Author:
Máté Tamáska Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

Search for other papers by Máté Tamáska in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány az 1956-os harcok nyomán keletkezett városképi változásokat elemzi. Rámutat a harcok jellege és az újjáépítés közötti összefüggésekre. Összevetve a második világháború utáni helyzettel 1956 eseményei inkább pontszerű beavatkozásokat tettek szükségessé. Mindemellett a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a gyors helyreállítást nemcsak a romos városkép eltüntetésének igénye sarkallta, de a többezres (kb. 10 000) számokban mérhető lakásfoglalási hullám is, amely jellegénél fogva destabilizálta a rendszert.

Noha szerte a városban folytak az újjáépítési munkák, a Corvin köznek és az Üllői útnak – mint a forradalom leghíresebb helyszínének – az újjáépítése önálló elemzést igényel. Ennek oka, hogy 1957–1959 között az úgynevezett „kilenc ház” felépítésével új városépítészeti együttes jött lére. A nagykörúti kereszteződés az akkori forgalmi elveknek megfelelő térszerű kiképzést és két új, a modern építészet visszatérését tükröző saroképületet kapott (tervező Csics Miklós). Az új városképben a modern építészet markáns jelenléte mellett a meglévő műemléki épületek is hangsúlyos szerepet kaptak. Így nem csupán az Iparművészeti Múzeum nyert kedvezőbb rálátást, de a forradalomban komoly szerepet játszó Kilián laktanyát sem „büntették”, hanem eredeti formájában állították helyre. A Corvin köz és környékének megújítása egy átfogó városszépítési akció (árkádosítás, portálépítések, sortatarozás) keretébe illeszkedett. A Perényi Imre által koordinált munkálatok nem titkolt célja volt a Kádár-rendszer formálódó identitásának városképi megjelenítése. Az 1956 előtti helyzettel ellentétben, mikor is a túlzott, propaganda célú gesztusok jellemezték a várostervezést (pl. Sztálin-szobor), az új Budapest a hétköznapi rend és normalitás iránti igényekre és a fogyasztás élénkítésére (portálok, presszók) koncentrált.

 • Baráth Magdolna (szerk.): Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei. 1956. november 7. – 1958. január 25. Magyar Országos Levéltár forráskiadása, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende Csaba : A Ferihegyi repülőtér forgalmi épületének műemléki felújítása. Műemlékvédelem 49 (2005) 5. 253260.

 • Bene László : Lakásépítkezések Budapesten. Magyar Építőművészet 8 (1959) 5–6. 154174.

 • Berczik András : A közlekedés fejlődése és városépítési vonatkozásai. In: Presich 1998. 187238.

 • Clevené Harrach Erzsébet : A városrendezés és városkép alakulása Budapesten 1945–1975 között. Magyar Műemlékvédelem 1991–2001. Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 11. Budapest 2002. 475534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ekler Dezső Tamáska Máté: Ringstraßen im Vergleich. Varianten auf eine städtebauliche Idee in Wien, Budapest und Szeged. In: Hárs EndreKókai KárolyOrosz Magdolna: Ringstraßen: Kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged. Praesens Verlag, Wien 2016. 2559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eörsi László : Ferencváros 1956. 1956-os Intézet, Budapest 1997.

 • Eörsi László : Corvinisták 1956. 1956-os Intézet, Budapest 2001.

 • Ferkai András : Lakótelepek. Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, Budapest 2005.

 • Hadas Miklós : Football and social identity: The case of Hungary in the twentieth century. Sport in History 20 (2000) 2. 4366.

 • Harman, Chris : Class Struggles in Eastern Europe 1945–1983. Bookmarks, London 1988.

 • Heim Ernő : Tömeges lakásépítés – tervszerű városfejlesztés Budapesten. Magyar Építőművészet 8 (1959) 5–6. 140153.

 • Horváth Miklós : 1956 hadikrónikája. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003.

 • Horváth Miklós Márton MátyásMosonyi László: Az 1956-os forradalom eseményei 56 térképen. Történelmi atlasz. Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Sándor : 1956 történetírása a rendszerváltás óta. Századvég 7 (2002) 23. 107119.

 • Horváth Sándor : Kollektív erőszak és városi térhasználat 1956-ban: forradalmi terek elbeszélése. Múltunk 51 (2006) 4. 268289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jékely Zsolt Sódor Alajos: Budapest építészete a XX. században. Műszaki Kiadó, Budapest 1980.

 • Gál László : „Csak a szépre…” – Budapesti élet-képek az 1950–60-as évekből. Fekete Sas Kiadó, Budapest 2005.

 • Győri László : A budapesti főútvonalak rekonstrukciója. Magyar Építőművészet 8 (1959) 5–6. 184187.

 • Győri Péter Gábor László: Ipi-apacs enyém a lakás! Esély 2 (1990) 6. 6786.

 • Györkei Jenő Horváth Miklós (szerk.): Szovjet katonai intervenció 1956. H and J Kiadó, Budapest 2001.

 • Kelecsényi László : Mozizó Budapest. Holnap Kiadó, Budapest 2008.

 • Kocsis János Balázs : Lakáspolitika Budapesten, 1950–1959. Múltunk 54 (2009) 3. 83122.

 • Kocsis János Balázs : Lakáspolitika Budapesten 1960–1975 között. A szocialista lakáspolitika „aranykora”. Múltunk 57 (2012) 1. 160206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopátsy Sándor : Kádár és kora. CET Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 2002.

 • Kostof, Spiro : The City Assembled. Thames and Hudson, London 1999.

 • Kozák Gyula (szerk.): Pesti utca 1956. Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. Bevezetés. Századvég Kiadó – 1956-os Intézet, Budapest 1994. 713.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Körner Zsuzsa Nagy Márta: Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig. Terc Kiadó, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kun Miklós : A Prágai tavasz titkos története. Akadémia Kiadó, Budapest 2008.

 • M. Kiss Sándor : Utak 56-hoz, utak 56 után. Válogatott cikkek, esszék, tanulmányok. Mundus Kiadó, Budapest 2006.

 • Meggyesi Tamás : Megemlékezés dr. Perényi Imre halála alkalmából. Építés – Építészettudomány 30 (2002) 3–4. 341342.

 • Meggyesi Tamás : Városépítészeti alaktan. Terc Kiadó, Budapest 2009.

 • Mezős Tamás : Elmélet és gyakorlat a magyar műemlékvédelemben (1949–1999): Vita-tézisek a műemlékvédelem elméletének és gyakorlatának értékeléséhez. Építés – Építészettudomány 30 (2002) 1–2. 173203.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy-Csere Áron : Nyomortelepből mintalakótelep. Szocialista városrehabilitáció vagy a szegények fegyelmezése? Korall 11 (2010) 40. 4567.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nora, Pierre : Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok. Napvilág Kiadó, Budapest 2010.

 • Perényi Imre : Budapest városrendezési terve a megvalósítás útján. Magyar Építőművészet 8 (1959) 5–6. 138139.

 • Pongrácz Kálmán (szerk.): Tíz év a felszabadult főváros életéből. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 1956.

 • Preisich Gábor : Budapest városépítésének története 1919–1969. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1969.

 • Preisich Gábor (szerk.): Budapest városépítészetének története 1945–1990. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1998.

 • Rásonyi Viktor : A romokból újjáépülő város. In: Budapest küzdelme az új életért. (Budapest Statisztikai Zsebkönyvtára 2. szám.) Budapest székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, Budapest 1956. 750.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rimanóczy Jenő : Budapest VIII. József krt. 86. lakóház. Magyar Építőművészet 8 (1959) 9–10. 294.

 • Saád József : Hortobágyi társadalomkísérlet. Kommentár (2012) 1. http://kommentar.info.hu (Utolsó megtekintés: 2017. 04. 16.)

 • Schröder, Hans Jürgen (Hg.): Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1990.

 • Simon Mariann : Arculatváltás: budapesti foghíjbeépítések 1956 után. Műemlékvédelem 50 (2006) 5. 199206.

 • Simonyi Ágnes Kovács Dóra (szerk.): A lakáspolitika, az elosztás, a gazdálkodás ellentmondásai. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Budapest 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szegő György Haba Péter: 111 év – 111 híres ház. B + V Lap és Könyvkiadó, Budapest 2003.

 • Tamáska Máté : Bedeutungsebenen der rekonstruierten Alstadt von Wrocław. Zeitschrift für Ostforschung 62 (2013) 1. 139.

 • Thum, Gregor : Die fremde Stadt: Breslau 1945. Siedler Verlag, München 2004.

 • Tomaszewski, Andrej : Der Umgang mit Kulturgütern in Polen und in Deutschland im 20. Jahrhundert (aus polnischer Sicht). In: Langer, Andrea (Hg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Instytut Sztuki Polskiej Akadenii Nauk, Warsawa 2004. 3342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomka Béla : Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Akadémiai Kiadó, Budapest 2011.

 • Tóth Eszter Zsófia : Munkások és munkásnők ’56-os megéléstörténetei. Múltunk 51 (2006) 4. 250267.

 • Ungváry Krisztián : Budapest ostroma. Corvina Kiadó, Budapest 2009.

 • Valuch Tibor : Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig. Napvilág Kiadó, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wittner Mária : „Lelkiismeret-furdalásom van, hogy életben maradtam”. In: Kozák 1994. 1529. (Visszaemlékezés, leirat: 1991.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 13 1 1
Feb 2024 13 0 0
Mar 2024 8 1 0
Apr 2024 22 0 0
May 2024 11 0 0
Jun 2024 12 0 0
Jul 2024 0 0 0