Authors:
Jana Pohaničová Institute of History and Theory of Architecture and Monument Restoration, Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovakia

Search for other papers by Jana Pohaničová in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Matúš Dulla Institute of History and Theory of Architecture and Monument Restoration, Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovakia

Search for other papers by Matúš Dulla in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Nina Bartošová Institute of History and Theory of Architecture and Monument Restoration, Faculty of Architecture and Design, Slovak University of Technology in Bratislava, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovakia

Search for other papers by Nina Bartošová in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

This paper focuses on the reactions of three professors and architects (Jan E. Koula, Vladimír Karfík, and Alfred Piffl) to how the totalitarian political regime restricted and interfered with creative and academic freedoms in the period starting with the introduction of architectural education at the Slovak University of Technology and ending with the so-called “normalization” period in the former Czechoslovakia. All three of them were already active in interwar Czechoslovakia and thus had rich experience with working under democratic conditions, and their early work was influenced by the interwar avant-garde movements. After World War II, in part thanks to their pioneering work at the Slovak University of Technology, they got caught up in the system of the authoritarian socialist state. The central question that this study asks is how the trio dealt with the totalitarian regime, which stood in contrast with the democratic period of interwar Czechoslovakia that formed them as architects, and brought further limits to their work. Based mostly on material from their personal estates and period publications, we reveal how each of them found his own way to deal with the totalitarian regime, and we argue that even its limitations did not make Koula, Karfík, and Piffl abandon their beliefs and creative credos completely.

Ez a tanulmány három professzor és építész (Jan E. Koula, Vladimír Karfík és Alfred Piffl) reakcióit vizsgálja arra vonatkozóan, hogy a totalitárius politikai rendszer hogyan korlátozta és hogyan avatkozott be az alkotói és tudományos szabadságukba a Szlovák Műszaki Egyetemen az építészképzés bevezetésétől az úgynevezett „normalizációs” időszakig tartó korszakban az egykori Csehszlovákiában. Mindhárman már a két világháború közötti Csehszlovákiában is tevékenykedtek, így gazdag tapasztalatokkal rendelkeztek a demokratikus körülmények között végzett munkáról, és korai munkásságukra hatással voltak a két világháború közötti avantgárd mozgalmak. A második világháború után, részben a Szlovák Műszaki Egyetemen végzett úttörő munkájuknak köszönhetően, belekerültek a tekintélyelvű szocialista állam rendszerébe. A tanulmány központi kérdése az, hogy a trió hogyan viszonyult a totalitárius rendszerhez, amely ellentétben állt a két világháború közötti Csehszlovákia demokratikus időszakával – amely építészként formálta őket – és további korlátokat szabott munkásságuknak. Főként személyes hagyatékaik és korabeli kiadvá nyaik anyagára támaszkodva feltárjuk, hogyan találta meg mindegyikük a maga útját a totalitárius rendszerrel szemben, és amellett érvelünk, hogy még annak korlátai sem késztették Koulát, Karfíkot és Pifflt arra, hogy teljesen feladják hitüket és alkotói hitvallásukat.

 • Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism. Harcourt Bruce and Co., New York 1951.

 • Bartošová, Nina: Karfík’s “Swedish” Balconies: The Shift from the Garden City Conception to Scandinavian Inspiration in the Context of Baťa Company Housing in Zlín. Architektúra & Urbanizmus. 56 (2022) 3–4. 210227. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartošová, Nina: From Biography to a Net of Interpretations. Muzeológia 11 (2023) 1. 3751. DOI: .

 • Bauman, Zygmunt: Modernity and The Holocaust. Cornell University Press, New York 1989.

 • Buben, RadekŠimek, Martin: Konceptuální labyrinty. Kolik pojetí totalitarismu znáš, tolikrát si revizionistou? [Conceptual Labyrinths. For as many concepts of totalitarianism as you know, so many times are you a revisionist?]. Soudobé dějiny. Czech Journal of Contemporary History 28 (2021) 2. 353389. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dulla, Matúš: Vladimír Karfík–iný pragmatizmus. Architektúra & Urbanizmus 35 (2001) 3–4. 5762.

 • Dulla, Matúš: Architekt Emil Belluš. Slovart, Bratislava 2010.

 • Dulla, Matúš et al. (eds.): Zapomenutá generace: čeští architekti na Slovensku [The Forgotten Generation: Czech Architects in Slovakia]. ČVUT, Praha 2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foltyn, Ladislav: Slowakische Architektur und die tschechische Avantgarde. Verlag der Kunst, Dresden 1991.

 • Frampton, KennethWang, Wilfried: World Architecture 1900–2000. A Critical Mosaic. Volume 3. Springer, Wien 1999, New York 2019.

 • Gondová, Anna: Bratislava Castle and the Castle Hill. Architektúra & Urbanizmus 52 (2018) 1–2. 217.

 • Gregotti, Vittorio: 3 Rassegna. I clienti di Le Corbusier. Editrice CIPIA, Milano 1980.

 • Groys, Boris: Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. Carl Hanser Verlag, München – Wien 1988.

 • Hubková, Jana: Alfred Piffl a jeho působení v ústeckém muzeu [Alfred Piffl and His Work at the Museum in Ústí nad Labem]. In Ústecký sborník historický (2017) 1–2. 5976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karfík, Vladimír: 1929–1930. S Frank Lloyd Wrightem I, II [With Frank Lloyd Wright I, II]. Styl 10 (1929) 1. 916. Styl 15 (1930) 3. 41–48.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karfík, Vladimír: 1965. Výchova mladého architekta [The Education of a Young Architect]. Projekt 7 (1965) 5. 9596.

 • Karfík, Vladimír: Ako vychovávať architekta [How to Raise an Architect]. Projekt 9 (1967) 10. 228.

 • Karfík, Vladimír: Architekt si spomína [Architect Recalls]. Spolok architektov Slovenska, Bratislava 1993.

 • Kolník, Titus: Alfred Piffl a jeho „služba“ v archeológii [Alfred Piffl and His “Service” in Archaeology]. In Profesor Alfred Piffl. Bratislava, on 13 June 2007. Bratislava 2008. 8587.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koula, Jan E.: Stůl v jídelně–jindy a nyní [The Dining Room Table Then and Now]. Eva (1931–1932) 9. 17.

 • Koula, Jan E.: Nová česká architektura a její vývoj ve XX. století [New Czech Architecture and Its Development in the 20th Century]. Praha 1940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koula, Jan Evangelista: Abecední průvodce po byte, aneb Bytový slovník [An Alphabetical Guide to the Apartment: A Dictionary of the Apartment]. Ing. Rudolf Mikuta, Prague 1947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koula, Jan Evangelista: Pozerám sa na architektúru [Looking at Architecture]. SFVU, Bratislava 1965.

 • Koula, Jan Evangelista: Moderný bytový interior [The Modern Home Interior]. Pallas, Bratislava 1970.

 • Kvasnicová, Magdalena: Na rozhraní dvoch svetov [In Between Two Worlds]. In Profesor Alfred Piffl. Bratislava, on 13 June 2007. Bratislava 2008. 96102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linz, Juan J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner Publishers, London 2000.

 • Moravánszky, Ákos: Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. Corvina Kiadó, Budapest 1988.

 • Novák, Pavel: Zlínska architektura 1900–1950 (1). Pozimos, a.s. Zlín 2008.

 • Petersen, Jens: The History of the Concept of Totalitarianism in Italy. In Maier, Hans (ed.): Totalitarianism and Political Religions. Vol. 1. Routlege, London 2004. 321. DOI: .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piffl, Alfred: Zápas o Bratislavský hrad [Battle for Bratislava Castle]. Marenčin PT, Bratislava 2007.

 • Pohaničová, Jana: Keď archívy rozprávajú... alebo Alfred Piffl mnohodimenziálna komplexnosť [When Archives Talk: Alfred Piffl’s Multidimensional Complexity] In Profesor Alfred Piffl. Bratislava, on 13 June 2007. Bratislava 2008. 1029.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohaničová, Jana: Alfred Piffl – nielen pamiatkar [Alfred Piffl – Not Just a Conservationist]. In Dulla, et al. (eds): Zapomenutá generace: čeští architekti na Slovensku. České vysoké učení technické v Praze, Prague 2019. 258281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sayer, Derek: Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History. Princeton University Press, Princeton, NJ 2015.

 • Suchomelová, Marcela: Důvěrná architektura [Confidential Architecture]. UMPRUM, Praha 2013.

 • Švácha, Rostislav: The Architecture of New Prague, 1895–1945. MIT Press, Cambridge 1995.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 58 6 6
Mar 2024 107 3 2
Apr 2024 101 4 4
May 2024 27 2 3
Jun 2024 0 0 0