Authors:
Kornélia Kissfazekas PhD, okl. építészmérnök, egy. adjunktus. BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 93.

Search for other papers by Kornélia Kissfazekas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Éva Lovra MSc. okl. építőmérnök, PhD doktorjelölt. PTE Breuer Marcell Doktori Iskola. Vendégkutató – Szlovák Tudományos Akadémia, Szerkezetek és Építészet Intézete. Ústav stavebníctva a architektúry Slovenská, Akadémia Vied. 845 03 Bratislava, Dúbravská cesta 9. Slovenská republika.

Search for other papers by Éva Lovra in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az 1950-es években az erőltetett iparosítás teljes prioritást élvezett a magyar politikában és a gazdaságfejlesztésben, egyben a regionális településpolitikának is meghatározó vezérelve lett.

Óriásira nőtt azon tájegységeknek a politikai ázsiója, melyek természeti erőforrásként bányászható nyersanyagkinccsel rendelkeztek. E felértékelődés nem előzmények nélküli; a történeti településhálózat létrejöttében már a kezdetektől jelentős szerepet játszott a kitermelhető ásványi nyersanyagforrások megléte. Ahol a településfejlődés feltételei közül más adottságok is rendelkezésre álltak, a bányához telepített kolónia bányászvárossá, majd feldolgozóipari várossá válhatott már a feudalizmus vagy a kapitalizmus időszakában. Az államszocializmus1 során azonban Magyarországon is épültek olyan újnak nevezhető városok, amelyek a fenti történeti városfejlődésen nem feltétlenül mentek át, hanem egy vagy több hajdani kicsi faluból lettek tervszerűen, igen rövid idő alatt nagyobb településsé fejlesztve. E városok a korszak terület- és településtervezési, szakmapolitikai gondolkodásmódjának fontos tanúi, melyeket gyakran a korabeli társadalmi rend egyfajta „ideális” városmodelljeiként, társadalmi és városépítészeti kísérletként is nevesítettek. A szerzők Oroszlány és Komló példáján bemutatott alaktani szemléletű elemzéseik keretében az alábbi főbb kérdésekre keresik a választ: Hogyan jelentek meg az államszocializmus során a politikai szándékú nyersanyag-kitermelések, bányaipari fejlesztések a területfejlesztésben? Miként adott ez egy-egy kisebb, korábban kevéssé jelentős településnek hatalmas fejlődési impulzust? Miként hatott mindez az egyes települések térbeli fejlődési folyamataira, és ennek milyen városmorfológiai következményei és vonatkozásai (hasonlóságai, különbségei) fedezhetők fel?

 • A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 50 éve (1891–1941). http://www.museum-digital.de/hu/portal/documents/25114355069.pdf (Utolsó megtekintés: 2015. 11. 20.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A magyar bányászati termelés története. Központi Bányászati Múzeum Sopron. http://www.kbm.hu/hu/node/6 (Utolsó megtekintés: 2015. 11. 24.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babics A. : A komlói kőszénbányászat története. Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs 1958.

 • Babics A. (szerk.): Komlói monográfia. Komló Város Tanácsa V. B., Komló 1978.

 • Barabás M. et al.: Volt egyszer egy… Oroszlányi Szénbányák. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 137 (2004) 2–3. 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky P. : Magyarország településföldrajza. Általános rész. (Területi és Települési kutatások 13.) Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky P. : A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon 1945 után. In: Urbs: magyar várostörténeti évkönyv. (Szerk.: Á. Varga László.) Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2010. 135147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caniggia G. Maffei, G. L.: Compozione Architettonica e Tipologia Edilizia. 2. Il Progetto nell’ Edilizia di Base. Marsilio Editori, Venezia 1984. (1st edition: 1979.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caniggia, G.Maffei, G. L. Composizione architettonica e tipologia edilizia. Lettura dell’edilizia di base. Marsilio Editori, Venice 1993 (revised edition).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caniggia, G.Maffei, G. L.: Architectural composition and building typology: interpreting basic building. Alinea Editrice, Firenze 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carmona, M. (ed.): Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Architectural Press, Oxford 2003.

 • Conzen, M. R. G. : Alnwick, Northumberland: A Study in Town Plan Analysis. Institute of British Geographers (27), London 1960.

 • Dragonits T. et al.: Városépítés Magyarországon a felszabadulás után. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1971.

 • Fürst J. Sós A.: Lakótelepülések helykijelölésének irányelvei. Településtudományi Közlemények 1 (1952) 1. 2285.

 • Germuska P. : Ipari város, új város, szocialista város. In: Korall 11–12. A város és társadalma. (Szerk.: Horváth Gergely Krisztián.) Korall, Budapest 2003. 239259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Germuska P. : Kamaszvárosok? Tatabánya és Oroszlány fejlődési pályája a 20. század második felében. In: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. (Szerk. Katona Cs.Boltai G.Rátcz A.> – Szűts I. G.) Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 2012. 81100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissfazekas K. : A magyar városközpontok átalakulása a II. világháború végétől a rendszerváltásig. Építés – Építészettudomány 36 (2008) 1–2. 79102.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissfazekas K. : Az államszocialista intézményegyüttesek városi kontextusa. Építés – Építészettudomány 42 (2014) 1–2. 93132.

 • Kissfazekas, K. : Relationships between politics, cities and architecture based on the examples of two Hungarian new towns. Cities 48 (2015) 99108.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissfazekas K. Gurdon B.: A várostest morfológiája. Építés – Építészettudomány 42 (2014) 3–4. 171205.

 • Klausz Gy. : A komlói városfejlesztési beruházások. Bányászati Lapok (1956) 11–13. 744751.

 • Komló Város Önkormányzata : Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS). I. (Helyzetelemzés.) Komló 2009.

 • Körner Zs. Nagy M.: Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal (KSH): 1949. évi népszámlálás 9. Demográfiai eredmények. Magyar Állami Nyomda, Budapest 1950.

 • Központi Statisztikai Hivatal (KSH): 1960. évi népszámlálás. Baranya megye és Pécs személyi és családi adatai. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest 1961.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal (KSH): 1960. évi népszámlálás. Lakásadatok. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest 1961a.

 • Lovra, É. : Typology of the Urban Fabric-Evaluation of the Inherited Townscape. In: Proceedings Cultural Heritage – Possibilities for Spatial and Economic Development. Szerk. Mladen Obad Scitaroci. University of Zagreb, Zagreb (2015). 238244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meggyesi T. : Városépítészeti alaktan. Terc Kft., Budapest 2009.

 • Musil, J. : Urbanization in socialist countries. International Journal of Sociology 10 (1980) 2–3. 179185.

 • Oroszlány Önkormányzat : Oroszlány Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS). Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Oroszlány 2010. 5759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oroszlány Önkormányzat : Oroszlány város integrált településfejlesztési stratégiája megalapozó vizsgálata. KD-ITS Konzorcium, Oroszlány 2015. 8788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perényi I. : A településtudomány időszerű kérdései. Településtudományi Közlemények 1 (1952) 1. 321.

 • Rados J. : Magyar építészettörténet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1971.

 • Rozs A. : Baranya megyei bányaüzemek és bányász települések az 1956-os forradalomban. In: Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. (Szerk.: Dr. Kovácsné Bircher E.Schuller B.) Központi Bányászati Múzeum, Sopron 2006. 773.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szirmai V. : „Csinált” városok. Magvető Kiadó, Budapest 1988.

 • Szirmai V. : Egy „új” városfejlődési út ígérete. In: Csinált városok a XXI. század elején. (Szerk.: Szirmai V.) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Budapest 2013. 1132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weclawowicz G. : A városok térbeni-társadalmi szerkezete Kelet-Közép-Európában. Tér és Társadalom 6 (1992) 3–4. 215225.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 10 0 0
Feb 2024 6 2 3
Mar 2024 11 0 0
Apr 2024 22 0 0
May 2024 14 0 0
Jun 2024 6 0 0
Jul 2024 0 0 0