View More View Less
 • 1 Albuquerque New Mexico
Restricted access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Munkások Ujságja (Workers'Newspaper), 1868, 12

 • Munkások Ujságja (Workers'Newspaper). 7

 • Statisztikai havi kimutatások (Monthly Statistical Reports), 1877, 46

 • L.Novitzky: "Egyesült erővel." A magyar nyomdászok 50 éve (With Unified Powers. The First 50 Years of the Hungarian Printers), 1912, 131

 • Statisztikai Évkönyv (Statistical Yearbook), 1898, 110

 • Fényes, Elek: Magyarország leírása (Survey of Hungary), 1901, vol. I, 71

  Magyarország leírása (Survey of Hungary) , () 71.

 • Hetilap (Workers' Weekly), 1846, 3

 • Szekfű, Gyula: Magyar történet (History of Hungary), vol. VII, 93

  Magyar történet (History of Hungary) , () 93.

 • Berichte der Berghauptmannschaften, 1855

 • Szádeczky-Kardos: Iparfejlődés és a céhek története (Industrial Development and the Guilds), 1912

 • Gelléri, Mór: 50 év a magyar ipar történeteből (50 Years of Industrialization in Hungary), 1892, 145

 • Munkások Ujságja (Workers'Newspaper), 1868, 1

 • Szekfű, Gyula, op. cit., VII, 858

 • A hazai folyókon végrehajtott szabályozási munkálatok megbírálására alakult bizottság jelentése (Report on the Control of Hungarian Rivers), 1879, 114-122