View More View Less
 • 1 Ph.D. student, Eötvös Loránd University Pázmány Péter sétány 1 H-1117 Budapest
Restricted access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andorka, R. (1998): A nemzetközi társadalomtudományos együttműködés előnyei (Advantages of International Co-operation in Social Science). Replilka, (33-34): 49-53.

  'A nemzetközi társadalomtudományos együttműködés előnyei (Advantages of International Co-operation in Social Science). ' () Replilka : 49 -53.

  • Search Google Scholar
 • Cseh-Szombathy, L. (1992): A magyar szociolágia új útja - és ami a múltból felhasználható (The New Path of Hungarian Sociology - and What Can Be Used of the Past). Magyar Tudomány, (5): 566-578.

  'A magyar szociolágia új útja - és ami a múltból felhasználható (The New Path of Hungarian Sociology - and What Can Be Used of the Past). ' () Magyar Tudomány : 566 -578.

  • Search Google Scholar
 • Cseh-Szombathy, L. and Ferge, Zs. (1963): A szociológiai felvétel módszerei (Methods of Sociological Survey). Budapest: Közgazdasági ós Jogi Könyvkiadó.

  A szociológiai felvétel módszerei (Methods of Sociological Survey) , ().

 • R. Andorka (1996): "Az eredmények azt mutatják, hogy születéskorlátozás már 1790 körül megjelent Magyarországon" (The Results Show that Birth Control Appeared in Hungary as Early as around 1790). (The interview was made by P. Pozsgai) Aetas, (4): 111-121.

  () Aetas : 111 -121.

 • Saád, J. (1994): História és historikum. A magyarországi szociológia történetéről és történeti identitásáról (History and Historicity. On the History and Historical Identity of Sociology in Hungary). Magyar Szemle, (8).

  'História és historikum. A magyarországi szociológia történetéről és történeti identitásáról (History and Historicity. On the History and Historical Identity of Sociology in Hungary). ' () Magyar Szemle .

  • Search Google Scholar
 • Saád, J. (1996): Magyar szociológiatörténet: minek a története? (History of Hungarian Sociology: The History of What?) Replika, (23-24): 161-171.

  'Magyar szociológiatörténet: minek a története? (History of Hungarian Sociology: The History of What?) ' () Replika : 161 -171.

  • Search Google Scholar
 • Némedi, D. (2000b): A szociológiatörténet hasznáról. (On the Utility of the History of Sociology). In Iványi and Solymosi (eds.): Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. 271-285.

  Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára , () 271 -285.

 • Némedi, D. and Róbert, P. (1995): A szociológia diszciplináris helyzete Magyarországon (The Disciplinary Position of Sociology in Hungary). Szociológiai Szemle, (4): 57-72.

  'A szociológia diszciplináris helyzete Magyarországon (The Disciplinary Position of Sociology in Hungary). ' () Szociológiai Szemle : 57 -72.

  • Search Google Scholar
 • Csepeli, Gy., Örkény, A. and Scheppele, K. L. (1998): Kelet és Nyugat Között (Between East and West). Replika, (33-34): 35-49.

  'Kelet és Nyugat Között (Between East and West). ' () Replika : 35 -49.

 • Csepeli, Gy. and Wessely, A. (1992): A közép-európai szociológia kognitív esélye (The Cognitive chance of Central European Sociology). Replika, (1-2): 1-7.

  'A közép-európai szociológia kognitív esélye (The Cognitive chance of Central European Sociology). ' () Replika : 1 -7.

  • Search Google Scholar
 • Elias, N. (1999): A szociológia lényege (The Essence of Sociology). Budapest: Napvilág.

  A szociológia lényege (The Essence of Sociology) , ().

 • Hadas, Miklós (1998): Bartók, a természettudós (Bartók, the Natural Scientist). Replika, (33-34): 21-35.

  'Bartók, a természettudós (Bartók, the Natural Scientist). ' () Replika : 21 -35.

 • Huszár, T. (1991): A szociológia intézményesülésének, professzionalizálódásának néhány vonatkozása Magyarországon (Some Aspects of the Institutionalisation and Professionalisation of Sociology in Hungary). In Némedi, D. (ed.): Közelitések. Budapest: ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet.

 • Huszár, T. (1992): A magyar szociológia intézményesüléséről (On the Institutionalisation of Hungarian Sociology). Replika, (1-2).

  () Replika .

 • Jánossy, F. (1975): A gazdaságfejlődés trendvonaláról (On the Trend of Economic Development). Budapest: Magvető.

  A gazdaságfejlődés trendvonaláról (On the Trend of Economic Development) , ().

  • Search Google Scholar
 • Kemény, I. (1991) [1987]: Kelet- Közép-Európa és a társadalomtudományok (East-Central Europe and the Social Sciences). In István Kemény: Közelről s távolból. Budapest: Gondolat.

  István Kemény: Közelről s távolból. , ().

 • Némedi, D. (1996): Minek a története? (The History of What?) Replika, (23-24): 171-182.

  'Minek a története? (The History of What?) ' () Replika : 171 -182.

 • Némedi, D. (2000a): A szociológia egy sikeres évszázad után (Sociology After a Successful Century). Szociológiai Szemle, (2): 3-15.

  'A szociológia egy sikeres évszázad után (Sociology After a Successful Century). ' () Szociológiai Szemle : 3 -15.

  • Search Google Scholar
 • Solymosi, Zs. and Vuray, Á. (2000): Néhány bekezdés az intézet történetéből. (Some paragraphs on the history of the institute). In Iványi and Solymosi (eds.): Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára, 450-455.

  , () 450 -455.

 • Somlai, P. (1988): Szociológia és társadalom Magyarországon (Sociology and Society in Hungary). In Szalai, J. (ed.): Arat a magyar. Budapest: MTA Szociológiai Kutató Intézete, 341-349.

  Arat a magyar. , () 341 -349.

 • Szalai, S. (1946): Társadalmi valóság és társadalomtudomány (Social Reality and Social Science). Budapest: Új Idők Irodalmi Intézete.

  Társadalmi valóság és társadalomtudomány (Social Reality and Social Science) , ().

  • Search Google Scholar
 • Szalai, S. (1990): "A szociológia a politika felvonulási területe" ("Sociology is the Base of Operation of Politics"). (Selections from the heritage of Sándor Szalai). Budapest.

 • Szántó, M. (1995): A magyar szociológia 1960 és 1968 között (Hungarian Sociology between 1960 and 1968). Szociológiai Szemle, (3): 95-122.

  'A magyar szociológia 1960 és 1968 között (Hungarian Sociology between 1960 and 1968). ' () Szociológiai Szemle : 95 -122.

  • Search Google Scholar
 • Szántó, M. (1998): A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években (The Reorganisation of Hungarian Sociology in the 60s.). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években (The Reorganisation of Hungarian Sociology in the 60s.) , ().

  • Search Google Scholar