Császári és királyi építész életműve. In: Építőművészek Ybl és Lechner korában. Szerk.: Rozsnyai József. TERC Kiadó, Budapest 2015. 3863.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár 1999

  Kalmár Miklós : Pollack Mihály. Architectura Hungariae 1 (1999) 3. http://arch.et.bme.hu/arch_old/epitesz3.html#3 (Utolsó megtekintés: 2016. 01. 16.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelecsényi–Torma 2015

  Kelecsényi Kristóf Torma Ágnes: Schmahl Henrik (1846–1912) – Egy német kőműveslegény felemelkedése a dualizmus kori Budapesten. In: Építőművészek – Ybl és Lechner korában. Szerk.: Rozsnyai József. TERC Kiadó, Budapest 2015. 92133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komárik 1971

  Komárik Dénes : Építészképzés és mesterfelvétel a XIX. században. Pesti mesterek és mesterjelöltek. Építés- Építészettudomány 3 (1971) 4. 379418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komárik 1993

  Komárik Dénes : Feszl Frigyes (1821–1884). Akadémiai Kiadó, Budapest 1993.

 • Krähling 2009

  Krähling, János : La chiesa evangelica di Pest di Mihály Pollack. In: Leopoldo Pollack e la sua famiglia: Cantiere, formazione e professione tra Austria, Italia e Ungheria. Szerk.: Giuliana Ricci, Giovanna D’Amia. Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milánó 2009. 187194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kun 1930

  Kun Ágota, Szentpéteri : A debreceni református nagytemplom (1805–1827). Városi Nyomda, Debrecen 1930.

 • Lyka 1933

  Lyka Károly : Adatok építészetünk történetéhez. Magyar Művészet 9 (1933) 2. 5659.

 • Marótzy 2014

  Marótzy Katalin : Dlauch Károly bérháza, 1862–1863. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi ViolettaMarótzy Katalin. Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2014. 4653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neÿ 1879

  Neÿ Béla : Ybl Miklós. Vasárnapi Ujság 26 (1879) 51. 811812.

 • Neÿ 1907

  Neÿ Béla : [cím nélkül]. Magyar Építőművészet 5 (1907) 7. 6.

 • Pereházy 1982

  Pereházy Károly : Egy jelentős pesti vasműves család. Építés- Építészettudomány 14 (1982) 1–2. 229246.

 • Prokopp 1981

  Prokopp Gyula : Prokopp János. Építés- Építészettudomány 13 (1981) 1–2. 137159.

 • Prokopp 1994

  Prokopp Mária, dr. : Prokopp János 1825–1894 – Esztergom megye és város első mérnöke. (Emlékkiállítás a Balassa Bálint Múzeumban) Esztergom 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Réh 1933

  Révhelyi (Réh) Elemér, Dr. : Az Egyetem-utcai volt Károlyi-palota építésének története. In: Tanulmányok Budapest Multjából 2. Budapest Székesfőváros, Budapest 1933. 87103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók 2007

  Ritoók Pál : Adalékok a fóti kastély építéstörténetéhez. In: A fóti templom és a romantika építészete. TERC Kiadó, Budapest 2007. 202208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándy 1907

  Sándy Gyula : Pollák Mihály élete és művei. Magyar Építőművészet 5 (1907) 12. 26.

 • Schneider 1910

  Schneider Róbert : „Régi czéhtagok». In: Budapesti Épitő Mesterek, Kőmíves-, Kőfaragó és Ács Mesterek Ipartestülete VI. évkönyve. Budapest 1910. 188190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schneider 1912

  Schneider Róbert : A pesti kőmives- és kőfaragó czéh tagjai. A régi mesterkönyvek szerint. In: Budapesti Épitő Mesterek, Kőmíves-, Kőfaragó és Ács Mesterek Ipartestülete VIII. évkönyve. Budapest 1912. 211217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schoen 1938

  Schoen Arnold : A pesti Szent Rókus kápolna. Budapest 1938.

 • Schoen 1939

  Schoen Arnold : Budapest székesfőváros kórházainak és emberbaráti intézményeinek kápolnái. In: Tanulmányok Budapest Múltjából 7. Budapest 1939. 1140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa 1994

  Sisa József : Szkalnitzky Antal – Egy építész a kiegyezés korabeli Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest 1994.

 • Sisa 2007

  Sisa József : Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon – A historizmus kora. Vince Kiadó, Budapest 2007.

 • Sisa 2013

  A magyar művészet a 19. században – Építészet és iparművészet. Szerk.: Sisa József. (A magyarországi művészet története. Sorozatszerk.: Beke László, Sisa József.) MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris Kiadó, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa 2014

  Sisa József : Ybl Miklós, a kastélyépítész. Ars Hungarica 40 (2014) 4. 549559.

 • Vadas 2007

  Vadas Ferenc : Pesti gázgyártervek az 1850-es évekből. In: A fóti templom és a romantika építészete. Szerk.: Buda Attila, Ritoók Pál. Budapest 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Voit 1960

  Voit Pál : Tervek, mesterek és a mű. Művészettörténeti Értesítő 9 (1960) 4. 265279.

 • Ybl 1956a

  Ybl Ervin : Ybl Miklós. Képzőművészeti Alap, Budapest 1956.

 • Ybl 1956b

  Ybl Ervin : A budai várpalota helyreállítása a XIX. század derekén. In: Tanulmányok Budapest Múltjából 11. Budapest 1956. 307333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ybl 1991

  Ybl Miklós építész – 1814–1891. A Hild–Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumben 1991. december – 1992. március. (Szerk.: Kemény Mária, Farbaky Péter.) Hild–Ybl Alapítvány, Budapest 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ybl 2002

  Ybl Miklós. (Az építészet mesterei) Szerk.: Gerle JánosMarótzy Kata. Holnap Kiadó, Budapest 2002.

 • Zádor 1931

  Zádor Anna : Leopoldo Pollack és Pollák Mihály. (Különlenyomat az Archaelogiai Értesítő 1931. évi XLV. kötetéből.) Franklin Nyomda, Budapest 1931.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zádor 1952

  Zádor Anna : A magyar klasszicizmus építőmesterei. Tankönyvkiadó Jegyzetsokszorosító Üzeme, Budapest 1952.

 • Zádor 1960

  Zádor Anna : Pollack Mihály 1773–1855. Akadémiai Kiadó, Budapest 1960.

 • Zádor 1963

  Zádor Anna : A magyarországi palladianizmus: a két Pollack. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények 7 (1963) 3. 227252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zádor–Rados 1943

  Zádor Anna Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1943.

 • Zoltai 1929

  Zoltai Lajos : A debreceni Kistemplom története. Debreceni Képes Kalendárium 30 (1929), Debrecen 1929.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Editor(s): Krähling, János, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Editorial Board

International Editorial Board

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2023  
Scopus  
CiteScore 0.2
CiteScore rank Q3 (Visual Arts and Performing Arts)
SNIP 0.458
Scimago  
SJR index 0.16
SJR Q rank Q2

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 164 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 8 0 0
Mar 2024 13 0 0
Apr 2024 10 1 2
May 2024 3 0 1
Jun 2024 12 0 0
Jul 2024 4 0 0
Aug 2024 0 0 0