View More View Less
 • * Isztambuli Magyar Intézet, Kağıthane Polat Ofis, İmrahor Cad. No: 23, B Blok, Kağıthane, İstanbul 34400
 • | ** BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82
 • | *** 1025 Budapest, Áldás utca 7.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cross Mark

A rodostói (ma Tekirdağ) Rákóczi-ház magyar állami tulajdonba kerülése, a ház múzeummá alakítása, a törökországi magyarok hamvainak hazahozatala viszonylag jól ismert fejezetei a magyar történetírásnak. Az elmúlt évtizedekben számtalan értékes tudományos értekezés született a témában.1 A szerzők célja ezúttal a már feltárt eredmények újonnan megismert forrásokkal történő kibővítése, illetve a történészi megközelítés mellé a történeti-építészeti szempontok beemelése volt. Az írás célja volt továbbá, hogy néhány érdekes adalékkal szolgáljon a Rodostóban évtizedeken át tiszteletbeli konzulként tevékenykedő Aslan család történetére vonatkozóan is. Mindehhez pedig kiváló alkalmat biztosít az Oszmán Birodalomba menekült nemzeti nagyjaink magyarországi újratemetésének 110. évfordulója.

 • Árokay Lajos : A rejtett magyar katonai attasé szolgálat tevékenysége 1923–1928 között. Hadtörténelmi Közlemények (1983) 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aslanoğlu, İnci : Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı (1923–1938). Bilge Kültür Sanat, İstanbul (1980) 2010.

 • Bánffy Miklós : Egy erdélyi gróf emlékiratai. Emlékeimből – huszonöt év. Budapest 2013.

 • Bérci László : A rodostói Rákóczi-ház ebédlője, avagy egy eredetinek készített másolat restaurálása (1981–1982). Magyar Műemlékvédelem 14 (2007) 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bikfalvi Géza : Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003. (METEM Könyvek 53.) Budapest 2007. 252.

 • Bozdoğan, Sibel: Modernizm ve Ulusun İnşası. Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür. Metis, İstanbul 2012.

 • Edvi Illés Aladár : Képek Mikes Kelemen törökországi leveleihez. Budapest 1906.

 • Eldem, Sedad Hakkı: Türk Evi. In: Sedad Hakkı Eldem, 50 Yıllık Meslek Jübilesi. Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul 1983. 19.

 • Erkin, Behiç: Hatırat. 1876–1958. Ankara 2010. 367.

 • Fehér Krisztina Halmos Balázs: Középkori szerkesztőmódszerek kutatása Möller István életművében. Műemlékvédelem 60 (2016) 1–2. 2016. 86100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giray, Muhteşem: Geleneksel Mimarisinin Bugüne Etkileri ve Prof. Sedat Hakkı Eldem. Akademi 10 Mimarlık ve Sanat (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul) 82 (1981) 6465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Granasztóiné Györffy Katalin : A Műemlékek Országos Bizottságának tevékenysége a trianoni békekötés után (1920–1930). In: A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István – Haris Andrea. (Művészettörténet–Műemékvédelem 9.) Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest 1996. 151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyetvainé Balogh Ágnes : Möller István, az egyetemi tanár. Műemlékvédelem 54 (2010) 214224.

 • Gyetvainé Balogh Ágnes Frey György PéterKalmár MiklósKiss Zsuzsanna EmíliaZsembery Ákos: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem történeti campusa. (Szerk. Armuth Miklós – Lőrinczi Zsuzsa.) 6 Bt Kiadó, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havassy Pál : II. Rákóczi Ferenc emlékmúzeum, Rodostó. Magyar Építőművészet (1982) 6. 36.

 • Héberger Károly (szerk.): A Műegyetem története. Budapest 1979.

 • Horler Miklós : Havassy Pál (1924–1985). Magyar Építőművészet (1986) 1. 57.

 • Hóvári János : Török város, magyar szimbólum. Rodostói emlékek és tanulságok. Magyar Napló (2008) 3. 17.

 • Hóvári János : Rodostói emlékek. Beszédes Kálmán – Rodostó magyar képírója. Magyar–Török Baráti Társaság, Budapest 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánfi Gyula : Az építészet története – őskor, népi építészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006.

 • Kincses Katalin Mária : „Minden különös ceremónia nélkül.” A Rákóczi-kultusz és a fejedelem hamvainak hazahozatala. Hadtörténelmi Közlemények 116 (2003) 1. http://epa.oszk. hu/00000/00018/00023/10.htm#_ftn68 (Utolsó megtekintés: 2016. 11. 09.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knapp Éva Tüskés Gábor: La bibliothèque de Rodostó (Tekirdağ/Turquie) du prince François II. Rákoczi. Nouvel essai de reconstitution. Wölfenbütteler. Notizen zur Buchgeschichte (Wiesbaden) 39 (2014) 2. 185208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kortan, Enis : Turkish Architecture and Urbanism through the Eyes of Le Corbusier. Boyut, İstanbul 2013.

 • Kovács S. Tibor : A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi-kiállításai a szabadságharc kezdetének 300. évfordulója tiszteletére. In: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve, 4. Szerk.: Ihász István – Pintér János. Budapest 2004. 225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuban, Doğan: Avrupa’ya Öykünme. In: Osmanlı Mimarısı. Szerk. Doğan Kuban. Yem, İstanbul 2007. 497673.

 • Küçükerman, Önder: Geleneksel Türk Evinde Çevre Tasarımı ve Oda Kavramları. Akademi 10 Mimarlık ve Sanat (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul) 82 (1981) 3738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Medgyaszay Péter Novák Ágnes: Föld- és szalmaépítészet. Terc Kiadó, Budapest 2006.

 • Miklós Ferencz : Rákóczi. Vasárnapi Újság 53 (1906) 43. 689690.

 • Nagy Ferenc : Egy sajátos kultúrdiplomácia: A rodostói Rákóczi-ház megmentése. Levéltári Szemle 54 (2004) 1. 5863.

 • Nagy Kálmán : Találkozásom a modern Törökországgal. Apám emlékére (1924–1934). Kiadatlan.

 • Nyári Gábor : Nemzetiségi és vallási jogok kontra politikai és gazdasági érdekek. Teleki Pál és a Moszulkérdés, 1924–1925. In: International Relations Quarterly 7 (2016) 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh Péter : A török–magyar kapcsolatok alakulása egy diplomata szemével – Tahy László ankarai követ munkássága (1924–1933). Keletkutatás 2015. tavasz. 93104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ormos Mária : Bánffy–Csicserin találkozó(k) Genovában 1922. Kutatási Füzetek 4. Pécs 1988.

 • Özel, Mehmer Kerem: The Influence of Turkish Art and Architecture on the Works of Foreign Architects in Early Republican Turkey. In: Thirteenth International Congress of Turkish Art. Eds. Géza Dávid – Ibolya Gerelyes. Hungarian National Museum, Budapest 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér Tamás Deák Zoltán: A magyar bujdosók házai Rodostóban. Műemlékvédelem 47 (2003) 5. 340341.

 • Pritz Pál : Az önálló magyar külügyminisztérium kialakulása. In: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon. Budapest 1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reisman, Arnold: Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk’ün Vizyonu. İstanbul 2011. 182183.

 • Saral, Emre: Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması (18 Aralık 1923). https://www.academia.edu/5466197/T%C3%9CRK%C4%B0YE_ MACAR%C4%B0STAN_DOSTLUK_ANTLA%C5%9EMASI_18_ARALIK_1923_(Utolsó megtekintés: 2015. 01. 10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi Márton : Möller István elvei és gyakorlata. Műemlékvédelem 54 (2010) 3. 160167.

 • Seres Attila : A magyar–szovjet diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok főbb problémái 1922–1935. Doktori disszertáció. Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Şenyurt, Oya: Osmanlı Mimarisinin Temel İlkeleri. Doğu Kitabevi, İstanbul 2015.

 • Szakály Sándor : Magyar küldöttség Kemal Atatürk temetésén Törökországban, 1938. november. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Eger 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Talya, Hüsrev: Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları. Mas Matbaacılık, İstanbul 2007. 187.

 • Thaly Kálmán : Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kutatások a helyszínen. Első és Második közlemény. Századok (1889) 6–7. 457506 és 561–633.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yürekli, HülyaYürekli, Ferhan: Türk Evi. Gözlemler-Yorumlar. Yem, İstanbul (2005) 2007. 41.