Author:
Balázs Burján Földtudományok Osztálya, MTA Titkársága, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

Search for other papers by Balázs Burján in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A budapesti Nyugati pályaudvar ünnepélyes átadásának 140. évfordulója alkalmából a szerző összefoglalja a közlekedés-, város- és építészettörténeti tekintetben is különleges fontosságú létesítmény építő- és díszítőköveire vonatkozó kutatási eredményeit. A tanulmány első része a pályaudvar bemutatását követően az építkezésnek a téma szempontjából legfontosabb eseményeit veszi sorra és ismerteti a kőanyagok felhasználásának körülményeit, majd a második rész a szóban forgó kőzetek származási helyét, legfontosabb tulajdonságait mutatja be. A kövek kiválasztása és felhasználása az építtetők azon szándékát tükrözi, hogy a pályaudvart építésekor a Habsburg-monarchia egyik legjelentősebb, reprezentatív vasúti létesítményének szánták.

 • Albert 1967

  Albert János : Téglaagyagok és felhasználásuk a durvakerámia-iparban. Akadémiai Kiadó, Budapest 1967.

 • Állam-vaspálya 1873

  Az állam-vaspálya indóházát… Fővárosi Lapok 10 (1873) 213. 928. sz. n.

 • Aufnahms-Gebäude 1883

  Das Aufnahms-Gebäude der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Budapest. Nach Mitteilungen der Baudirektion. Allgemeine Bauzeitung 48 (1883) 2 31. és 13–19. sz. n.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balázs 2003

  Balázs Miklós Ernő : A mozaikművészet. Elmélet és gyakorlat. DLA értekezés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 2003.

 • Bełka–Narkiewicz 2008

  Bełka, ZdzislawNarkiewicz, Marek: Devonian. In: Tom McCann (szerk.): The Geology of Central Europe: Precambrian and paleozoic. Geological Society of London, London 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Kaiser 1975

  B. Kaiser Anna : Eiffel magyarországi alkotásairól – egy párizsi kiállítás ürügyén. Magyar Építőművészet 23 (1975) 3 5659.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borbás 1981

  Borbás István : Tovább épül a Nyugati Pályaudvar. Vasút: a vasutas dolgozók gazdasági és műszaki lapja 31 (1995) 5 1011.

 • Burlando 2009

  Burlando, Patrizia : Rete di paesaggi costieri – una blueway per Porto Venere. Alinea Editrice, Firenze 2009.

 • Buskó 1991

  Buskó András : Nyugati pályaudvar. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 420. TKM Egyesület kiadása, Budapest 1991.

 • Carter 1992

  Carter, Karen : Evolution of stacked, ductile shear zones in carbonates from mid-crustal levels: Tuscan Nappe, N. Apennines, Italy. Journal of Structural Geology 14 (1992) 2 181192.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cimmino et al. 2004

  Cimmino, FrancaFaccini, FrancescoRobbiano, Andrea: Stones and coloured marbles of Liguria in historical monuments. Periodico di Mineralogia 73 (2004) 3 7184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czeglédi 1983

  Czeglédi István : Metró észak-déli vonal „Nyugati pályaudvar” állomás. Magyar Építőipar 32 (1983) 1-2. 103.

 • Czétényi et al. 1987

  Czétényi Piroska Szvoboda D. GabriellaBérczi LórántBérczi Gábor: Az Operaház. Képzőművészeti Kiadó, Budapest 1987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czunyi–Gelléri 1979

  Czunyi Mária Gelléri József: Bp. Nyugati pályaudvar felvételi épület rekonstrukciója. Sínek Világa 22 (1979) 3 134140.

 • Császár 1976

  Császár László : A budapesti Nyugati pályaudvar építését ábrázoló régi fényképek. Műemlékvédelem 20 (1976) 1 2730.

 • Déry 2000

  Déry Attila : Történeti anyagtan (régi építőanyagok, összetételeik, technológiájuk…). Terc Kft. kiadása, Budapest 2000. 215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dienes 1985

  Dienes Istvánné : Eiffel-emlékek a múzeum archívumában. A Közlekedési Múzeum Évkönyve 7. 1983–1984 (1985) 557573.

 • Erdélyi 1975

  Erdélyi Tibor : A Nyugati pályaudvar vonatfogadó csarnoka. Sínek Világa 18 (1975) 4 189192.

 • Fiora–Alciati 2007

  Fiora, LauraAlciati, Luca: Rosso Levanto e Portoro, „marmi” colorati dalle proprietá estetiche uniche. In: Marino, Luigi (szerk.): Cave storiche e risorse lapidee. Documentazione e restauro. Alinea Editrice, Firenze 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fratini et al. 2015

  Frantini, FabioPecchioni, ElenaCantisani, EmmaAntonelli, FabrizioGiamello, MarcoLezzerini, MarcoCanova, Roberta: Portoro, the black and gold italian „marble”. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 26 (2015) 4 415423.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp 1989

  Fülöp József : Bevezetés Magyarország geológiájába. Akadémiai Kiadó, Budapest 1989.

 • Gergely 1977

  Gergely József : 100 éves a Nyugati pályaudvar. Az MSZMP MÁV Nyugati pályaudvari Bizottsága kiadása, Budapest 1977.

 • Giardini–Colasante 2001

  Giardini, GiorgioColasante, Silvia: Collezioni di pietre decorative antiche «Federico Peschetto» e «Pio de Santis». Memorie per servire alla descrizione della Carta Geologica d’Italia 15. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grunenberg 2004

  Grunenberg, Thomas : Sedimentpetrographische Aspekte eines Riffkalkes am Beispiel des Kelheimer Auerkalks. Erlanger Beiträge zur Petrographischen Mineralogie 14. Verein zur Förderung der Petrographischen Mineralogie, Erlangen 2004. 2534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyalog 1996

  Gyalog László : A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása. A Magyar Állami Földtani Intézet 187. alkalmi kiadványa, Budapest 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyalog 2005

  Gyalog László : Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100000. Magyar Állami Földtani Intézet kiadása, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirdetmény 1880

  14545 Hirdetmény… Budapesti Közlöny 14 (1880) 5. 3678. sz. n.

 • Horváth–Kubinyi 2003

  Horváth Ferenc Kubinyi Mihály: Vasúttársaságok építkezései a Bánságban. Műszaki Szemle 6 (2003) 23 39.

 • Hull 1872

  Hull, Edward : A treatise on the building and ornamental stones of Great Britain and foreign countries, arranged according their geological distribution and mineral character, with illustrations of their application in ancient and modern structures. Macmillan and Co., London 1872.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakabffy 1908

  Jakabffy Ferenc : Az építőkövek. Építő munkavezetők könyvtára XV–XVII. A Budapesti Ipartestület kiadása, Budapest 1908.

 • Janoschek–Matura 1980

  Janoschek, WernerMatura, Alois: Outline of the Geology of Austria. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 34 (1980) 798.

 • Kathy 1977

  Kathy Imre : Budapest, Nyugati pályaudvar (1877–1977). Magyar Építőművészet 25 (1977) 6 5658.

 • Kathy 1980

  Kathy Imre : A budapesti Nyugati pályaudvar rekonstrukciója. Műszaki Tervezés 20 (1980) 5 3848.

 • Kathy é. n.

  Kathy Imre: A Nyugati pályaudvar története. Kézirat, é. n., o. n.

 • Kertész 1983

  Kertész Pál : A műemléki kőanyagok kőzettani azonosításának eddigi tapasztalatai. Földtani Kutatás 26 (1983) 4 516.

 • Kubinszky 1961

  Kubinszky Mihály : A vasutak építészete Európában. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények 5 (1961) 1-2. 109165.

 • Kubinszky 1983

  Kubinszky Mihály : Régi magyar vasútállomások. Építészeti hagyományok. Corvina Kiadó, Budapest 1983.

 • Kubinszky 1998

  Kubinszky Mihály : A pályaudvar mint műemlék. Új Magyar Építőművészet 46 (1998) 3 5860.

 • Lagabrielle–Lemoine 1997

  Lagabrielle, YvesLemoine, Marcel: Alpine, Corsican and Apennine ophiolites: the slow-spreading ridge model. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series IIA - Earth and Planetary Science 325 (1997) 12 909920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei et al. 2007

  Lővei Pál Pintér FarkasBajnóczi BernadettTóth Mária: Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok. (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.) Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 1 7582.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Majdán 1987

  Majdán János : A „vasszekér” diadala. A magyarországi vasútépítés 1914- ig. Kossuth Kiadó, Budapest 1987.

 • Marroni–Pandolfi 2007

  Marroni, MichelePandolfi, Luca: The architecture of an incipient oceanic basin: a tentative reconstruction of the Jurassic Liguria-Piemonte basin along the Northern Apennines–Alpine Corsica transect. International Journal of Earth Sciences 96 (2007) 6 10591078.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meiszner–Pethő 1979

  Meiszner Tamás Pethő Csaba: A „Nyugati Pályaudvar” metróállomás tervezése. Mélyépítéstudományi Szemle 29 (1979) 4 145157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mihályi 2014

  Mihályi Balázs : Budapest ostromkalauz 1944–1945. Szerzői kiadás az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller–Folk 1994

  Miller, J. K.Folk, R. L.: Petrographic, geochemical and structural constraints on the timing and distribution of postlithification dolomite in the Rhaetina Portoro (’Calcare Nero’) of the Portovenere Area, La Spezia, Italy. In: Purser, B. H. (szerk.): Dolomites. Special publication no. 21 of the International Association of Sedimentologists. Blackwell Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin 1994. 187– 202.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirwald 2007

  Mirwald, W. Peter : Naturwerkstein und Denkmalpflege in Tirol – Stein aus Baustoff, Forschungsobjekt und Kulturgut. Alpina Druck, Innsbruck 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molli 2009

  Molli, Giancarlo : Introduzione alla Geologia e ai Marmi delle Alpi Apuane. In: Carrara, il Marmo nella Storia. Diamante Applicazioni & Tecnologia, Parma 2008. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molli et al. 2011

  Molli, GiancarloWhite, Joseph ClancyKennedy, LoriTaini, Veronica: Low temperature deformation of limestone, Isola Palmaria, northern Apennine, Italy – The role of primary textures, precursory veins and intracristalline deformation in localization. Journal of Structural Geology 33 (2011) 3 255270.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy 1874

  Nagy indóház… Vasárnapi Ujság 21 (1874) 20. 317. sz. n. EPA – http:// epa.oszk.hu/00000/00030/01054/pdf/01054.pdf (Utolsó megtekintés: 2017. 12. 01.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagyhegyi 2002

  Nagyhegyi Éva : Budapest Nyugati pályaudvar magasépítményi rehabilitációja. Sínek Világa 45 (2002) 1 5054.

 • Országh 1885

  Országh Sándor: Budapest középítkezései 1868–1882. Pesti Könyvnyomdarészvény- társaság kiadása, Budapest 1885.

 • Osztrák 1877a

  Az osztrák államvasuttársulat budapesti ujindoháza. Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny 8 (1877) 24. 195. sz. n.

 • Osztrák 1877b

  Az osztrák államvasut-társaság új pályaudvara Budapesten. Vasárnapi Ujság 24 (1877) 43 681682. sz. n. EPA – http://epa.oszk. hu/00000/00030/01234/pdf/01234.pdf (Utolsó megtekintés: 2017. 12. 01.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztrák 1877c

  Az osztrák államvasut uj pályaudvarát… Fővárosi Lapok 11 (1877) 248. 1189. sz. n.

 • Osztrák 1877d

  Az osztrák államvasut-társaság budapesti indulóháza. Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny 8 (1877) 44. 354. sz. n.

 • Osztrák 1877e

  Az osztrák államvasut társaság uj pályaudvara Budapesten. Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny 8 (1877) 45 357358. sz. n.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztrák 1877f

  Az osztrák államvasut budapesti indóháza. Vasárnapi Ujság 24 (1877) 50. 788 és 793. sz. n. EPA – http://epa.oszk.hu/00000/00030/01241/pdf/01241. pdf (Utolsó megtekintés: 2017. 12. 01.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztrák 1878

  Az osztrák államvaspálya indóházának környezete. In: A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1877-ik évi működéséről. Hornyánszky Viktor kiadása, Budapest 1878. 2831. sz. n.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peták 1965

  Peták József : Budapest-Nyugati pályaudvar felvételi épülete felújításának kezdő üteme. Sínek Világa 8 (1965) 4 159161.

 • Pivko–Sláviková 2013

  Pivko, DanielSláviková, Viera: Dekoračné kamene a typy náhrobníkov na Národnom cintoríne v Martine od polovice 19. do polovice 20. storočia. Acta Geologica Slovaca 5 (2013) 2 163177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Posta 1874

  Posta Sándor : A budapesti uj indóház. Fővárosi Lapok 11 (1874) 111 486487.

 • Produkt 2016

  Das Produkt http://www.lasamarmo.it (Utolsó megtekintés: 2017. 12. 01.)

 • Reichert 1929

  Reichert Róbert : Budapest kövei. Természettudományi Közlöny 61 (1929) 889–890, 449460.

 • Rockenbauer é. n.

  Rockenbauer Karl: Dachdeckungen in der Grazer Altstadt vom 14. Jhdt. bis 1914. Kézirat. Graz é. n. 426.

 • Sanfilippo et al. 2014

  Sanfilippo, AlessioBorghini, GiulioRampone, ElisabettaTribuzio, Riccardo: The Ligurian Ophiolites: a journey through the building and evolution of slow spreading oceanic lithosphere. Periodico semestrale del Servizio Geologico d’Italia, Geological Field Trips 6 (2016) 2.3. 46.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schafarzik 1904

  Schafarzik Ferenc : A Magyar Korona területén létező kőbányák részletes ismertetése. A Magyar Királyi Földtani Intézet kiadványai, Budapest 1904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schafarzik et al. 1964

  Schafarzik Ferenc Vendl AladárPapp Ferenc: Geológiai kirándulások Budapest környékén. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarzenbach et al. 2013

  Schwarzenbach, EstherFrüh-Green, GretchenBernasconi, StefanoAlt, JeffreyPlas, Alessio: Serpentinization and carbon sequestration: A study of two ancient peridotite-hosted hydrothermal systems. Chemical Geology 351 (2013) 115133.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siddall 2014

  Siddall, Ruth : Church’s Shoe Shop: A Geological Gem on Regent’s Street. Urban Geology in London No. 14 (2014) 9. http://www.ucl.ac.uk/~ucfbrxs/ Homepage/walks/Church’s.pdf (Utolsó megtekintés: 2017. 12. 01.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sigrai 1980

  Sigrai Tibor : A Nyugati pályaudvar vágánycsarnokának újjáépítése. Műemlékvédelem 24 (1980) 1 115.

 • Sigrai 1996

  Sigrai Tibor : A Nyugati pályaudvar vágánycsarnokának újjáépítése. Műemlékvédelem 40 (1996) 1 5053.

 • Siraky–Sigrai 1982

  Siraky Lóránd Sigrai Tibor: Nyugati pályaudvar épületeinek rekonstrukciója. Magyar Építőipar 31 (1982) 5 289299.

 • Srbik 1928

  Srbik, Robert : Überblick des Bergbaues von Tirol und Voralberg. k. n., Innsbruck 1928.

 • Unterwurzacher–Obojes 2012

  Unterwurzacher, MichaelObojes, Ulrich: White marble from Laas (Lasa), South Tyrol – its occurrence, use and petrographic-isotopical characterisation. Austrian Journal of Earth Sciences 105 (2012) 3 2637.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vadas 1998

  Vadas Ferenc : Az első nagyvárosi pályaudvar: a Nyugati. In: Gyáni Gábor (szerk.): Az egyesített főváros. Pest, Buda, Óbuda. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala kiadása, Budapest 1998. 299350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vadas 2003

  Vadas Ferenc : Das Vollbahnnetz und die Bahnhöfe. In: Csendes PéterSipos András (szerk.): Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und Urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Budapest Főváros Levéltára és a bécsi Stadt- und Landesarchiv kiadása, Budapest–Bécs 2003. 131140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda 2013

  Vajda Szabolcs : Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúliközéphegység példáján. PhD-értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. 153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vámos 1964

  Vámos Ferenc : A Nyugati pályaudvar történetéből. Közlekedéstudományi Szemle 14 (1964) 8 358362.

 • Vendl 1951

  Vendl Aladár : Geológia I. Tankönyvkiadó, Budapest 1951.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 15 2 0
Feb 2024 22 0 0
Mar 2024 1 0 0
Apr 2024 33 0 0
May 2024 34 1 1
Jun 2024 9 0 0
Jul 2024 0 0 0