Authors:
Márton Székely PhD-hallgató BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by Márton Székely in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Katalin Marótzy PhD, egyetemi adjunktus BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by Katalin Marótzy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az építészeti tervpályázatok intézménye Magyarországon a 19. század utolsó harmadában egyre szélesebb körben elterjedt. A századforduló éveire nagyszabású középületek esetében a tervezési megbízások többségét már verseny keretében nyerték el az építészek. A települések helyi önkormányzata és a központi kormányzat fővárosi hivatalainak építése nagy lendületet vett, ezek jó részét már nyilvános tervpályázaton hirdették meg. A végrehajtó hatalom reprezentatív minisztériumi palotái a korszerű – tisztán irodai funkciójú – épületek első magyarországi példái közé tartoztak. Budapesten a dualizmus időszaka alatt végül összesen négy ilyen funkciójú, teljesen új épület készült el, melyek közül a földművelésügyi tárca 1880-as években épült székhelye az egy évtizeddel későbbi kritikák szerint funkcionálisan és formálásában is sikerületlennek tartott mű volt. Az épület elkészülte után két évtizeddel máris jelentős átalakítását vették tervbe, mely munkára nyilvános, névaláírásos pályázatot írtak ki. Az 1907-es pályázat a magyar historizmus egyik utolsó nagy seregszemléjének is tekinthető, melyről a sajtó részletesen tudósított. Az ismert pályatervek között egyaránt találhatóak historizáló és századfordulós munkák is, jól tükrözve a korszak építészetének polémiáit. A publikált tervanyag vizsgálatával szeretnénk tovább árnyalni a korszak építészeti tendenciáiról alkotott képet.

 • [n. n.]: Das österreichische Delegations-Gebäude in Budapest. Allgemeine Bauzeitung 61 (1897) 132136.

 • [n. n.] Jelek melyekből politizálni lehet. Pesti Hírlap 31 (1909) 104. (május 4.) 37.

 • [n. n.] Költözködő minisztérium. Budapesti Hírlap 29 (1909) 82. (április 7.) 7.

 • Dittrichné Vajtai Zsuzsánna : Szecesszió a Délvidéken. Kézirat, 2013.

 • Farbakyné Deklava Lilla : Ybl Miklós szerepe az 1879. évi székesfehérvári országos kiállításon. Ars Hungarica 40 (2014) 4. 494508.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerle János : Lechner Ödön. Holnap Kiadó, Budapest 2003.

 • Kelecsényi Kristóf : Az építészeti tömegformálás változásai a 19. század második felében Ybl Miklós és tanítványai munkáinak példáján keresztül. In: Képváltás. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek V. konferenciájának előadásaiból. Szerk.: Pakó Kovács KláraPál Emese. Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2018. 127142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelecsényi Kristóf Zoltán Gyetvainé Balogh Ágnes: Egy középület gyors esztétikai és funkcionális avulása. A Földművelésügyi Minisztérium palotájának első két évtizede. Építés – Építészettudomány 47 (2019) 1–2. 83101.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marótzy Kata : 150 éve született Alpár Ignác. Architectura Hungariae 7 (2005) 1.

 • Megyeri-Pálffi Zoltán : Vármegyeházák a történeti Magyarországon az 1870-es közigazgatási reform után. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. I. köt. Szerk.: Rajnai Zoltán et al. K. n., Budapest 2015. 446461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Nóra Marótzy Katalin: Stíluskérdések a századfordulón – Két építészeti pályázat háttere. Építés – Építészettudomány 41 (2013) 3–4. 253270.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paulinyi Oszkár : A m. kir. belügyminisztérium budai várbeli székházának története: Adalék Buda topográfiájához. Tanulmányok Budapest Múltjából 6 (1938) 1661.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petravich András : Megyeházák. In: Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. Szerk.: Császár László. Építésügyi Tájékotatási Központ, Budapest 1995a 105113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petravich András : Városházák. In: Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. Szerk.: Császár László. Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest 1995b 114122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilkhoffer Mónika : A városháza tervpályázatai (1887-1903). Pécsi Szemle 5 (2002) 1. 4462.

 • Romsics Ignác : Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest 2005.

 • Rosch Gábor : Alpár Ignác építészete. Enciklopédia Kiadó, Budapest 2005.

 • Rozsnyai József : Neobarokk építészet Magyarországon az Osztrák–Magyar Monarchia idején különös tekintettel Meinig Arthur építész munkásságára. Doktori disszertáció, 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rozsnyai József : A magyarországi historizmus építészeti alkotásainak előképeiről, különös tekintettel neobarokk építészetünk stíluskapcsolataira. (Über die Vorbilder von Bauwerken des Historismus in Ungarn und zwar besonders die der Neobarockarchitektur.) In: Kő kövön – Dávid Ferenc 73. születésnapjára. (Stein auf Stein – Festschrift für Ferenc Dávid.) Szerk.: Szentesi Edit et al. Vince Kiadó, Budapest 2013. 303322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József : Városházák és megyeházák. In: A magyar művészet a 19. században – Építészet és iparművészet. Szerk.: Sisa József. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris, Budapest 2013a 9094.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József : Minisztériumok és hivatali épületek. In: A magyar művészet a 19. században – Építészet és iparművészet. Szerk.: Sisa József. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris, Budapest 2013b 355361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József : Városházák és megyeházák. In: A magyar művészet a 19. században – Építészet és iparművészet. Szerk.: Sisa József. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Osiris, Budapest 2013c 466470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József : Az alkotó géniusz. Iparművészeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont művészettörténeti Intézet, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József : The Role of the Berlin Bauakademie in the Training of Ödön Lechner and Other Hungarian Architects, and the Limitations and Opportunities of Historicism. In: Ödön Lechner in Context – Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner's death. Ed.: Zsombor Jékely. Museum of Applied Arts, Budapest 2015. 167176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi Éva : A király személye körüli minisztérium 1867-1914. Levéltári Közlemények 72 (2001) 1–2. 141159.

 • Székely Márton Marótzy Katalin: Imre Steindl's neo-gothic approach in the Hungarian design competitions of the 1870's. Architektúra & Urbanizmus 50 (2016) 1–2. 92103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely Márton Marótzy Katalin: A pályázat, mint jelenség a késő historizáló építészet korában. Építés – Építészettudomány 46 (2018) 1–2. 93116.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyai Réka : Komor Marcell – Jakab Dezső. Holnap Kiadó, Budapest 2006.

 • Verő Mária Gábor Eszter (szerk.): Az ország háza: Buda-Pesti Országháza-tervek 1784-1884. Szépművészeti Múzeum, Budapest 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winkler Gábor : Városépítészet a historizmusban. In: A historizmus művészete Magyarországon: művészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Zádor Anna. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest 1993. 3148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winkler Gábor : Az MTA Székház – mint műemlék. Építés – Építészettudomány 43 (2015) 3-4. 169180.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 22 0 0
Jan 2024 13 2 0
Feb 2024 7 0 0
Mar 2024 26 0 0
Apr 2024 26 0 0
May 2024 11 0 0
Jun 2024 0 0 0