Authors:
Gábor Fodor Isztambuli Magyar Intézet, Kağıthane Polat Ofis, İmrahor Cad. No: 23, B Blok, Kağıthane, İstanbul 34400.

Search for other papers by Gábor Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Máté Gergő Kovács BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82.

Search for other papers by Máté Gergő Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Péter Kövecsi-Oláh 1025 Budapest, Áldás utca 7.

Search for other papers by Péter Kövecsi-Oláh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A rodostói (ma Tekirdağ) Rákóczi-ház magyar állami tulajdonba kerülése, a ház múzeummá alakítása, a törökországi magyarok hamvainak hazahozatala viszonylag jól ismert fejezetei a magyar történetírásnak. Az elmúlt évtizedekben számtalan értékes tudományos értekezés született a témában.1 A szerzők célja ezúttal a már feltárt eredmények újonnan megismert forrásokkal történő kibővítése, illetve a történészi megközelítés mellé a történeti-építészeti szempontok beemelése volt. Az írás célja volt továbbá, hogy néhány érdekes adalékkal szolgáljon a Rodostóban évtizedeken át tiszteletbeli konzulként tevékenykedő Aslan család történetére vonatkozóan is. Mindehhez pedig kiváló alkalmat biztosít az Oszmán Birodalomba menekült nemzeti nagyjaink magyarországi újratemetésének 110. évfordulója.

 • Árokay Lajos : A rejtett magyar katonai attasé szolgálat tevékenysége 1923–1928 között. Hadtörténelmi Közlemények (1983) 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aslanoğlu, İnci : Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı (1923–1938). Bilge Kültür Sanat, İstanbul (1980) 2010.

 • Bánffy Miklós : Egy erdélyi gróf emlékiratai. Emlékeimből – huszonöt év. Budapest 2013.

 • Bérci László : A rodostói Rákóczi-ház ebédlője, avagy egy eredetinek készített másolat restaurálása (1981–1982). Magyar Műemlékvédelem 14 (2007) 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bikfalvi Géza : Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003. (METEM Könyvek 53.) Budapest 2007. 252.

 • Bozdoğan, Sibel : Modernizm ve Ulusun İnşası. Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür. Metis, İstanbul 2012.

 • Edvi Illés Aladár : Képek Mikes Kelemen törökországi leveleihez. Budapest 1906.

 • Eldem, Sedad Hakkı : Türk Evi. In: Sedad Hakkı Eldem, 50 Yıllık Meslek Jübilesi. Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul 1983. 19.

 • Erkin, Behiç : Hatırat. 1876–1958. Ankara 2010. 367.

 • Fehér Krisztina Halmos Balázs: Középkori szerkesztőmódszerek kutatása Möller István életművében. Műemlékvédelem 60 (2016) 1–2. 2016. 86100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giray, Muhteşem : Geleneksel Mimarisinin Bugüne Etkileri ve Prof. Sedat Hakkı Eldem. Akademi 10 Mimarlık ve Sanat (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul) 82 (1981) 6465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Granasztóiné Györffy Katalin : A Műemlékek Országos Bizottságának tevékenysége a trianoni békekötés után (1920–1930). In: A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István – Haris Andrea. (Művészettörténet–Műemékvédelem 9.) Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest 1996. 151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyetvainé Balogh Ágnes : Möller István, az egyetemi tanár. Műemlékvédelem 54 (2010) 214224.

 • Gyetvainé Balogh Ágnes Frey György PéterKalmár MiklósKiss Zsuzsanna EmíliaZsembery Ákos: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem történeti campusa. (Szerk. Armuth Miklós – Lőrinczi Zsuzsa.) 6 Bt Kiadó, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havassy Pál : II. Rákóczi Ferenc emlékmúzeum, Rodostó. Magyar Építőművészet (1982) 6. 36.

 • Héberger Károly (szerk.): A Műegyetem története. Budapest 1979.

 • Horler Miklós : Havassy Pál (1924–1985). Magyar Építőművészet (1986) 1. 57.

 • Hóvári János : Török város, magyar szimbólum. Rodostói emlékek és tanulságok. Magyar Napló (2008) 3. 17.

 • Hóvári János : Rodostói emlékek. Beszédes Kálmán – Rodostó magyar képírója. Magyar–Török Baráti Társaság, Budapest 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánfi Gyula : Az építészet története – őskor, népi építészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006.

 • Kincses Katalin Mária : „Minden különös ceremónia nélkül.” A Rákóczi-kultusz és a fejedelem hamvainak hazahozatala. Hadtörténelmi Közlemények 116 (2003) 1. http://epa.oszk. hu/00000/00018/00023/10.htm#_ftn68 (Utolsó megtekintés: 2016. 11. 09.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knapp Éva Tüskés Gábor: La bibliothèque de Rodostó (Tekirdağ/Turquie) du prince François II. Rákoczi. Nouvel essai de reconstitution. Wölfenbütteler. Notizen zur Buchgeschichte (Wiesbaden) 39 (2014) 2. 185208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kortan, Enis : Turkish Architecture and Urbanism through the Eyes of Le Corbusier. Boyut, İstanbul 2013.

 • Kovács S. Tibor : A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi-kiállításai a szabadságharc kezdetének 300. évfordulója tiszteletére. In: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve, 4. Szerk.: Ihász István – Pintér János. Budapest 2004. 225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuban, Doğan : Avrupa’ya Öykünme. In: Osmanlı Mimarısı. Szerk. Doğan Kuban. Yem, İstanbul 2007. 497673.

 • Küçükerman, Önder : Geleneksel Türk Evinde Çevre Tasarımı ve Oda Kavramları. Akademi 10 Mimarlık ve Sanat (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul) 82 (1981) 3738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Medgyaszay Péter Novák Ágnes: Föld- és szalmaépítészet. Terc Kiadó, Budapest 2006.

 • Miklós Ferencz : Rákóczi. Vasárnapi Újság 53 (1906) 43. 689690.

 • Nagy Ferenc : Egy sajátos kultúrdiplomácia: A rodostói Rákóczi-ház megmentése. Levéltári Szemle 54 (2004) 1. 5863.

 • Nagy Kálmán : Találkozásom a modern Törökországgal. Apám emlékére (1924–1934). Kiadatlan.

 • Nyári Gábor : Nemzetiségi és vallási jogok kontra politikai és gazdasági érdekek. Teleki Pál és a Moszulkérdés, 1924–1925. In: International Relations Quarterly 7 (2016) 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh Péter : A török–magyar kapcsolatok alakulása egy diplomata szemével – Tahy László ankarai követ munkássága (1924–1933). Keletkutatás 2015. tavasz. 93104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ormos Mária : Bánffy–Csicserin találkozó(k) Genovában 1922. Kutatási Füzetek 4. Pécs 1988.

 • Özel, Mehmer Kerem : The Influence of Turkish Art and Architecture on the Works of Foreign Architects in Early Republican Turkey. In: Thirteenth International Congress of Turkish Art. Eds. Géza Dávid – Ibolya Gerelyes. Hungarian National Museum, Budapest 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér Tamás Deák Zoltán: A magyar bujdosók házai Rodostóban. Műemlékvédelem 47 (2003) 5. 340341.

 • Pritz Pál : Az önálló magyar külügyminisztérium kialakulása. In: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon. Budapest 1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reisman, Arnold : Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu. İstanbul 2011. 182183.

 • Saral, Emre : Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması (18 Aralık 1923). https://www.academia.edu/5466197/T%C3%9CRK%C4%B0YE_ MACAR%C4%B0STAN_DOSTLUK_ANTLA%C5%9EMASI_18_ARALIK_1923_(Utolsó megtekintés: 2015. 01. 10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi Márton : Möller István elvei és gyakorlata. Műemlékvédelem 54 (2010) 3. 160167.

 • Seres Attila : A magyar–szovjet diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok főbb problémái 1922–1935. Doktori disszertáció. Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Şenyurt, Oya : Osmanlı Mimarisinin Temel İlkeleri. Doğu Kitabevi, İstanbul 2015.

 • Szakály Sándor : Magyar küldöttség Kemal Atatürk temetésén Törökországban, 1938. november. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Eger 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Talya, Hüsrev : Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları. Mas Matbaacılık, İstanbul 2007. 187.

 • Thaly Kálmán : Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kutatások a helyszínen. Első és Második közlemény. Századok (1889) 6–7. 457506 és 561–633.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yürekli, HülyaYürekli, Ferhan: Türk Evi. Gözlemler-Yorumlar. Yem, İstanbul (2005) 2007. 41.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 8 2 1
Feb 2024 3 1 0
Mar 2024 2 1 0
Apr 2024 26 0 0
May 2024 15 0 0
Jun 2024 20 0 0
Jul 2024 0 0 0