Author:
János Krähling Dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82.

Search for other papers by János Krähling in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A címben megidézett kapcsolat a történeti épületkutatás és az építészettörténet között már sok kutatót foglalkoztatott.2 Téziseimben az újkori és 19. századi épülettípusokra vonatkozó vizsgálódásaim során alkalmazott kutatási alapelveket és módszereket kívánom a hazai és nemzetközi szakirodalom összefüggéseinek áttekintésével és kritikájával összegezni, értelmezni, bemutatva és pontokba rendezve a módszertan alkalmazásával elért eredményeimet.

Kiválasztott tíz publikációm alapján megfogalmazott öt tézis az építészeti kutatás különböző léptékeit és értelmezési lehetőségeit mutatja be öt különböző kérdésfelvetés példájával. Mind az öt példában fontos szerepet kap az épületkutatás módszertana a maga sajátos interdiszciplináris megközelítésében, a történeti írott és képi források elemzésével és az azzal szorosan összefüggő épületfelméréssel: az objektumcentrikus, részletkérdésekben elmélyült, egy épületre koncentráló „Bauforschung” szemléletű,3 alakhű felmérésen alapuló kutatástól a regionális-területi szintű építészeti jelenségeket átfogni képes, kisebb léptékű tipológiai és topográfiai kutatáson át az építészet társadalmi vonatkozásait érintő kulturális identitáskérdések megválaszolásáig.

 • 1.1. Krähling–Halmos–Fekete 2006

  Krähling János Halmos BalázsFekete J. Csaba: A fertődi marionettszínház új értelmezése – az épületkutatás („Bauforschung”) és alakhű felmérés mint kutatási módszer alkalmazásával. Építés – Építészettudomány 34 (2006) 1–2. 555.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 1.2. Krähling et al. 2013

  Krähling János Koppány AndrásFekete J. CsabaHalmos BalázsJózsa Anna: The marionette opera and the orangerie of Eszterháza (Fertöd, Hungary). Building archaeology methods and theoretical reconstruction. Materiali e Strutture – Problemi di Conservazione 2 (2013) 4. 7594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2.1. Krähling 2004

  Krähling János : Evangélikus templomok a mai Magyarországon. (Veszendő templomaink, III.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2004.

 • 2.2. Krähling 2015

  Krähling, János : The Protestant Church Architecture of East-Central Europe in the Seventeenth to Eighteenth Centuries – From Medieval Heritage to New Spatial Solutions – An Overview. In: Harasimowicz, Jan (szerk.): Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit in Europa: Grundlagen und neue Forschungskonzepte. Schnell und Steiner, Regensburg 2015. 131146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3.1. Krähling–Nagy 2011

  Krähling János Nagy Gergely Domonkos: Príspevok k výskumu architektoktonického dedičstva slovenských evanjelikov v Uhorsku – tradícia Barokovej centrality. Architektúra & Urbanizmus XLV (2011) 1–2. 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3.2. Krähling 2013

  Krähling, János : Architektur und Gedächtnisgemeinschaft: Die Kirchen der evangelisch-lutherischen Deutschen im Komitat Tolnau in Ungarn. In: Fata Marta (szerk.): Migration im Gedächtnis: Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identitätsbildung der Donauschwaben. Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde – Schriftenreihe 16. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013. 169186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4.1. Krähling–Nagy 2013

  Krähling János Nagy Gergely Domonkos: A nagyváradi székesegyház Hillebrandt-féle centrális tervei. Ars Hungarica 39 (2013) Supplementum 8188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4.2. Krähling 2009

  Krähling, János : „La chiesa evangelica di Pest di Mihály Pollack.” In: Giuliana RicciGiovanna D’Amia (szerk.): Leopoldo Pollack e la sua famiglia: Cantiere, formazione e professione tra Austria, Italia e Ungheria. Milano. Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda 2009. 187194 + 4p. 9 ábrával. ISBN: 978-88-9035-102-0

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5.1. Krähling 2007

  Krähling János : Romantika és evangélikus templomépítészet. In: Buda AttilaRitoók Pál (szerk.): A fóti templom és a romantika építészete. Terc Kiadó, Budapest 2007. 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5.2. Krähling 2014

  Krähling, János : Die evangelische Kirche von Miklós Ybl in Kecskemét. Acta Historiae Artium 55 (2014) 177192.

 • Assmann 2000

  Assmann, Jan : Religion und Kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien. C.H. Beck Verlag, München 2000.

 • Boato – Pittaluga 2000

  Boato, AnnaPittaluga, Daniela: Building archaeology: a non-destructive archaeology. In: 15th World Conference on non-destructive testing, Rome (Italy) – 15–21 October 2000. Proceedings, AIPnD, 2000, compact disc, file IDN 365. http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn365/idn365.htm (Utolsó megtekintés: 2015. 05. 10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó 1984–1985

  Bibó I. : Der protestantische Kirchenbau in Ungarn um 1800. Teil I–II. Mitteilungen der Gesellschaft für Vergleichende Kunstforschung in Wien 36/3 (1984) 14. und 37/1–2 (1985) 15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó 2013

  Bibó István : Klasszicizmus 1800–1840. Protestáns templomépítészet. In: Sisa József (szerk.): Magyar művészet a 19. században – építészet és iparművészet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris Kiadó, Budapest 2013. 134150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró 1932

  Bíró József : Nagyvárad barokk és neoklasszikus művészeti emlékei. Centrum, Budapest 1932.

 • Brüske 2001

  Brüske, Gunda : Die Liturgie als Ort des kulturellen Gedächtnisses. Anregungen für ein Gespräch zwischen Kulturwissenschaften und Liturgiewissenschaften. Liturgisches Jahrbuch 51 (2001) 151157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cramer 1993

  Cramer, Johannes : Handbuch der Bauaufnahme. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1993 2.

 • Daragó–Bakonyi 2015

  Daragó László Bakonyi Dániel: Report about the Architectural survey of the Parish Church of the Settlement of Sanvignes-les-Mines. Periodica Polytechnica Architecture 46 (2015) 1. 616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid 1978

  Dávid Ferenc: A falkutatások szerepe a műemléki helyreállításokban. In: Az Egri Nyári Egyetem előadásai 1977. Budapest, é.n. [1978] 7382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Jonge–Van Balen 2002

  De Jonge, KristaVan Balen, Koen (szerk.): Preparatory Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings. Leuven Universtity Press, Leuven 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eißing 2005

  Eißing, Thomas : Zur Anwendung der Dendrochronologie in der Bauforschung: Einige kritische Anmerkungen. In: Cramer, J.Goralczyk, P.Schumann, D. (Hrsg.): Bauforschung – eine kritische Revision. Lukas Verlag, Berlin 2005. 297328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld 1999

  Feld István : Kutatás–dokumentálás–rekonstrukció. In: Műemlékvédelmi Szemle 1999/1–2. sz. 2756.

 • Feld–Klein 2004

  Feld, IstvánKlein, Ulrich (szerk.): Bauforschung und Hausforschung in Ungarn. (Jahrbuch für Hausforschung Band 47. Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Hausforschung e.V. in Székesfehérvár [Stuhlweißenburg], Ungarn, vom 19–23. Juni 1996.) Arbeitskreis für Hausforschung – Jonas Verlag, Marburg 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiorani 2004

  Fiorani, Donatella : Restauro architettonico e strumento informatico. Liguori Editore, Napoli 2004.

 • Gerkan 1924

  Gerkan, Armin von : Die gegenwärtige Lage der archäologischen Bauforschung in Deutschland. Zentralblatt der Bauverwaltung 44 (1924) Nr. 44 (29. Oktober 1924), S. 375ff. (Megjelent: Von Antiker Architektur und topographie. Gesammelte Aufsätze. Hrsg. von Erich Boehringer. Stuttgart 1959.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerő 1958

  Gerő László : Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1958.

 • Groat–Wang 2002

  Groat, LindaWang, David: Architectureal Research Methods. John Wiley&Sons, New York 2002.

 • Großmann 1993

  Großmann, G. Ulrich : Einführung in die historische Bauforschung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993. 203+55 p.

 • Großmann 2010

  Großmann, G. Ulrich : Einführung in die historische und kunsthistorische Bauforschung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010. 167 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi 1956

  Hajnóczi Gyula : Műemlékfelmérés. In: Az Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei. I. kötet 6. sz. Budapest 1956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halmos–Marótzy 2015

  Halmos Balázs Marótzy Katalin: Műemlék, rajz, kutatás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének felmérései és kutatásai a gyulafehérvári Szent Mihályszékesegyházon 2000–2013. – Monument, drawing, research. Surveys, explorations and research by Budapest University of Technology and Economics, Department for History of Architecture and of Monuments regarding the Saint Michael’s Cathedral of Alba Iulia 2000–2013. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haris 2004

  Haris Andrea : Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változása. Műemlékvédelem XLVIII (2004) 5. 297302.

 • Haris 2015

  Haris Andrea : Műemléki érték és az értékleltár. Műemlékvédelem LIX (2015) 3. 156160.

 • Horler 1981

  Horler Miklós : Műemlékvédelmünk elvei és módszerei. ÉpítésÉpítészettudomány XIII (1981) 1–2. 6384.

 • Kelényi 1976

  Kelényi György : Franz Anton Hillebrandt. Akadémiai Kiadó, Budapest 1976.

 • Kemény–Gyimesy 1944

  Evangélikus Templomok. Készült az Országos Luther Szövetség munkaközösségében. Szerkesztők: Kemény Lajos – Gyimesy Károly. Athenaeum, Budapest 1944.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komárik 1994

  Komárik Dénes : Budapesti lakóépületek történeti feltárásának metodikája. In: Műemlék lakóházak. Az Egri Nyári Egyetem előadásai 1994. június 21–28. (A kiadásért felel: Román A.) OMVH–Heves m. TIT h. n. [Budapest–Eger] 1994. 3037.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling 1993

  Krähling János : Evangélikus templomépítészet a Dél-Dunántúlon – egy hagyományos templomforma kialakulása a XVIII. század végén. Kandidátusi értekezés. (Kézirat.) Budapest 1993. 150 p. (220 p. függelékkel.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László 2005

  László Csaba : Épületkutatási módszertanról másként. (Hozzászólás Haris Andrea: Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változása című cikkéhez. In: Műemlékvédelem 2004/5. 297–302.) Műemlékvédelem XLIX. (2005) 2. 106108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mader 1987

  Mader, Gert : Bauaufnahme als Forschungsmethode und Bestandsdokumentation des Denkmalpflegers. In: Schmidt, Hartwig (szerk.): Bauaufnahme – Bestandsuntersuchung und Dokumentation Historischer Bauwerke. (8. Kolloquium des Sonderforschungsbereiches 315) Arbeithefte des Sonderforschungsbereiches 315 „Erhalten historisch Bedeutsamer Bauwerke” Heft 7. Universität Karlsruhe 1987. 4570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mader 2005

  Mader, Gert Thomas : Angewandte Bauforschung. (Materialien aus dem Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte, Restaurierung mit Architekturmuseum Technische Universität München, Fakultät für Architektur) Verlag Das Beispiel, Darmstadt 2005. 171 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi 1985

  Marosi Ernő : Műemlékkutatás és művészettörténet-írás. Művészet 1985/8. 27.

 • Marótzy 2005

  Marótzy Katalin : Mintakövetés és invenció a XIX. század második felének budapesti építészetében. Építés – Építészettudomány 33 (2005) 1–2. 2744.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mentényi 2009

  Mentényi Klára : Műemlékvédelemről és épületkutatásról – másképpen. Műemlékvédelem LIII (2009) 3. 146152.

 • Mezős 2008

  Mezős Tamás : Épületkutatás – Bauforschung – Building Archaeology – Archéology du Bati. Műemlékvédelem LII (2008) 6. 376388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morsbach 1990

  Morsbach, Peter (szerk.): Der Dom zu Regensburg – Ausgrabung, Restaurierung, Forschung. Verlag Schnell&Steiner, München–Zürich 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raffay 1944

  D. Raffay Sándor : Az evangélikus egyház liturgiája. In: Evangélikus Templomok. Készült az Országos Luther Szövetség munkaközösségében. Szerkesztők: Kemény Lajos – Gyimesy Károly. Athenaeum, Budapest 1944. 473478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Redtenbacher 1879

  Redtenbacher, Rudolf : Wie lernt man und wie lehrt man die Baukunst? Deutsche Bauzeitung 13 (1879) 39. 197199; 41. 207–210; 43. 217–220. Változatlan utánnyomás In: Ralph Johannes (szerk.): Entwerfen – Architekturausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Junius Verlag, Hamburg 2009. 526543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schirmer 1995

  Schirmer, Wulf : Das Bauwerk als Quelle. Architectura 24. 1994 (1995) 1/2 (Das Bauwerk als Quelle), S. 323.

 • Schmidt W 1989

  Schmidt, Wolf : Das Raumbuch. (=Arbeitsheft Nr. 44 des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege.) München 1989.

 • Schuller 1990

  Schuller, Manfred : Bauforschung. In: Der Dom zu Regensburg. Ausgrabung, Restaurierung, Forschung. Verlag Schnell&Steiner, München–Zürich 1990 (3. kiadás) 168223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schuller 2002

  Schuller, Manfred : Building Archaeology. Monoments and Sites VII. Edited by ICOMOS, h. n. [München] 2002.

 • Sturm 1718

  Sturm, Leonhard Christoph : Vollständige Anweisung alle Arten von Kirchen wohl anzugeben…. Augspurg, 1718.

 • Tóth 1973

  Tóth Sándor : Régészet, műemlékvédelem, történelem. Építés- Építészettudomány V (1973) 617630.

 • Winkler 1992

  Winkler Gábor : Építészettörténeti áttekintés. In: Evangélikus templomok Magyarországon. Szerk.: Dercsényi Balázs. Hegyi&Társa Kiadó, Budapest 1992. XXVIIXLV.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zádor 1960

  Zádor Anna : Pollack Mihály 1773–1855. Akadémiai Kiadó, Budapest 1960.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 13 2 0
Feb 2024 9 3 1
Mar 2024 4 1 0
Apr 2024 25 0 0
May 2024 9 0 0
Jun 2024 21 0 0
Jul 2024 0 0 0