View More View Less
 • * egyetemi docens. BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3
 • ** PhD-hallgató. BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Cikkünkben egy újfajta szerkezeti megoldás, a kötéllel történő csigasoros felfüggesztés szabadrezgésre gyakorolt hatását vizsgáljuk meg egy hajlított gerendacsalád esetén. A gerendacsalád minden tagja szimmetrikus kéttámaszú tartó, amit egy csigasoron átvezetett, végtelen merevnek és elhanyagolható tömegűnek tekintett kötél is megtámaszt a szimmetrikusan elhelyezkedő felfüggesztési pontokban. A felfüggesztés csigáinak tehetetlenségi nyomatékát és a súrlódást elhanyagoljuk. A függesztőkötél megfeszített állapotához tartozó saját-körfrekvenciák és rezgésalakok ismerete teszi lehetővé a modálanalízis alkalmazását a szerkezet rezgésének számítása során. A rezgésalakokat és a sajátfrekvenciákat a frekvenciaparaméter és egy, a felfüggesztési pontok helyzetét meghatározó paraméter függvényében állítjuk elő. Ehhez a paraméterek segítségével írjuk fel a folytonossági és peremfeltételeket kifejező frekvenciamátrixot, melyhez a zérus determinánst eredményező paramétereket numerikus letapogatással határozzuk meg. Az így kapott frekvenciatérkép alapján a rezgésalakok tipikus viselkedését és érzékenységét elemezzük. Megállapítjuk, hogy a több elmozdulás kombinációjára feltételt előíró kényszer hatására sérülhetnek egyes, a hagyományos mérnöki megszokásból származó jelenségek, így például a sajátfrekvencia szerint sorba rendezett rezgésalakok között a szimmetrikus és ferdén szimmetrikus rezgésalakok egymást felváltva követő sorrendje, és ezzel egyidejűleg a sajátfrekvencia sorszáma és a rezgésalak csomópontjai, illetve inflexiós pontjai közötti egyértelmű kapcsolat.

 • Allgower, Eugene L.Georg, Kurt: Numerical Continuation Methods: An Introduction. In: Series in Computational Mathematics 13. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domokos, GáborSzeberenyi, Imre: A Hybrid Parallel Approach To One-Parameter Nonlinear Boundary Value Problems. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 11 (2004) 1. 1534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáspár, ZsoltDomokos, GáborSzeberenyi, Imre: A Parallel Algorithm For The Global Computation Of Elastic Bar Structures. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 4 (1997) 1. 5568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geleji Borbála Németh Róbert K.: Függesztett gerendacsalád szabadrezgése I. Sajátfrekvenciák és rezgésalakok számítása. Építés–Építészettudomány 46 (2018) 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hincz, Krisztián: Arch-supported tensile structures with very long clear spans. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures 48 (2007) 2. 8998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hincz, Krisztián: Nonlinear analysis of cable net structures suspended from arches with block and tackle suspension system, taking into account the friction of the pulleys. International Journal of Space Structures 24 (2009) 3. 143152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis, AttilaNémeth Róbert K.Turmunkh, Baigalimaa: Dynamic analysis of a beam on block-andtackle suspension system: A continuum approach. Engineering Structures 101 (2015) 412-426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kolozsváry-Kiss, Árpád: Roof arches without bending moments. Patent, WO/2006/136867; 2006.

 • Ludvig Gyozo : Gépek dinamikája. Muszaki Könyvkiadó, Budapest 1983.

 • Németh, Róbert K.: Parallel scanning of implicit surfaces with the simplex algorithm. Periodica Polytechnica–Civil Engineering 58 (2014) 1. 2331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Róbert K. Kocsis Attila: Csigasorral függesztett gerenda szabadrezgése modálanalízissel. In: XII. Magyar Mechanikai Konferencia. Szerk.: Baksa Attila–Bertóti Edgár–Szirbik Sándor. Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Muszaki Mechanikai Intézet, Miskolc 2015. 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timoshenko, Stephen–Young, Donovan H.Weaver, W.: Vibration problems in engineering. John Wiley & Sons, New York 1974.