View More View Less
 • 1 Budapest University of Economic Sciences and Public Administration Budapest, Fővám tér 8., H-1093
Restricted access

A chain of innovation is social network , defined by offering or adopting and economic innovation. The main hypothesis is that diffusion of rural innovations and the changes of life-style of the peasants (generally: the growth of market economy) do not necessarily restructure or destroy local networks, but in some  case  they will be reinforced. There are two different forms of economic behaviour: that of the  innovator  and of the model imitator. The innovator is an enterpreneur in Schumpeter's sense: an economic actor implementing innovation. Other entrepreneurs do not innovate so they copy the existing economic models. The members of peasant  societies are mostly model imitators. This economic behaviour is based on peasant social networks: prestigious people are also  recognised as economic examples to be followed, so their innovations will be accepted. On the other hand, the strongly tied rural actors, who worked mostly together and represented many times their relatonships with all due solemnity, are socially urged to help their smaller relations even with economic advice. If the example is to be the entrepreneur, many connected households will be also entrepreneurs - but not necessaily innovators. There  will be new technologies  adapted in the community; even life-style will chenge, but not the  social networks that present major stability. To illustrate this hypothesis there is the description of two cases of anthropological fieldwork conducted in rural areas. One is the example of an indigenous community of the  Peruvian Andes and the other one is of a Hungarian village.

 • Borsos, E., Csite, A. and Letenyei, L. (1999): Rendszerváltozás után. Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében (After systemic change. Rural changes in the Carpathian Basin). Budapest: MTA PTI and Számalk.

  Rendszerváltozás után. Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében (After systemic change. Rural changes in the Carpathian Basin) , ().

  • Search Google Scholar
 • Bucsy, L. (1976): Az innovációk rendszere és a vállalati fejlődés (The system of innovation and the entrepreneurial development). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

  Az innovációk rendszere és a vállalati fejlődés (The system of innovation and the entrepreneurial development) , ().

  • Search Google Scholar
 • Eötvös, L., Br. and Bucsy, B. (1919): Fejlődéselmélet (Theory of development). Budapest:József Nádor Tudományegyetem.

  Fejlődéselmélet (Theory of development) , ().

 • Bright, J. R. (1964): Research Development and Technological Innovation. Homewood, Illonis: Richard D. Irvin.

  Research Development and Technological Innovation , ().

 • Brown, L. (1981): Innovation Diffusion: A New Perspective. New York: Methuen.

  Innovation Diffusion: A New Perspective , ().

 • Coleman, J. S., Katz, E. and Menzel, H. (1966): Medical Innovation: A Diffusion Study. New York: Bobbs Merrill.

  Medical Innovation: A Diffusion Study , ().

 • Granovetter, M. (1994): A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája (Part from the study "The old and new economic history: a history and agenda"). In György, L. and Szántó, Z. (eds.): A gazdasági élet szociológiája. Budapest: Aula. 61-78.

  A gazdasági élet szociológiája , () 61 -78.

 • Hajdú, F. Z. (1995): A csíki kaláka. Kaláka in Csík county). Csíkszereda: Pro-Print.

  A csíki kaláka. Kaláka in Csík county) , ().

 • Jánossy, F. (1975): A gazdasági fejlődés trendvonalárol. (On the trend of economic development). Budapest: Magveő Kiadó.

  A gazdasági fejlődés trendvonalárol , ().

 • Juhász, P. (1990): Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem. Agrárszociológiai tanulmányok (Agrarian market, small enterprise and big enterprise). In Kulcsár, L. and Hársfalvi, A. (eds.): Agrárszociológiai szóveggyűjtemény 1900-1990., vol. 2. Gödöllő: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 311-345.

  Agrárszociológiai szóveggyűjtemény 1900-1990. , () 311 -345.

 • Katz, E., M. Levin, L. and Hamilton, H. (1963): Traditions of research on the diffusion of innovation. American Sociological Review, 28: 237-253.

  'Traditions of research on the diffusion of innovation. ' () 28 American Sociological Review : 237 -253.

  • Search Google Scholar
 • Kirzner, Israel M. (1978): Competition and Entrepreneurship. Chicago: University Press

  Competition and Entrepreneurship , ().

 • Kovách, I. (1997): Posztszocializmus és polgárosodás (Post-socialism and embourgeoisement). Szociológiai Szemle (4): 19-46.

  'Posztszocializmus és polgárosodás (Post-socialism and embourgeoisement). ' () Szociológiai Szemle : 19 -46.

  • Search Google Scholar
 • Knoke, D. and Kuklinski, J. H. (1982): Network Analysis. Newbury Park: Sage

  Network Analysis , ().

 • Letenyei, L. (1998): Etnikum és hatalom az Andokban. (Ethnicity and power in the Andes). Replika (29): 83-96.

  'Etnikum és hatalom az Andokban. (Ethnicity and power in the Andes). ' () Replika : 83 -96.

  • Search Google Scholar
 • Mahajan, V. and Peterson, R. A. (1985): Models of Innovation Diffusion. Newbury Park: Sage.

  Models of Innovation Diffusion , ().

 • Rogers, Everett and Shoemaker, F. F. (1971): Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach. New York: Free Press.

  Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach , ().

 • Rogers, E. and Kincaid D. L. (1981): Communication Networks: A New Paradigm for Research. New York: Free Press.

  Communication Networks: A New Paradigm for Research , ().

 • Rogers, E. (1983): Diffusion of Innovation. New York: The Free Press. 2. edition.

  Diffusion of Innovation , ().

 • Ryan, R. and Gross, N. (1943): The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa communities. Rural Sociology, 8: 15-24.

  'The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa communities. ' () 8 Rural Sociology : 15 -24.

  • Search Google Scholar
 • Schumpeter, J. A. (1930): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin

  Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung , ().

 • Schumpeter, J. A. (1982) [1928]: A vállalkozó (The entrepreneur). In Lengyel, Gy. (ed.): Szociológiai füzetek. Budapest: Marx Károly Kózgazdaságtudományi Egyetem, 29-57.

  Szociológiai füzetek , () 29 -57.

 • Sik, E. (1988): Az "örök" kaláka. (The "eternal" kaláka). Budapest: Gondolat.

  Az "örök" kaláka , ().

 • Szalai, E. (1997): Rendszerváltás és a hatalom konvertálása (Systemic change and the conversion of power). Szociológiai Szemle (2): 75-99.

  'Rendszerváltás és a hatalom konvertálása (Systemic change and the conversion of power). ' () Szociológiai Szemle : 75 -99.

  • Search Google Scholar
 • Szántó, Z. (1994): A gazdaság társadalmi beágyazottsága (The social embeddedness of economy). Szociológiai Szemle (3): 141-147.

  'A gazdaság társadalmi beágyazottsága (The social embeddedness of economy). ' () Szociológiai Szemle : 141 -147.

  • Search Google Scholar
 • Szántó, Z. and Tóth, I. Gy. (1993): Társadalmi hálózatok elemzése (Analysis of social networks). Gazdaság és Társadalom (1): 31-35

  'Társadalmi hálózatok elemzése (Analysis of social networks). ' () Gazdaság és Társadalom : 31 -35.

  • Search Google Scholar
 • Szelényi, I. (1992): Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon (Socialist entrepreneur). Budapest: Akadémiai.

  Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon (Socialist entrepreneur) , ().

  • Search Google Scholar
 • Szelényi, I. (1994a): A posztkommunista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban (The post-communist transition crisis in the agriculture and in the rural society). Szociológiai Szemle (3): 15-43.

  'A posztkommunista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban (The post-communist transition crisis in the agriculture and in the rural society). ' () Szociológiai Szemle : 15 -43.

  • Search Google Scholar
 • Szelényi, I. (1994b): Az elit cirkulációja vagy újratermelódése Kelet- és Közep-Európában (Elite-circulation or reproduction in East-Central Europe). Info Társadalomtudomány (29): 31-44.

  'Az elit cirkulációja vagy újratermelódése Kelet- és Közep-Európában (Elite-circulation or reproduction in East-Central Europe). ' () Info Társadalomtudomány : 31 -44.

  • Search Google Scholar
 • Valente, Th. W. (1995): Network Models of the Diffusion of Innovations. New Jersey: Hampton Press.

  Network Models of the Diffusion of Innovations , ().

 • Wasserman, S. and Faust, K. (1994): Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge: University Press.

  Social Network Analysis. Methods and Applications , ().

 • Adler Lomnitz, L. (1998) [1971]: Komaság: kölcsönös szívességek rendszere a chilei városi középosztályban (System of mutual commitment in the Chilean urban middle-class). Replika (29): 139-150.

  () Replika : 139 -150.

 • Angelusz, R. and Tardos, R. eds. (1991): Társadalmak rejtett hálózata (Hidden network of societies). Budapest: Magyar Közvéleménykutató Intézet.

  Társadalmak rejtett hálózata. (Hidden network of societies) , ().

 • Beal, G. M. and Bohlen, J. M. (1955): How farm people accept new ideas. (Report 15) Ames, IA: Cooperative Extension Service.

  How farm people accept new ideas. (Report 15) , ().

 • Granovetter, M. (1983): Threshold models of diffusion and collective behavior. Journal of Mathematical sociology, 9: 165-179.

  'Threshold models of diffusion and collective behavior. ' () 9 Journal of Mathematical sociology : 165 -179.

  • Search Google Scholar
 • Kuczi, T. (2000): Kisvállalkozás és társadalmi környezet (Small entrepreneurship and social environment). Budapest: Replika Kör

  Kisvállalkozás és társadalmi környezet (Small entrepreneurship and social environment) , ().

  • Search Google Scholar
 • Czakó, Á. (1997): Kisvállalkozások a kilencvenes évek elején (Small enterprises in the early nineties). Szociológiai Szemle, (3): 93-116.

  'Kisvállalkozások a kilencvenes évek elején (Small enterprises in the early nineties). ' () Szociológiai Szemle : 93 -116.

  • Search Google Scholar
 • Farkas, J. (1974): Az ötlettől a megvalósulásig (From the idea to the realisation). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Az ötlettől a megvalósulásig (From the idea to the realisation) , ().

 • Csite, A. (1997): Polgárosodás-elméletek és polgárosodás viták (Theories and debates on embourgeoisement). Szociológiai Szemle, (3): 117-137.

  'Polgárosodás-elméletek és polgárosodás viták (Theories and debates on embourgeoisement). ' () Szociológiai Szemle : 117 -137.

  • Search Google Scholar
 • Granovetter, M. (1973): The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78: 1360-1380.

  'The strength of weak ties. ' () 78 American Journal of Sociology : 1360 -1380.

 • Granovetter, M. (1978): Threshold models of collective behavior. American Journal of Sociology, 83: 1420-1443.

  'Threshold models of collective behavior. ' () 83 American Journal of Sociology : 1420 -1443.

  • Search Google Scholar

Review of Sociology
Language English
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
ceased
Founder A Magyar Szociológiai Társaság -- Hungarian Sociological Association
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1417-8648 (Print)
ISSN 1588-2845 (Online)