Authors:
Márton Székely BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82.

Search for other papers by Márton Székely in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Katalin Marótzy BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 60.

Search for other papers by Katalin Marótzy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az építészeti tervpályázatok története Magyarországon a XIX. század közepén kezdődött, és az első világháborúig folyamatos fejlődést tapasztalhatunk. A kiegyezés környékének jelentős tervversenyeit korábban már kutatták, azonban a késő historizmus évtizedeiben megszaporodó pályázatok közül mindeddig csak néhányról született részletes elemzés. Tanulmányunk célja az Ybl Miklós halálától az I. világháborúig terjedő korszak pályázati eseményeinek összefoglalása, melyhez elsődleges forrásunk a korabeli szaksajtó volt. Az 1890–1920 közötti évek pályázati témájú sajtómegjelenéseinek összesítésével készült adatsorok alapján mutatjuk be a korszakbeli tendenciákat és a kiemelt figyelmet keltő pályázatok sorát. A XX. század első éveiben rohamosan fejlődő nyomdatechnikának köszönhetően nagy mennyiségű meg nem épült pályatervet ismerünk a korszakból, melyek – a megvalósult tervek mellett – tovább árnyalhatják ismereteinket a századforduló építészetéről. A hazai szakmai érdekképviselet úttörője, a Magyar Mérnök és Építész Egylet (1867–1944) működése során mindvégig legfontosabb feladatai között tartotta számon a pályázatok ügyét, s a szervezet által jegyzett dokumentumok értékes, új adalékokkal szolgálhatnak a szaktörténet számára.

 • Ács Piroska : Az Iparművészeti Múzeum palotájának építéstörténete. Iparművészeti Múzeum, Budapest 1996.

 • Baku Eszter Csernus Éva: A Magyar Építőművészek Szövetségének története 1902–1948 között. Építés – Építészettudomány 40 (2012) 1. 113134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bauer Henrik : Építészeti tervversenyek. MMÉEK (1891) 52.

 • Bibó István : Pollack Mihály Országháza-terve. Művészettörténeti Értesítő 22 (1973) 2236.

 • Borsa Miklós Tolnay Pál: Az ismeretlen Operaház. Műszaki Kiadó, Budapest 1984.

 • Chamostra, Walter M. : Wettbewerbsordnung Architektur. BIK-Verlags-Ges.m.b.H, Wien 2010.

 • Czétényi Piroska Szvoboda Gabriella: Az Operaház. Képzőművészeti Kiadó, Budapest 1987.

 • Estók János : A városligeti Vajdahunyadvár. Kreatéka Kft., Budapest 2007.

 • Gábor Eszter : A lipótvárosi zsinagóga pályázata – Meg nem épült Budapest. Budapesti Negyed 6 (1998) 1. 547.

 • Gáll Imre : A budapesti Duna-hidak. Műszaki Kiadó, Budapest 1984.

 • Gerle János : Az 1912–13-as Nemzeti Színház pályázatról. Magyar Építőművészet 34 (1985) 4. 5355.

 • Gerle János : Századfordulós stílusirányzatok. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa József – Dora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi Gábor : Nemzeti építészetünk stíluskérdései az Akadémia székházára kiírt pályázat körüli vitában. Építés- Építészettudomány 17 (1985) 1–2. 8198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajós György : Buda-Pest város rendezési tervpályázata 1871-ből. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. 1996. 117120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár Miklós : Az építészet története. Historizmus Századforduló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001.

 • Kelecsényi Kristóf Torma Ágnes: Schmahl Henrik (1846–1912), egy német kőműveslegény felemelkedése a dualizmus kori Budapesten. In: Építőművészek Ybl és Lechner korában. Szerk.: Rozsnyai József. Terc Kiadó, Budapest 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemény Mária : A Magyar Tudományos Akadémia palotája. Osiris Kiadó, Budapest 2015.

 • Komárik Dénes : Az 1844-es Pesti Országháza tervpályázat. Tanulmányok Budapest Múltjából 19 (1972) 251281.

 • Komárik Dénes : Az 1861-es ideiglenes országháza tervpályázat. In: Az ország háza. Buda-pesti országháza tervek 1784–1884. Szerk.: Gábor Eszter – Verő Mária. Szépművészeti Múzeum, Budapest 2000. 105125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakatos Mihály Mészáros L. EdgárÓriás Zoltán (szerk.): Az 50 éves Vállalkozók Lapja jubileumi albuma. A magyar építőművészet és építőipar 50 éve. Vállalkozók Lapja, Budapest 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mace, Angela : Architecture in manuscript, 1601–1996. A Guide to the British Library Manuscripts and Archives Collection. Mansell 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marótzy Katalin : 150 éve született Alpár Ignác. Architectura Hungariae 8 (2005) 1.

 • Marótzy Katalin : Wéber Antal építészete a magyar historizmusban. Terc Kiadó, Budapest 2009.

 • Marótzy Katalin : Ybl Miklós és az építészeti közélet – pályázatok a Magyar Mérnök- és Építészegyletben. Ars Hungarica 40 (2014) 4. 489496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mattie, ErikDe Jong, Ceres (edit): Architectural competitions 1792–today. Benedikt Taschen, Köln 1994.

 • Németh Nóra Marótzy Katalin: A századforduló két legfontosabb építészeti pályázata, és sajtója I. Architectura Hungariae 10 (2011) 4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Nóra Marótzy Katalin: A századforduló két legfontosabb építészeti pályázata, és sajtója II. Architectura Hungariae 10 (2011) 4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Nóra Marótzy Katalin: Stíluskérdések a századfordulón – Két építészeti pályázat háttere. Építés – Építészettudomány 41 (2013) 3–4. 253270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosch Gábor : Alpár Ignác építészete. Enciklopédia Kiadó, Budapest 2005.

 • Sisa József : Steindl Imre. Holnap Kiadó, Budapest 2005.

 • Sterk János (szerk.): Magyar Építőművészeti Pályázatok. Kosmos műintézet, Budapest 1894/95.

 • Vadas Ferenc : Tudományos dokumentáció. New York palota és kávéház. 1995. (Forster Központ, Tervtár ltsz. 46110.)

 • Vadas Ferenc : Építészettörténeti tudományos dokumentáció a Szentháromság téri volt pénzügyminisztérium épületéről. 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Verő Mária Gábor Eszter (szerk.): Az ország háza: Buda-Pesti Országháza-tervek 1784–1884. Szépművészeti Múzeum, Budapest 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 23 1 1
Jan 2024 6 3 0
Feb 2024 4 2 2
Mar 2024 23 2 0
Apr 2024 11 0 0
May 2024 4 0 0
Jun 2024 0 0 0