View More View Less
 • 1 Állam-és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem H-4028 Debrecen Kassai út 26 Hungary
 • | 2 Egészségügyi Kar Debreceni Egyetem H-4400 Nyíregyháza Sóstói u. 2-4 Hungary
 • | 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht. H-4400 Nyíregyháza Benczúr tér 7 Hungary
 • | 4 WHO Regions for Health Network H-1051 Budapest Zrínyi u. 3 Hungary
Restricted access

The results of our empirical researches carried out in North-East Hungarian region is analyzed and compared with national and international experiences. During last decade, we examined social and health status of Gipsy/Roma people living in this region in frame of researches, two of them were proceed at county, others at settlement level. We present our results grouped around three problems, which gives a chance for empirical testing of hypothesis of other researches reflected on this problems. Typical sample’s characteristics of Hajdúböszörmény study made feasible to analyze the statements on correlation between underclass situation and ethnicity. Our results proved the statement that the poverty makes ethnical feature but not only Roma can be ranked among underclassed. In our study we deeply analyze coherence of ethnicity and poverty; besides of income poverty we touch the housing poverty, deprivation in wealth and living conditions, and the problems of social-political poverty. The health state was studied through the subjective health picture, utilization of the health care system, satisfaction with care services and the list of most frequently complaints, diseases.We aspired in our study to give structural and cultural explanation of examined phenomenon, moreover to present correlations, although because of research methods we rather analyzed successes of structural effects.

 • Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország 2001. Kelet-közép-európai összehasonlítás . [Spread of Anomia and Acceptance of Breaking Norms in three Visegrad Countries: Hungary. Czech Republic and Poland 2001. East-Central-European Comparison.] Budapest: TÁRKI.

 • Babusik F. and Papp G. (n.d.): A cigányság egészségi állapota — szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. [The Health Condition of Roma — Social, Economical and Health Situation in Borsod-Abaúj-Zemplén County.] http//www.delphoi.hu

 • Bényi M. (2006): Cigánytelepek Magyarországon, 2003. [Roma Settlements in Hungary, 2003.] Család, gyermek, ifjúság , 2.

 • Csepeli Gy. and Simon D. (2004): Construction of Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-Identification. Journal of Ethnic & Migration Studies , 1: 129–150.

  Simon D. , 'Construction of Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-Identification ' (2004 ) 1 Journal of Ethnic & Migration Studies : 129 -150.

  • Search Google Scholar
 • Filepné N.É., Fónai M., and Fábián G. (2004): A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népesség szociális helyzete és egészségi állapota. [Social Situation and Health Condition of the Population in Szabolcs-Szatmár-Bereg County.] Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle , 1: 78–92.

  Fábián G. , 'A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népesség szociális helyzete és egészségi állapota ' (2004 ) 1 Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle : 78 -92.

  • Search Google Scholar
 • Forray R.K. and Hegedűs T.A. (2003): Cigányok, iskola, oktatáspolitika . [Roma, Schools, Education Policy.] Budapest: Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó.

  Hegedűs T.A. , '', in Cigányok, iskola, oktatáspolitika , (2003 ) -.

 • Fónai M. (2005): Underclass és etnicitás: a tézis empirikus tesztelése. [Underclass and Etnicity: Empirical Testing of a Thesis.] In Szabadfalvi J. ed.: Amabilissimus. A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss Sándor emlékkönyv . [Amabilissimus. One of the Most Lovable. Memory Book to Sándor Loss.] Debrecen: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 183–207.

  Fónai M. , '', in Amabilissimus. A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss Sándor emlékkönyv , (2005 ) -.

 • Fónai M., Czibere I. and Zolnai E. (2004): Roma, és hátrányos helyzetű nem roma háztartások szociális és egészségi állapot mutatói Hajdúböszörményben. [Social and Health Condition Indexes of Roma and Underclass Non-Roma Housholds in Hajdúböszörmény.] Hajdúböszörmény: Manuscript.

  Zolnai E. , '', in Roma, és hátrányos helyzetű nem roma háztartások szociális és egészségi állapot mutatói Hajdúböszörményben , (2004 ) -.

 • Fónai M. and Filepné N.É. (2002): Egy megyei romakutatás főbb eredményei. [Main Results of a Roma Research in a County.] Szociológiai Szemle , 3: 91–116.

  Filepné N. , 'Egy megyei romakutatás főbb eredményei ' (2002 ) 3 Szociológiai Szemle : 91 -116.

  • Search Google Scholar
 • Fónai M. and Pénzes M. (2006): A roma lakosság szociális helyzetének és egészségi állapotának néhány mutatója. [Some Indexes of the Social Situation and Health Condition of Roma Population.] Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle , 2: 123–148.

  Pénzes M. , 'A roma lakosság szociális helyzetének és egészségi állapotának néhány mutatója ' (2006 ) 2 Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle : 123 -148.

  • Search Google Scholar
 • Gábos A. and Szívós P. (2004): Szegénység Magyarországon az EU-csatlakozás küszöbén. [Poverty in Hungary Right before the EU-Accession.] In Kolosi T., Tóth, I.Gy. and Vukovich Gy. eds.: Társadalmi riport 2004 . [Social Report 2004.] Budapest: TÁRKI, 96–121.

  Szívós P. , '', in Társadalmi riport 2004 , (2004 ) -.

 • Gyukits Gy. (2000): A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. [Social Background of Health Care of Roma Population.] In Horváth Á., Landau E. and Szalai J. eds.: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok . [Born to be Roma. Studies, Documents.] Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány-Új Mandátum Könyvkiadó, 471–489.

  Gyukits Gy. , '', in Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok , (2000 ) -.

 • Háztartás-statisztikai közlemények 27 . (2005) [Household-Statistical Papers, 27.] Budapest, KSH.

 • Horváth, Á., Landau E. and Szalai J. eds.: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok . [Born to be Roma. Studies, Documents.] Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány-Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Kapitány B. and Spéder, Zs. (2004): Szegénység és depriváció. Társadalomszerkezeti összefüggések nyomában . [Poverty and Deprivation. Tracing Sociostructural Connections.] Budapest: KSH Népességtudomyányi Kutatóintézet.

  Spéder Zs. , '', in Szegénység és depriváció. Társadalomszerkezeti összefüggések nyomában , (2004 ) -.

 • Kemény I., Janky B. and Lengyel G. (2004): A magyarországi cigányság 1971–2003. [Roma in Hungary, 1971–2003.] Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

  Lengyel G. , '', in A magyarországi cigányság 1971–2003 , (2004 ) -.

 • Kligman G. (2001): On the Social Construction of „Otherness”: Identifying „the Roma” in Post-Socialist Communities. In Szelényi I. ed.: Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies . Budapest: Akadémiai Kiadó, 61–78.

  Kligman G. , '', in Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies , (2001 ) -.

 • Kósa Zs., Széles Gy., Kardos L., Kósa K., Németh R., Ország S., Fésüs G., McKee M., Adány R. and Vokó Z. (2007): A Comparative Health Survey of the Inhabitants of Roma Settlements in Hungary. American Journal of Public Health , 5: 853–859.

  Vokó Z. , 'A Comparative Health Survey of the Inhabitants of Roma Settlements in Hungary ' (2007 ) 5 American Journal of Public Health : 853 -859.

  • Search Google Scholar
 • Ladányi J. and Szelényi, I. (1997): Szuburbanizáció és gettósodás. [Suburbanization and Ghettoization.] Kritika , 7: 4–11.

  Szelényi I. , 'Szuburbanizáció és gettósodás ' (1997 ) 7 Kritika : 4 -11.

 • Ladányi J. and Szelényi I. (2001): The Social Construction of Roma Ethnicity in Bulgaria, Romania and Hungary during Market Transition. In Szelényi I. ed.: Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies . Budapest: Akadémiai Kiadó, 79–90.

  Szelényi I. , '', in Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies , (2001 ) -.

 • Ladányi J. and Szelényi, I. (2002): Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. [Roma and Poor in Hungary, Romania and Bulgaria.] Szociológiai Szemle , 4. 72–95.

  Szelényi I. , 'Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában ' (2002 ) 4 Szociológiai Szemle : 72 -95.

  • Search Google Scholar
 • Ladányi J. and Szelényi I. (2004): A kirekesztettség változó formái. Közép-és délkelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata . [Changing Forms of Exclusions. Historical and Comparative Sociological Study of Roma in Central-and South-East-Europe.] Budapest: Napvilág Kiadó.

  Szelényi I. , '', in A kirekesztettség változó formái. Közép-és délkelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata , (2004 ) -.

 • Lewis, O. (1961): Sanchez gyermekei . [Children of Sanchez.] Budapest: Európa Kiadó.

  Lewis O. , '', in Sanchez gyermekei , (1961 ) -.

 • Mitev, P.E. (2001): Dinamics of Poverty. In Szelényi I. ed.: Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies . Budapest: Akadémiai Kiadó, 11–37.

  Mitev P.E. , '', in Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies , (2001 ) -.

 • Nazroo, J.V. (2003): The Structuring of Ethnic Inequalities in Health: Economic Position, Racial Discrimination, and Racism. American Journal of Public Health , 2: 277–284.

  Nazroo J.V. , 'The Structuring of Ethnic Inequalities in Health: Economic Position, Racial Discrimination, and Racism ' (2003 ) 2 American Journal of Public Health : 277 -284.

  • Search Google Scholar
 • Neményi M. (2000): Az egészségre ható tényezők strukturális, etnikai és kulturális összefüggései. [Structural, Ethnical and Cultural Connections of Factors impacting Health.] MTA Kézirattár.

 • Neményi M. (2005): Szegénység — etnicitás — egészség. [Poverty — Ethnicity — Health.] In Neményi M. and Szalai J. eds.: Kisebbségek kisebbsége . [Minority of Minorities.] Budapest: ’Uj Mandátum Kiadó, 152–193.

  Neményi M. , '', in Kisebbségek kisebbsége , (2005 ) -.

 • Neményi M. and Szalai J. eds. (2005): Kisebbségek kisebbsége . [Minority of Minorities.] Budapest: Új Mandátum Kiadó.

  '', in Kisebbségek kisebbsége , (2005 ) -.

 • OLEF 2003 gyorsjelentés . [OLEF 2003 Rapport.] Budapest: Egészségügyi Minisztérium, http://www.eum.hu

 • Östlin, P., Sen, G. and George, A. (2004): Paying Attention to Gender and Poverty in Health Research: Content and Process Issues. Bulletin of WHO , October, 82(10).

 • Puporka L. and Zádori Zs. (1998): A magyarországi romák egészségi állapota . [Health Condition of Roma in Hungary.] Budapest: Roma Sajtóközpont.

  Zádori Zs. , '', in A magyarországi romák egészségi állapota , (1998 ) -.

 • Puporka L.and Zádori, Zs. (1999): A magyarországi romák egészségügyi állapota . [Health Condition of Roma in Hungary.] Világbank, Magyarországi regionális Képviselet, NGO-Tanulmányok, 2. sz. Roma Sajtóközpont.

 • Smith, G.D., Chaturvedi, N., Harding, S., Nazroo, J. and Williams, R. (2000): Ethnic Inequalities in Health: A Review of UK Epidemiological Evidence. Critical Public Health , 4: 375–408.

  Williams R. , 'Ethnic Inequalities in Health: A Review of UK Epidemiological Evidence ' (2000 ) 4 Critical Public Health : 375 -408.

  • Search Google Scholar
 • Spéder Zs. (2002): A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések . [Changing Faces of Poverty. Facts and Interpretations.] Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság-Századvég Kiadó.

  Spéder Zs. , '', in A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések , (2002 ) -.

 • Spéder Zs., Paksi, B. and Elekes Zs. (1998): Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. [Anomie and Satisfaction in the Beginning of the Early 90ies.] In Kolosi, T., Tóth, I.Gy. and Vukovich Gy. eds.: Társadalmi riport 2004 . [Social Report 2004.] Budapest: TÁRKI, 490–514.

  Elekes Zs. , '', in Társadalmi riport 2004 , (1998 ) -.

 • Szelényi I. ed. (2001): Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies . Budapest: Akadémiai Kiadó.

  '', in Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Societies , (2001 ) -.

 • Szirtesi Z. (1998): A cigányság egészségügyi helyzete . [Health Condition of Roma.] Budapest: Agroinform Kiadó.

  Szirtesi Z. , '', in A cigányság egészségügyi helyzete , (1998 ) -.

 • Szuhay P. (1999): A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája . [Culture of Roma in Hungary: Ethnical Culture or Culture of Poverty.] Budapest: Panoráma.

  Szuhay P. , '', in A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája , (1999 ) -.

 • Wilson, W.J. (1987): The Truly Disadvantaged. The Inner City, the Underclass and Public Policy . Chicago: The University of Chicago Press.

  Wilson W.J. , '', in The Truly Disadvantaged. The Inner City, the Underclass and Public Policy , (1987 ) -.

Review of Sociology
Language English
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
ceased
Founder A Magyar Szociológiai Társaság -- Hungarian Sociological Association
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1417-8648 (Print)
ISSN 1588-2845 (Online)