Author:
Éva Lovra Szlovák Tudományos Akadémia Szerkezetek és Építészet Intézete. Ústav stavebníctva a architektúry Slovenská Akadémia, Vied Dúbravská c. 9, 845 03, Pozsony, Szlovákia

Search for other papers by Éva Lovra in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A 20. század első évtizede, pontosabban az 1900-tól 1912-ig tartó időszak Újvidék várostörténete és fejlődéstörténete szempontjából feltáratlan, s ebből adódóan számos történeti pontatlanságot generáló korszak. E rövid periódus azonban a modern várossá válás időszakának kezdete is, amely megteremtette az igényt a korszerű városszabályozásra és az infrastruktúra bevezetésére, és kihatott az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlását követő városrendezési megoldásokra és fejlesztésre is. Az Újvidékkel foglalkozó szakirodalom eddig nem ismerte azokat a terveket, amelyek bemutatásra és elemzésre kerülnek, valamint az ismert adatokat félreértelmezte, s ennek alapján már több mint fél évszázada ugyanazok a pontatlanságok ismétlődnek. A munka a modern várossá válás történetét dolgozza fel: bemutatja és elemzi a Palóczi Antal és Szesztay László nevéhez fűződő, eddig ismeretlen terveket, továbbá egyéb archív anyagok és a korabeli sajtó által feltárja azt az időszakot, amely jelentősen kihatott a város fejlődéstörténetének következő fél évszázadára. Számos várostervezési megoldás szinte teljesen megegyezik az elődök elképzeléseivel, bár minderre nem találunk konkrét utalást az 1920–1965 közötti időszakban. A tervek összehasonlítása és elemzése bizonyíték minderre, és kijelenthetjük, hogy Újvidék modern szerkezetének tervét már a 20. század elején megrajzolták, azonban a megvalósítás mintegy fél évszázadot késett.

 • Blau, EvePlatzer, Monika (szerk.): Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe, 1890–1937. Prestel, Munich–London–New York 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Érdujhelyi Menyhért Marcekovich ImreProfuma Róbert: Újvidék. In: Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Magyar Elektronikus Könyvtár. http://mek.oszk. hu/09500/09536/html/0002/9.html (Utolsó megtekintés: 2017. 08. 24.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fényes Elek : Magyarország geográfiai szótára, 1851. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ (Utolsó megtekintés: 2017. 11. 20.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerle János Kovács AttilaMakovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1990.

 • Jekelfalussy József : A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, Budapest 1892.

 • Kollerffy Mihály : A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Atheneum R. társ. nyomdája, Budapest 1877.

 • Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára I. II. Magyar Kir. Központi Statisztiai Hivatal, Budapest 1913.

 • Mitrović, Vladimir : Arhitektura XX veka u Vojvodini. Akademska knjiga, Újvidék 2010.

 • Moravčíková, HenrietaLovra, ÉvaPastoreková, Laura: Red or Blue? The Start of Modern Planning in Bratislava. A&U 51 (2017) 12. 30–43.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Művészet 7 (1908) 1. 6072.

 • Ózer Ágnes : Volt egyszer egy Újvidék. Forum, Újvidék 2012.

 • Palić, Milenko : Izgradnja Malog Limana. Sveske za istoriju Novog Sada 1 (1992)

 • Palóczi Antal : Városok rendezése – Budapest viszonyainak egybevetésével. A Magyar Mérnök-és Építész Egylet kiadványa, Budapest 1903.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pušić, Ljubinko : Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini u XIX i prvoj polovini XX veka. Matica srpska, Újvidék 1987.

 • Stupar, Desanka : Hronologija urbanog razvoja grada Novog Sada do 1941. godine. Istorijski arhiv grada Novog Sada, Újvidék 2006.

 • Stübben, Joseph : Der Städtebau. Internet Archive. https://archive.org/details/derstdtebau00stgoog (Utolsó megtekintés: 2017. 06. 05.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 16 2 0
Feb 2024 6 10 1
Mar 2024 3 0 0
Apr 2024 33 1 1
May 2024 20 0 0
Jun 2024 12 0 0
Jul 2024 0 0 0